ဖ်ာပံုၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ကို ဗဟိုျပဳ၍ အင္အား ၄ ဒသမ ၂ အဆင့္ရွိ ငလ်င္တစ္ခု လႈပ္ခတ္

0
186

ရန္ကုန္ ၊ ဧၿပီ ၁၈ ၊ ၂၀၁၈

မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဧၿပီလ ၁၈ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ ၂နာရီ ၂၅ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ ဘက္ (၃၅)မိုင္ခန္႔အကြာ ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၁၆ ဒသမ ၂၀ ဒီဂရီ ၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၆ ဒသမ ၁၉ ဒီဂရီ အနက္ (၁၀) ကီလိုမီတာကို ဗဟိုျပဳ၍ အင္အားရစ္(ခ္)တာစေကး ၄ ဒသမ ၂ အဆင့္ရွိေသာ ေျမငလ်င္တစ္ခု လႈပ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း ကမာၻေအးေျမငလ်င္စခန္းမွ တိုင္းထြာရရွိမႈကို သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနျပည္သူမ်ား၏ လူမႈကြန္ရက္ မ်ားတြင္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈ အေျခအေနမ်ားကို စေတးတပ္မ်ား ေရးသား၍ တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

MM

ရန္ကုန္ ၊ ဧၿပီ ၁၈ ၊ ၂၀၁၈

မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဧၿပီလ ၁၈ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ ၂နာရီ ၂၅ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ ဘက္ (၃၅)မိုင္ခန္႔အကြာ ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၁၆ ဒသမ ၂၀ ဒီဂရီ ၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၆ ဒသမ ၁၉ ဒီဂရီ အနက္ (၁၀) ကီလိုမီတာကို ဗဟိုျပဳ၍ အင္အားရစ္(ခ္)တာစေကး ၄ ဒသမ ၂ အဆင့္ရွိေသာ ေျမငလ်င္တစ္ခု လႈပ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း ကမာၻေအးေျမငလ်င္စခန္းမွ တိုင္းထြာရရွိမႈကို သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနျပည္သူမ်ား၏ လူမႈကြန္ရက္ မ်ားတြင္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈ အေျခအေနမ်ားကို စေတးတပ္မ်ား ေရးသား၍ တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

MM

Leave a Reply