မန္းတိုင္းအတြင္း ၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ စည္းၾကပ္နွစ္အတြက္ အခြန္အမ်ားဆံုး ထမ္းေဆာင္သူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳ

0
186

မႏၲေလး၊ ဧၿပီ ၂၄၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ စည္းၾကပ္နွစ္အတြက္ အခြန္အမ်ားဆံုးထမ္းေဆာင္သူမ်ားအား မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ က ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာေပးအပ္ျခင္းအခမ္းအနားကို ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔ ေန့လယ္ပိုင္းအခ်ိန္ က ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈဘဝျမွင့္တင္နိုင္ရန္အတြက္ အခြန္ေငြလိုအပ္ၿပီး လိုအပ္သည့္အခြန္ေငြကို တာဝန္သိတတ္စြာေပးသည့္ အခြန္ထမ္းမ်ားအား အစိုးရအေနျဖင့္ ျပန္လည္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေျခခံဥပေဒမွာကို နိုင္ငံသားေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ အတြက္ အခြန္ထမ္းကို ထမ္းရပါတယ္ ။အခြန္ထမ္းဖို႔လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရက အားေပးရမယ္ ။ ရလာတဲ့အခြန္ေတြကိုလည္း အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ်ရမယ္ ။ကၽြန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ေတြမွာ အက်ိဳးရွိရွိနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရသံုးစြဲတယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘက္ကလည္း ျပဖို႔တာဝန္ရွိပါတယ္။´´ ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒ သႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ ဂုဏ္ျပဳရာတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ စည္းၾကပ္နွစ္အတြက္ အခြန္အမ်ားဆံုးထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသည္ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ အခြန္ထမ္း (၅၀) ဦး နွင့္ ဝင္ေငြခြန္ အခြန္ထမ္း (၅၀) ဦးတို႔ကို ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ားေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ဧၿပီ ၂၄၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ စည္းၾကပ္နွစ္အတြက္ အခြန္အမ်ားဆံုးထမ္းေဆာင္သူမ်ားအား မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ က ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာေပးအပ္ျခင္းအခမ္းအနားကို ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔ ေန့လယ္ပိုင္းအခ်ိန္ က ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈဘဝျမွင့္တင္နိုင္ရန္အတြက္ အခြန္ေငြလိုအပ္ၿပီး လိုအပ္သည့္အခြန္ေငြကို တာဝန္သိတတ္စြာေပးသည့္ အခြန္ထမ္းမ်ားအား အစိုးရအေနျဖင့္ ျပန္လည္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေျခခံဥပေဒမွာကို နိုင္ငံသားေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ အတြက္ အခြန္ထမ္းကို ထမ္းရပါတယ္ ။အခြန္ထမ္းဖို႔လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရက အားေပးရမယ္ ။ ရလာတဲ့အခြန္ေတြကိုလည္း အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ်ရမယ္ ။ကၽြန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ေတြမွာ အက်ိဳးရွိရွိနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရသံုးစြဲတယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘက္ကလည္း ျပဖို႔တာဝန္ရွိပါတယ္။´´ ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒ သႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ ဂုဏ္ျပဳရာတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ စည္းၾကပ္နွစ္အတြက္ အခြန္အမ်ားဆံုးထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသည္ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ အခြန္ထမ္း (၅၀) ဦး နွင့္ ဝင္ေငြခြန္ အခြန္ထမ္း (၅၀) ဦးတို႔ကို ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ားေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply