႐ုရွားတပ္မေတာ္အတြက္ Terminator-2 ပစ္ကူေပးယာဥ္မ်ား လက္ခံရရွိ

0
213

႐ုရွားတပ္မေတာ္တြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ မွာယူထားေသာ Terminator-2 အမ်ိဳးအစား ပစ္ကူေပးတင့္ကားမ်ားအား ဧၿပီလ အေစာပိုင္းက စတင္လက္ခံရရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႐ုရွားသတင္းဌာန TASS News တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယခုလက္ခံရရွိခဲ့ေသာ တင့္ဖ်က္တိုက္ယာဥ္မ်ားမွာ မွာယူထားေသာ အေရအတြက္မွ ပထမဆံုးအသုတ္ တိုက္ယာဥ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ Terminator-2 ပစ္ကူေပးယာဥ္မ်ားအား ႐ုရွားျပည္တြင္းမွ Uralvagonzavod Defence Company က ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎ကုမၸဏီ၏ ေဖ့စ္ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ Terminator တိုက္ယာဥ္မ်ား၏ ပထမအသုတ္အား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လႏွင့္ ဧၿပီလမ်ားအတြင္း ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ပို႔ေပးသြားမည္ဟု သိရသည္။ ႐ုရွားကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ၎တို႔ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ Terminator-2 တိုက္ယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရး စာခ်ဳပ္သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ ကုန္ဆံုးမည္လည္းျဖစ္သည္။ ယခုပို႔ေဆာင္ခဲ့ေသာ ပထမအသုတ္တြင္ အေရအတြက္မည္မွ်ထိ ပါဝင္သည္ဆိုျခင္းအား ေဖာ္ျပျခင္းမရွိေသာ္လည္း ႐ုရွားႏိုင္ငံေအာင္ပြဲေန႔ စစ္ေရးျပအခမ္းအနား (Victory Day Parade) တြင္ Terminator-2 ပစ္ကူေပးတင့္ကား ၁၀ စီးအထိ ပါဝင္ခ်ီတက္မည္ဟု သိရသည္။

Terminator-2 အား T-72 တင့္ကားမ်ား၏ ကိုယ္ထည္ေပၚတြင္ အေျခခံတည္ေဆာက္ထားျခင္းေၾကာင့္ BMPT-72 ဟုလည္း ေခၚဆိုၾကပါသည္။ ေရွ႕ပိုင္းတြင္ တည္ေဆာက္ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ BMPT (Terminator-1) တိုက္ယာဥ္၏ တည္ေဆာက္မႈ အယူအဆပိုင္းတြင္ တူညီေသာ္လည္း ယခုတိုက္ယာဥ္က ပိုမိုအဆင့္ျမင့္မားပါသည္။ တိုက္ယာဥ္၏ ကိုယ္ထည္သည္ T-72 ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကားမ်ား၏ သံခ်ပ္ကာ အကာအကြယ္စနစ္ႏွင့္ ေပါက္ကြဲမႈတန္ျပန္ သံခ်ပ္ကာအလႊာ (ERA) မ်ားအား ေခတ္အမီဆံုးစနစ္မ်ားျဖင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကိုယ္ထည္ေပၚရွိ မူလ T-72 ပင္မတိုက္ပြဲဝင္ တင့္ကားမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ၁၂၅မမ အေျမာက္ႏွင့္ ဆံုလည္ေနရာတြင္ စက္အေျမာက္ႏွင့္ တင့္ဖ်က္ဒံုးပ်ံမ်ား ပူးတြဲတပ္ဆင္ထားသည့္ ဆံုလည္ပံုစံသစ္ျဖင့္ အစားထိုးထားျခင္းျဖစ္သည္။ Terminator-2 ၏ အဓိကစက္အေျမာက္ လက္နက္မ်ားအျဖစ္ ၃၀ မမ စက္အေျမာက္ႏွစ္လက္ႏွင့္ ၇.၆၂ မမ စက္ေသနတ္တစ္လက္တို႔ ပါဝင္သည္။ ၎ဆံုလည္တြင္ပင္ ၃၀ မမ ဗံုးပစ္ေလာင္ခ်ာတစ္လက္အား ထပ္ပိုးတပ္ဆင္ထားသည္။ တင့္ဖ်က္လက္နက္အျဖစ္ Ataka-T အမ်ိဳးအစား ပဲ့ထိန္းတင့္ဖ်က္ဒံုးပ်ံ ေလးစင္းအား တပ္ဆင္ထားပါသည္။ Ataka-T သည္ ႐ုရွားတပ္မေတာ္သံုး တင့္ဖ်က္ပဲ့ထိန္းလက္နက္ျဖစ္ၿပီး ၆ ကီလိုမီတာမွ ၁၀ ကီလိုမီတာအထိ ပစ္ခတ္ႏိုင္ပါသည္။ Terminator မ်ား၏ လက္နက္မ်ားအား ခ်ိန္ရြယ္ပစ္ခတ္ရန္အတြက္ ေန႔/ညမေရြး ၾကည့္႐ႈႏိုင္ေသာ Electroptical System ပါဝင္ၿပီး အနီေအာက္ေရာင္ျခည္သံုး ပစ္မွတ္ရွာစနစ္ႏွင့္ အပူလႊင့္ထုတ္မႈအား ရွာေဖြေသာစနစ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။

Terminator-2 ကို အဖြဲ႔သားသံုးေယာက္ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ရသည္။ တိုက္ယာဥ္၏ ရန္သူ႔လက္နက္ ထိမွန္ႏိုင္ေခ်မ်ားျပားေသာ ဧရိယာမ်ားကို ေပါက္ကြဲမႈတန္ျပန္ေစႏိုင္ေသာ သံခ်ပ္ကာအလႊာ (ERA) ျဖင့္ ထပ္ပိုးေပးထားပါသည္။ အကာအကြယ္ နည္းပါးေသာ တိုက္ယာဥ္ေနာက္ပိုင္းကိုမူ Skat Armour ျဖင့္ဖံုးအုပ္ေပးထားသည္။ တိုက္ယာဥ္၏ ေလးဘက္ေလးတန္တြင္ မီးခိုးေငြ႔ဗံုး ပစ္ခတ္ႏိုင္ေသာေလာင္ခ်ာမ်ား တပ္ဆင္ထားပါသည္။ တိုက္ယာဥ္ေပၚတြင္ အာ႐ုံခံကိရိယာမ်ားပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ရန္သူမွ ေလဆာေရာင္ျခည္ျဖင့္ ခ်ိန္ရြယ္ပစ္ခတ္ႏိုင္ေသာ တင့္ဖ်က္ဒံုးပ်ံမ်ားအား အသံုးျပဳလာပါလွ်င္ အဆိုပါ မီးခိုးဗံုးမ်ားကို အလိုေလ်ာက္ ပစ္ထုတ္ေပးပါသည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္ထဲတြင္ တိုက္ယာဥ္အဖြဲ႔သားမ်ားအား သတိေပးႏိုင္ေသာ စနစ္ျဖင့္လည္း တြဲဖက္ထားသည္။ မီးခိုးဗံုးပစ္ထုတ္ျခင္းအားျဖင့္ ရန္သူ႔ေလဆာေရာင္ျခည္ ခ်ိန္ရြယ္စနစ္သည္ မီးခိုးမႈိင္းအကာအကြယ္အား ထြင္းေဖာက္ရန္ ခက္ခဲသြားၿပီး တိုက္ခိုက္ခံရမႈမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

Terminator-2 ပစ္ကူေပးတင့္ကားအား ပထမေခ်ခ်င္ညာစစ္ပြဲမွ ရရွိခဲ့ေသာသင္ခန္းစာမ်ားေပၚ အေျခခံေဖာ္ထုတ္ကာ တီထြင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေခ်ခ်င္ညာစစ္ပြဲတြင္ အေျမာက္ပစ္အား ေကာင္းမြန္လွေသာ္လည္း လႈပ္ရွားသြားလာမႈ ေလးလံေႏွးေကြးေသာ T-72 တင့္ကားအမ်ားအျပားသည္ ေခ်ခ်င္သူပုန္မ်ားလက္တြင္ ေခ်မႈန္းခံခဲ့ရသည္။ အဆိုပါစစ္ပြဲတြင္ T-72 တင့္ကားမ်ားအား ကူညီရန္ BMP သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ား အသံုးျပဳခဲ့ေသာ္လည္း သံခ်ပ္ကာအကာအကြယ္ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ ေခ်ခ်င္သူပုန္တို႔၏ ေနာက္ပြင့္လက္နက္မ်ား၊ တင့္ဖ်က္ႏိုင္ေသာ လက္နက္မ်ားျဖင့္ ေခ်မႈန္းခံခဲ့ရသည္။ နာမည္ေက်ာ္ ဂေရာ့ဇနီတိုက္ပြဲတြင္ ေခ်ခ်င္သူပုန္မ်ားသည္ တိုက္အျမင့္ေနရာမ်ားမွ အပိုင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အေပၚသို႔ အေျမာက္ပစ္ခတ္ႏိုင္ရန္ ျမင့္ေထာင့္နည္းပါးေသာ တင့္ကားမ်ားသည္ ျပန္လွန္ပစ္ခတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ပစ္ကူေပးတင့္ကားအျဖစ္ BMPT-72 Terminator-2 အားတီထြင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

႐ုရွားႏိုင္ငံသည္ BMPT Terminator-1 တိုက္ယာဥ္မ်ားအား ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္မိတ္ဆက္ ျပသခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႐ုရွားကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔သည္ Terminator-1 တိုက္ယာဥ္မ်ားအား မွာၾကားျခင္းမရွိခဲ့ဘဲ Terminator-2 အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိမွသာ စတင္ဝယ္ယူခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး မတ္လတြင္ စတင္ကာ လက္ခံရရွိခဲ့ၿပီလည္း ျဖစ္သည္။ အျခားအသံုးျပဳေနေသာႏိုင္ငံမ်ားမွာ ကာဇက္စတန္ တပ္မေတာ္မွ ၁၀ စီး ဝယ္ယူထားၿပီး အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား တပ္မေတာ္မွလည္း အစီးေရ အမ်ားအျပားဝယ္ယူရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနပါသည္။

ဇြဲထြဋ္ဦး

႐ုရွားတပ္မေတာ္တြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ မွာယူထားေသာ Terminator-2 အမ်ိဳးအစား ပစ္ကူေပးတင့္ကားမ်ားအား ဧၿပီလ အေစာပိုင္းက စတင္လက္ခံရရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႐ုရွားသတင္းဌာန TASS News တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယခုလက္ခံရရွိခဲ့ေသာ တင့္ဖ်က္တိုက္ယာဥ္မ်ားမွာ မွာယူထားေသာ အေရအတြက္မွ ပထမဆံုးအသုတ္ တိုက္ယာဥ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ Terminator-2 ပစ္ကူေပးယာဥ္မ်ားအား ႐ုရွားျပည္တြင္းမွ Uralvagonzavod Defence Company က ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎ကုမၸဏီ၏ ေဖ့စ္ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ Terminator တိုက္ယာဥ္မ်ား၏ ပထမအသုတ္အား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လႏွင့္ ဧၿပီလမ်ားအတြင္း ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ပို႔ေပးသြားမည္ဟု သိရသည္။ ႐ုရွားကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ၎တို႔ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ Terminator-2 တိုက္ယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရး စာခ်ဳပ္သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ ကုန္ဆံုးမည္လည္းျဖစ္သည္။ ယခုပို႔ေဆာင္ခဲ့ေသာ ပထမအသုတ္တြင္ အေရအတြက္မည္မွ်ထိ ပါဝင္သည္ဆိုျခင္းအား ေဖာ္ျပျခင္းမရွိေသာ္လည္း ႐ုရွားႏိုင္ငံေအာင္ပြဲေန႔ စစ္ေရးျပအခမ္းအနား (Victory Day Parade) တြင္ Terminator-2 ပစ္ကူေပးတင့္ကား ၁၀ စီးအထိ ပါဝင္ခ်ီတက္မည္ဟု သိရသည္။

Terminator-2 အား T-72 တင့္ကားမ်ား၏ ကိုယ္ထည္ေပၚတြင္ အေျခခံတည္ေဆာက္ထားျခင္းေၾကာင့္ BMPT-72 ဟုလည္း ေခၚဆိုၾကပါသည္။ ေရွ႕ပိုင္းတြင္ တည္ေဆာက္ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ BMPT (Terminator-1) တိုက္ယာဥ္၏ တည္ေဆာက္မႈ အယူအဆပိုင္းတြင္ တူညီေသာ္လည္း ယခုတိုက္ယာဥ္က ပိုမိုအဆင့္ျမင့္မားပါသည္။ တိုက္ယာဥ္၏ ကိုယ္ထည္သည္ T-72 ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကားမ်ား၏ သံခ်ပ္ကာ အကာအကြယ္စနစ္ႏွင့္ ေပါက္ကြဲမႈတန္ျပန္ သံခ်ပ္ကာအလႊာ (ERA) မ်ားအား ေခတ္အမီဆံုးစနစ္မ်ားျဖင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကိုယ္ထည္ေပၚရွိ မူလ T-72 ပင္မတိုက္ပြဲဝင္ တင့္ကားမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ၁၂၅မမ အေျမာက္ႏွင့္ ဆံုလည္ေနရာတြင္ စက္အေျမာက္ႏွင့္ တင့္ဖ်က္ဒံုးပ်ံမ်ား ပူးတြဲတပ္ဆင္ထားသည့္ ဆံုလည္ပံုစံသစ္ျဖင့္ အစားထိုးထားျခင္းျဖစ္သည္။ Terminator-2 ၏ အဓိကစက္အေျမာက္ လက္နက္မ်ားအျဖစ္ ၃၀ မမ စက္အေျမာက္ႏွစ္လက္ႏွင့္ ၇.၆၂ မမ စက္ေသနတ္တစ္လက္တို႔ ပါဝင္သည္။ ၎ဆံုလည္တြင္ပင္ ၃၀ မမ ဗံုးပစ္ေလာင္ခ်ာတစ္လက္အား ထပ္ပိုးတပ္ဆင္ထားသည္။ တင့္ဖ်က္လက္နက္အျဖစ္ Ataka-T အမ်ိဳးအစား ပဲ့ထိန္းတင့္ဖ်က္ဒံုးပ်ံ ေလးစင္းအား တပ္ဆင္ထားပါသည္။ Ataka-T သည္ ႐ုရွားတပ္မေတာ္သံုး တင့္ဖ်က္ပဲ့ထိန္းလက္နက္ျဖစ္ၿပီး ၆ ကီလိုမီတာမွ ၁၀ ကီလိုမီတာအထိ ပစ္ခတ္ႏိုင္ပါသည္။ Terminator မ်ား၏ လက္နက္မ်ားအား ခ်ိန္ရြယ္ပစ္ခတ္ရန္အတြက္ ေန႔/ညမေရြး ၾကည့္႐ႈႏိုင္ေသာ Electroptical System ပါဝင္ၿပီး အနီေအာက္ေရာင္ျခည္သံုး ပစ္မွတ္ရွာစနစ္ႏွင့္ အပူလႊင့္ထုတ္မႈအား ရွာေဖြေသာစနစ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။

Terminator-2 ကို အဖြဲ႔သားသံုးေယာက္ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ရသည္။ တိုက္ယာဥ္၏ ရန္သူ႔လက္နက္ ထိမွန္ႏိုင္ေခ်မ်ားျပားေသာ ဧရိယာမ်ားကို ေပါက္ကြဲမႈတန္ျပန္ေစႏိုင္ေသာ သံခ်ပ္ကာအလႊာ (ERA) ျဖင့္ ထပ္ပိုးေပးထားပါသည္။ အကာအကြယ္ နည္းပါးေသာ တိုက္ယာဥ္ေနာက္ပိုင္းကိုမူ Skat Armour ျဖင့္ဖံုးအုပ္ေပးထားသည္။ တိုက္ယာဥ္၏ ေလးဘက္ေလးတန္တြင္ မီးခိုးေငြ႔ဗံုး ပစ္ခတ္ႏိုင္ေသာေလာင္ခ်ာမ်ား တပ္ဆင္ထားပါသည္။ တိုက္ယာဥ္ေပၚတြင္ အာ႐ုံခံကိရိယာမ်ားပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ရန္သူမွ ေလဆာေရာင္ျခည္ျဖင့္ ခ်ိန္ရြယ္ပစ္ခတ္ႏိုင္ေသာ တင့္ဖ်က္ဒံုးပ်ံမ်ားအား အသံုးျပဳလာပါလွ်င္ အဆိုပါ မီးခိုးဗံုးမ်ားကို အလိုေလ်ာက္ ပစ္ထုတ္ေပးပါသည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္ထဲတြင္ တိုက္ယာဥ္အဖြဲ႔သားမ်ားအား သတိေပးႏိုင္ေသာ စနစ္ျဖင့္လည္း တြဲဖက္ထားသည္။ မီးခိုးဗံုးပစ္ထုတ္ျခင္းအားျဖင့္ ရန္သူ႔ေလဆာေရာင္ျခည္ ခ်ိန္ရြယ္စနစ္သည္ မီးခိုးမႈိင္းအကာအကြယ္အား ထြင္းေဖာက္ရန္ ခက္ခဲသြားၿပီး တိုက္ခိုက္ခံရမႈမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

Terminator-2 ပစ္ကူေပးတင့္ကားအား ပထမေခ်ခ်င္ညာစစ္ပြဲမွ ရရွိခဲ့ေသာသင္ခန္းစာမ်ားေပၚ အေျခခံေဖာ္ထုတ္ကာ တီထြင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေခ်ခ်င္ညာစစ္ပြဲတြင္ အေျမာက္ပစ္အား ေကာင္းမြန္လွေသာ္လည္း လႈပ္ရွားသြားလာမႈ ေလးလံေႏွးေကြးေသာ T-72 တင့္ကားအမ်ားအျပားသည္ ေခ်ခ်င္သူပုန္မ်ားလက္တြင္ ေခ်မႈန္းခံခဲ့ရသည္။ အဆိုပါစစ္ပြဲတြင္ T-72 တင့္ကားမ်ားအား ကူညီရန္ BMP သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ား အသံုးျပဳခဲ့ေသာ္လည္း သံခ်ပ္ကာအကာအကြယ္ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ ေခ်ခ်င္သူပုန္တို႔၏ ေနာက္ပြင့္လက္နက္မ်ား၊ တင့္ဖ်က္ႏိုင္ေသာ လက္နက္မ်ားျဖင့္ ေခ်မႈန္းခံခဲ့ရသည္။ နာမည္ေက်ာ္ ဂေရာ့ဇနီတိုက္ပြဲတြင္ ေခ်ခ်င္သူပုန္မ်ားသည္ တိုက္အျမင့္ေနရာမ်ားမွ အပိုင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အေပၚသို႔ အေျမာက္ပစ္ခတ္ႏိုင္ရန္ ျမင့္ေထာင့္နည္းပါးေသာ တင့္ကားမ်ားသည္ ျပန္လွန္ပစ္ခတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ပစ္ကူေပးတင့္ကားအျဖစ္ BMPT-72 Terminator-2 အားတီထြင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

႐ုရွားႏိုင္ငံသည္ BMPT Terminator-1 တိုက္ယာဥ္မ်ားအား ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္မိတ္ဆက္ ျပသခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႐ုရွားကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔သည္ Terminator-1 တိုက္ယာဥ္မ်ားအား မွာၾကားျခင္းမရွိခဲ့ဘဲ Terminator-2 အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိမွသာ စတင္ဝယ္ယူခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး မတ္လတြင္ စတင္ကာ လက္ခံရရွိခဲ့ၿပီလည္း ျဖစ္သည္။ အျခားအသံုးျပဳေနေသာႏိုင္ငံမ်ားမွာ ကာဇက္စတန္ တပ္မေတာ္မွ ၁၀ စီး ဝယ္ယူထားၿပီး အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား တပ္မေတာ္မွလည္း အစီးေရ အမ်ားအျပားဝယ္ယူရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနပါသည္။

ဇြဲထြဋ္ဦး

Leave a Reply