ေနျပည္ေတာ္အတြက္ ၿမဳိ႕ျပစီမံကိန္းတစ္ခု ေရးဆြဲေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီဥကၠ႒ ေျပာ 

0
154

ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီ ၂၄ ၂၀၁၈

ေနျပည္ေတာ္အတြက္ ၿမဳိ႕ျပစီမံကိန္းတစ္ခုကို ေရးဆြဲေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာမ်ဳိးေအာင္က ေျပာသည္။

“ေနျပည္ေတာ္ႀကီးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ မၾကာခင္မွာ ေနျပည္ေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းတစ္ခု ေရးဆြဲေနတာ တျပႏွစ္ေလာက္ရွိပါၿပီ။ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းဆိုတာ တကယ္တမ္းေတာ့ ေလးေလးနက္နက္ဆြဲရတဲ့ကိစၥတစ္ခုျဖစ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔စီမံကိန္းတစ္ခုအေနနဲ႔ တင္ျပတဲ့ အေနအထားပါ။ အဲ့ေတာ့ ဒါကို အတိုင္းအတာတစ္ခုထိၿပီးပါက ျပန္လည္တင္ျပပါမယ္”ဟု ေဒါက္တာမ်ဳိးေအာင္က ေျပာသည္။

ယေန႔ မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ၿမဳိ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ (၂၀၁၈ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလထိ) ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ေငြလံုးငြရင္းအသံုးစရိတ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေထာက္ပံ့ေငြတို႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လ်ာထားလုပ္ငန္းမ်ားရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ၿပီး ၎ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာဆုိခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲ၌ ႏိုင္ငံေတာ္ ေထာက္ပံ့ေငြ ႏွင့္ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ လ်ာထားမႈလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ လမ္းတံတား၊ ေရ ႏွင့္သန္႔ရွင္းမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာန၊ ပန္းဥယ်ာဥ္ ႏွင့္အားကစားကြင္းမ်ားဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းႏွင့္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန တို႔မွ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“အခု ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးေတြကို ေထာက္ျပေျပာဆိိုခ်င္တဲ့အခ်က္က အားလံုး ေနျပည္ေတာ္တစ္ခုလံုးစာအတြက္ ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ စီမံကိန္းေတြကို အကုန္ခ်ံဳရံုၿပီးေတာ့မွ နားလည္ သေဘာေပါက္ေအာင္ သိခ်င္တယ္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါဆိုလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပန္သံုးသပ္ၾကည့္ေတာ့မွန္ေနတဲ့အတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး အရင္က ဘာလို႔မလုပ္ခဲ့လဲဆိုေတာ့ ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္မွာ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားကို တင္ျပရေလာက္ေအာင္ႀကီးမားတဲ့ စီမံကိန္းေတြမလုပ္ခဲ့ရေသးဘူး။ အေရးေပၚႀကီးမားတဲ့ စီမံကိန္း ေထာက္ျပပါဆိုရင္ သေျပကုန္းေစ်းတစ္ခုပဲရွိပါေသးတယ္။ က်န္တာေတြက ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္မွာ တစ္နွစ္စာေဆာင္ရြက္ရမဲ့ကိစၥ တာ၀န္ေတြကိုလည္း လ်ာထားခ်က္ကေလးေတြပဲေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာမ်ဳိးေအာင္က ေျပာသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ (၈)ၿမဳိ႕နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေဆြးေႏြးတင္ျပသည္႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားရယူကာ ၿမဳိ႕နယ္အလုိက္ က႑အလုိက္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီ ၂၄ ၂၀၁၈

ေနျပည္ေတာ္အတြက္ ၿမဳိ႕ျပစီမံကိန္းတစ္ခုကို ေရးဆြဲေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာမ်ဳိးေအာင္က ေျပာသည္။

“ေနျပည္ေတာ္ႀကီးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ မၾကာခင္မွာ ေနျပည္ေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းတစ္ခု ေရးဆြဲေနတာ တျပႏွစ္ေလာက္ရွိပါၿပီ။ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းဆိုတာ တကယ္တမ္းေတာ့ ေလးေလးနက္နက္ဆြဲရတဲ့ကိစၥတစ္ခုျဖစ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔စီမံကိန္းတစ္ခုအေနနဲ႔ တင္ျပတဲ့ အေနအထားပါ။ အဲ့ေတာ့ ဒါကို အတိုင္းအတာတစ္ခုထိၿပီးပါက ျပန္လည္တင္ျပပါမယ္”ဟု ေဒါက္တာမ်ဳိးေအာင္က ေျပာသည္။

ယေန႔ မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ၿမဳိ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ (၂၀၁၈ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလထိ) ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ေငြလံုးငြရင္းအသံုးစရိတ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေထာက္ပံ့ေငြတို႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လ်ာထားလုပ္ငန္းမ်ားရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ၿပီး ၎ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာဆုိခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲ၌ ႏိုင္ငံေတာ္ ေထာက္ပံ့ေငြ ႏွင့္ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ လ်ာထားမႈလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ လမ္းတံတား၊ ေရ ႏွင့္သန္႔ရွင္းမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာန၊ ပန္းဥယ်ာဥ္ ႏွင့္အားကစားကြင္းမ်ားဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းႏွင့္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန တို႔မွ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“အခု ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးေတြကို ေထာက္ျပေျပာဆိိုခ်င္တဲ့အခ်က္က အားလံုး ေနျပည္ေတာ္တစ္ခုလံုးစာအတြက္ ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ စီမံကိန္းေတြကို အကုန္ခ်ံဳရံုၿပီးေတာ့မွ နားလည္ သေဘာေပါက္ေအာင္ သိခ်င္တယ္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါဆိုလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပန္သံုးသပ္ၾကည့္ေတာ့မွန္ေနတဲ့အတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး အရင္က ဘာလို႔မလုပ္ခဲ့လဲဆိုေတာ့ ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္မွာ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားကို တင္ျပရေလာက္ေအာင္ႀကီးမားတဲ့ စီမံကိန္းေတြမလုပ္ခဲ့ရေသးဘူး။ အေရးေပၚႀကီးမားတဲ့ စီမံကိန္း ေထာက္ျပပါဆိုရင္ သေျပကုန္းေစ်းတစ္ခုပဲရွိပါေသးတယ္။ က်န္တာေတြက ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္မွာ တစ္နွစ္စာေဆာင္ရြက္ရမဲ့ကိစၥ တာ၀န္ေတြကိုလည္း လ်ာထားခ်က္ကေလးေတြပဲေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာမ်ဳိးေအာင္က ေျပာသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ (၈)ၿမဳိ႕နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေဆြးေႏြးတင္ျပသည္႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားရယူကာ ၿမဳိ႕နယ္အလုိက္ က႑အလုိက္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply