ခြင့္ျပဳခ်က္ထက္ ပိုေဆာက္သည့္ မ႑ပ္မ်ားကို က်ပ္သိန္းတစ္ရာေက်ာ္ ဒဏ္ရိုက္

0
171

မႏၲေလး၊ ဧၿပီ ၁၀၊ ၂၀၁၈

မႏၱေလးၿမိဳ႕၊က်ံဳးေဘးတြင္ မ႑ပ္ႀကီးမ်ားကို ေနရာခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး ခြင့္ျပဳ ထားသည္ထက္ပိုေဆာက္သည့္ မ႑ပ္မ်ားကို က်ပ္သိန္း တစ္ရာေက်ာ္ ဒဏ္႐ိုက္အေရးယူ ထားေၾကာင္း မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ သိရသည္။

က်ံဳးေဘးတြင္ ေပ ၁၀၀×၂၅ ေပ ရွိ မ႑ပ္ႀကီးမ်ားေနရာခ်ထားေပးခဲၿပီး မ႑ပ္မ်ားေနရာခ်ထားေပးရာတြင္ က်ံဳးအေရွ႕ဘက္ ၆၆ လမ္း ၊ ၁၂ လမ္း နွင့္ ၁၉ လမ္းၾကားတြင္ မ႑ပ္ႀကီး (၆) ေနရာ နွင့္ က်ံဳးအေနာက္ဘက္ လမ္း (၈၀) ၊ ၁၉ လမ္း နွင့္ ၂၆ လမ္းၾကားတြင္ မ႑ပ္ႀကီး (၄) ေနရာ ခ်ထား ေပးခဲ့သည္။

“မ႑ာပ္ေတြေဆာက္တာ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ပိုေဆာက္တာေတြကို အေရးယူတာပါ ။ အေရးယူတာကလည္း ဒဏ္ေငြရိုက္တာပါ။ ေနာက္ၿပီး အျမင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မထားပဲ ခြင့္ျပဳေပမယ့္ အျမင္မေတာ္ေအာင္ သံုးထပ္ေဆာက္ထားတဲ့ မ႑ာပ္ကိုလည္း တစ္ထပ္ျပန္ေလွ်ာ့ခိုင္းထား တယ္။ ခုသြားၾကည့္ေတာ့ေတာင္ ေလွ်ာ့ၿပီးသြားပါၿပီ” ဟု မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္ က ေျပာသည္။

သတ္မွတ္ခ်က္ထပ္ေက်ာ္လြန္ေဆာက္လုပ္သည့္ ႀကံ႕ႏွစ္ေကာင္မ႑ာပ္အား ေငြက်ပ္ သိန္း ၁၀၀ ၊ 9 Plus မ႑ာပ္အား ေငြက်ပ္သိန္း ၄၀ ၊ The RAVE မ႑ာပ္အား ေငြက်ပ္ သိန္း ၄၀ ၊ G 6 မ႑ာပ္အား ေငြက်ပ္သိန္း ၄၀ ၊ Meritime ေရကစားမ႑ာပ္အား ေငြက်ပ္ သိန္း ၂၀ ဒဏ္႐ိုက္ အေရးယူ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ဧၿပီ ၁၀၊ ၂၀၁၈

မႏၱေလးၿမိဳ႕၊က်ံဳးေဘးတြင္ မ႑ပ္ႀကီးမ်ားကို ေနရာခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး ခြင့္ျပဳ ထားသည္ထက္ပိုေဆာက္သည့္ မ႑ပ္မ်ားကို က်ပ္သိန္း တစ္ရာေက်ာ္ ဒဏ္႐ိုက္အေရးယူ ထားေၾကာင္း မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ သိရသည္။

က်ံဳးေဘးတြင္ ေပ ၁၀၀×၂၅ ေပ ရွိ မ႑ပ္ႀကီးမ်ားေနရာခ်ထားေပးခဲၿပီး မ႑ပ္မ်ားေနရာခ်ထားေပးရာတြင္ က်ံဳးအေရွ႕ဘက္ ၆၆ လမ္း ၊ ၁၂ လမ္း နွင့္ ၁၉ လမ္းၾကားတြင္ မ႑ပ္ႀကီး (၆) ေနရာ နွင့္ က်ံဳးအေနာက္ဘက္ လမ္း (၈၀) ၊ ၁၉ လမ္း နွင့္ ၂၆ လမ္းၾကားတြင္ မ႑ပ္ႀကီး (၄) ေနရာ ခ်ထား ေပးခဲ့သည္။

“မ႑ာပ္ေတြေဆာက္တာ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ပိုေဆာက္တာေတြကို အေရးယူတာပါ ။ အေရးယူတာကလည္း ဒဏ္ေငြရိုက္တာပါ။ ေနာက္ၿပီး အျမင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မထားပဲ ခြင့္ျပဳေပမယ့္ အျမင္မေတာ္ေအာင္ သံုးထပ္ေဆာက္ထားတဲ့ မ႑ာပ္ကိုလည္း တစ္ထပ္ျပန္ေလွ်ာ့ခိုင္းထား တယ္။ ခုသြားၾကည့္ေတာ့ေတာင္ ေလွ်ာ့ၿပီးသြားပါၿပီ” ဟု မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္ က ေျပာသည္။

သတ္မွတ္ခ်က္ထပ္ေက်ာ္လြန္ေဆာက္လုပ္သည့္ ႀကံ႕ႏွစ္ေကာင္မ႑ာပ္အား ေငြက်ပ္ သိန္း ၁၀၀ ၊ 9 Plus မ႑ာပ္အား ေငြက်ပ္သိန္း ၄၀ ၊ The RAVE မ႑ာပ္အား ေငြက်ပ္ သိန္း ၄၀ ၊ G 6 မ႑ာပ္အား ေငြက်ပ္သိန္း ၄၀ ၊ Meritime ေရကစားမ႑ာပ္အား ေငြက်ပ္ သိန္း ၂၀ ဒဏ္႐ိုက္ အေရးယူ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply