ျပည္နယ္တြင္ အစိုးရဖဲြ႕စည္းႏိုင္ေရးအတြက္ ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ပူးေပါင္း

0
160

ရန္ကုန္ ၊ ဧၿပီ ၁၉ ၊ ၂၀၁၈

၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကခ်င္ပါတီမ်ားအႏိုင္ရရွိၿပီး ျပည္နယ္တြင္ အစိုးရ ဖဲြ႕စည္းႏိုင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေပါင္းစည္းေရး တြင္ ပါ၀င္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီပါတီ ကခ်င္ျပည္နယ္ (စဒက) ပါတီ တဲြဖက္အတြင္းေရးမွဴးေဒၚဒဲြဘူကေျပာသည္။

ကခ်င္ပါတီမ်ားေပါင္းစည္းေရးေကာ္မတီကို ပါတီသံုးခုျဖင့္ဖဲြ႕စည္းထားၿပီး ဧၿပီလ ၁၇ရက္ေန႔က ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ (စဒက)ပါတီ အပါအ၀င္ ပါတီ ေလးခုမွ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဘာသာေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ကခ်င္လူထုမ်ားေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကၿပီး ပါတီပူးေပါင္းရန္ လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“၂၀၁၀နဲ႔ ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပဲြကို သင္ခန္းစာယူူၿပီးေတာ့ ကၽြန္မတို႔ ျပည္နယ္ ပါတီေတြအေနနဲ႔ မဲေတြမကဲြေအာင္ ကိုယ့္ျပည္နယ္မွာ အစိုးရ ဖဲြ႔ႏိုင္ဖို႔ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ေတြ ေနရာေတြ အျပည့္ယူႏိုင္ဖို႔အတြက္ မဲေတြလည္းမကြဲေအာင္ရည္ရြယ္ခ်က္ထားၿပီး ေတာ့ ကခ်င္ပါတီေတြေပါင္းစည္းေရးမွာပါ၀င္လာတာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေဒၚဒဲြဘူကေျပာသည္။

၂၀၁၈ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ပါတီသစ္အျဖစ္ေပါင္းစည္း၍ ပါတီ မွတ္ပံုတင္ ႏိုင္ေရးျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီပါတီ KSDP ဥကၠ႒ ေဒါက္တာတူးဂ်ာကေျပာဆိုထားသည္။ပါတီေပါင္းစည္း ေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေရးမူ၀ါဒႏွင့္ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုခ်မွတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“ကၽြန္မတုိ႕ကျပည္နယ္ပါတီျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္မက တစ္ႏိုင္ငံလံုးၿပိဳင္တဲ့ ပါတီေတြနဲ႔မဟာမိတ္ဖဲြ႕ဖို႔ေတာ့လိုတာေပါ့ ။ ၂၀၁၀နဲ႔ ၂၀၁၅ မွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး နဲ႕ မဟာမိတ္ဖဲြ႕ခဲ့တယ္။၂၀၁၆ မွာပါတီညီလာခံေခၚၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ျပည္နယ္ အတြက္ပဲ သီးျခားရပ္တည္ေတာ့မယ္လို႔မူ၀ါဒခ်ၿပီးေတာ့ ျပည္နယ္ ပါတီ အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ဖို႔ရည္ရြယ္ခ်က္ခ်ထားတာျဖစ္ပါတယ္ “ဟု ေဒၚဒဲြဘူကဆုိသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ပါတီသစ္တစ္ခုတည္းေပါင္းစည္းရန္အတြက္ ယခင္က ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ KDP ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီပါတီ KSDP ႏွင့္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ KNC တို႕ကေပါင္းစည္းေရး အတြက္ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ယခုအခါ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီပါတီ ကခ်င္ျပည္နယ္ (စဒက) ပါတီ ပါ၀င္လာၿပီျဖစ္သည္။
လက္ရွိတြင္ ပါတီေပါင္းစည္းေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ပါတီေလးခု အထိရွိလာၿပီျဖစ္သည္။

ကိုဥာဏ္

ရန္ကုန္ ၊ ဧၿပီ ၁၉ ၊ ၂၀၁၈

၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကခ်င္ပါတီမ်ားအႏိုင္ရရွိၿပီး ျပည္နယ္တြင္ အစိုးရ ဖဲြ႕စည္းႏိုင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေပါင္းစည္းေရး တြင္ ပါ၀င္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီပါတီ ကခ်င္ျပည္နယ္ (စဒက) ပါတီ တဲြဖက္အတြင္းေရးမွဴးေဒၚဒဲြဘူကေျပာသည္။

ကခ်င္ပါတီမ်ားေပါင္းစည္းေရးေကာ္မတီကို ပါတီသံုးခုျဖင့္ဖဲြ႕စည္းထားၿပီး ဧၿပီလ ၁၇ရက္ေန႔က ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ (စဒက)ပါတီ အပါအ၀င္ ပါတီ ေလးခုမွ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဘာသာေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ကခ်င္လူထုမ်ားေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကၿပီး ပါတီပူးေပါင္းရန္ လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“၂၀၁၀နဲ႔ ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပဲြကို သင္ခန္းစာယူူၿပီးေတာ့ ကၽြန္မတို႔ ျပည္နယ္ ပါတီေတြအေနနဲ႔ မဲေတြမကဲြေအာင္ ကိုယ့္ျပည္နယ္မွာ အစိုးရ ဖဲြ႔ႏိုင္ဖို႔ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ေတြ ေနရာေတြ အျပည့္ယူႏိုင္ဖို႔အတြက္ မဲေတြလည္းမကြဲေအာင္ရည္ရြယ္ခ်က္ထားၿပီး ေတာ့ ကခ်င္ပါတီေတြေပါင္းစည္းေရးမွာပါ၀င္လာတာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေဒၚဒဲြဘူကေျပာသည္။

၂၀၁၈ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ပါတီသစ္အျဖစ္ေပါင္းစည္း၍ ပါတီ မွတ္ပံုတင္ ႏိုင္ေရးျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီပါတီ KSDP ဥကၠ႒ ေဒါက္တာတူးဂ်ာကေျပာဆိုထားသည္။ပါတီေပါင္းစည္း ေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေရးမူ၀ါဒႏွင့္ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုခ်မွတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“ကၽြန္မတုိ႕ကျပည္နယ္ပါတီျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္မက တစ္ႏိုင္ငံလံုးၿပိဳင္တဲ့ ပါတီေတြနဲ႔မဟာမိတ္ဖဲြ႕ဖို႔ေတာ့လိုတာေပါ့ ။ ၂၀၁၀နဲ႔ ၂၀၁၅ မွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး နဲ႕ မဟာမိတ္ဖဲြ႕ခဲ့တယ္။၂၀၁၆ မွာပါတီညီလာခံေခၚၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ျပည္နယ္ အတြက္ပဲ သီးျခားရပ္တည္ေတာ့မယ္လို႔မူ၀ါဒခ်ၿပီးေတာ့ ျပည္နယ္ ပါတီ အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ဖို႔ရည္ရြယ္ခ်က္ခ်ထားတာျဖစ္ပါတယ္ “ဟု ေဒၚဒဲြဘူကဆုိသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ပါတီသစ္တစ္ခုတည္းေပါင္းစည္းရန္အတြက္ ယခင္က ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ KDP ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီပါတီ KSDP ႏွင့္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ KNC တို႕ကေပါင္းစည္းေရး အတြက္ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ယခုအခါ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီပါတီ ကခ်င္ျပည္နယ္ (စဒက) ပါတီ ပါ၀င္လာၿပီျဖစ္သည္။
လက္ရွိတြင္ ပါတီေပါင္းစည္းေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ပါတီေလးခု အထိရွိလာၿပီျဖစ္သည္။

ကိုဥာဏ္

Leave a Reply