မိုးရြာလွ်င္ ဘုရားဖူးမ်ားအႏၲရာယ္ရွိသည့္အတြက္ အေလာင္းေတာ္ကႆဝလမ္းပိတ္

0
178

ကနီ၊ ဧၿပီ ၂၁၊ ၂၀၁၈

မိုးရြာလွ်င္ ဘုရားဖူးမ်ား အႏၲရာယ္ရွိသည့္အတြက္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ကနီၿမဳိ႕နယ္အတြင္းရွိ အေလာင္းေတာ္ကႆဝဘုရား သြားသည့္ လမ္းပုိင္းအား ဧၿပီလ ၂၁ ရက္ေန႔က စတင္၍ ပိတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ အေလာင္းေတာ္ကႆပဘုရားသြားသည့္ လမ္းပုိင္းအား ပိတ္ရန္အတြက္ သံဃာ့နာယက အဖြဲ႕၊ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညိွႏိွဳင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အေလာင္းေတာ္ ကႆပ ႐ုပ္ပြား ေတာ္ျမတ္အား သံကြန္ျခာျဖင့္ ဖုံးအုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

“အဓိကေတာ့ ဘုရားဖူးေတြ အႏၲရာယ္ရွိလို႔ပါ ။ ရုတ္တရက္မိုးရြာခ်လို႔ရင္ ကားေတြေခ်ာ္ႏိုင္တယ္ ။ ရြံေတြနဲ႔ ပိတ္ေနႏိုင္တယ္ ။အဲ့ဒါေၾကာင့္ လမ္းပိတ္လိုက္တာပါ ။ ခုမသိလို႔ထင္တယ္ ။ ဘုရားဖူးအခ်ိဳ႕တက္လာတာေတာ့ေတြ႔တယ္ ။´´ ဟု ကနီၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းထြန္းဝင္းက ေျပာျပသည္။

ထို႔အျပင္ အေလာင္းေတာ္ကႆပဘုရား သြားသည့္ လမ္းပုိင္းအား ေမလထဲတြင္ ကြန္ကရစ္လမ္းခင္းျခင္း ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ဓမၼာရံုမွ အေလာင္းေတာ္ကႆပ ႐ုပ္ပြားေတာ္ျမတ္အထိ ေႂကြျပားခင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

အေလာင္းေတာ္ကႆပဘုရား သြားလမ္းကို ဇန္နဝါရီလထဲက ဖြင့္ေပးခဲ့ၿပီး တစ္ရက္လွ်င္ ဘုရားဖူး ဧည့္သည္ အေယာက္နွစ္ေထာင္နွင့္အထက္ လာေရာက္ၿပီး အခါႀကီးရက္ႀကီးမ်ားတြင္ ပိုမိုမ်ားျပားေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

ကနီ၊ ဧၿပီ ၂၁၊ ၂၀၁၈

မိုးရြာလွ်င္ ဘုရားဖူးမ်ား အႏၲရာယ္ရွိသည့္အတြက္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ကနီၿမဳိ႕နယ္အတြင္းရွိ အေလာင္းေတာ္ကႆဝဘုရား သြားသည့္ လမ္းပုိင္းအား ဧၿပီလ ၂၁ ရက္ေန႔က စတင္၍ ပိတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ အေလာင္းေတာ္ကႆပဘုရားသြားသည့္ လမ္းပုိင္းအား ပိတ္ရန္အတြက္ သံဃာ့နာယက အဖြဲ႕၊ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညိွႏိွဳင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အေလာင္းေတာ္ ကႆပ ႐ုပ္ပြား ေတာ္ျမတ္အား သံကြန္ျခာျဖင့္ ဖုံးအုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

“အဓိကေတာ့ ဘုရားဖူးေတြ အႏၲရာယ္ရွိလို႔ပါ ။ ရုတ္တရက္မိုးရြာခ်လို႔ရင္ ကားေတြေခ်ာ္ႏိုင္တယ္ ။ ရြံေတြနဲ႔ ပိတ္ေနႏိုင္တယ္ ။အဲ့ဒါေၾကာင့္ လမ္းပိတ္လိုက္တာပါ ။ ခုမသိလို႔ထင္တယ္ ။ ဘုရားဖူးအခ်ိဳ႕တက္လာတာေတာ့ေတြ႔တယ္ ။´´ ဟု ကနီၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းထြန္းဝင္းက ေျပာျပသည္။

ထို႔အျပင္ အေလာင္းေတာ္ကႆပဘုရား သြားသည့္ လမ္းပုိင္းအား ေမလထဲတြင္ ကြန္ကရစ္လမ္းခင္းျခင္း ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ဓမၼာရံုမွ အေလာင္းေတာ္ကႆပ ႐ုပ္ပြားေတာ္ျမတ္အထိ ေႂကြျပားခင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

အေလာင္းေတာ္ကႆပဘုရား သြားလမ္းကို ဇန္နဝါရီလထဲက ဖြင့္ေပးခဲ့ၿပီး တစ္ရက္လွ်င္ ဘုရားဖူး ဧည့္သည္ အေယာက္နွစ္ေထာင္နွင့္အထက္ လာေရာက္ၿပီး အခါႀကီးရက္ႀကီးမ်ားတြင္ ပိုမိုမ်ားျပားေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply