ပဲခူးဟိုတယ္ဇုန္တည္ေဆာက္ေရး ၾကန္႔ၾကာေနမႈ ေလဆိပ္စီမံကိန္း ႏွင့္သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိဟုဆို

0
177

ပဲခူး၊ ဧၿပီ ၂၅၊ ၂ဝ၁၈

ပဲခူးေဒသအတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ဟိုတယ္ဇုန္တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ထံ တင္ျပထားေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ၾကန္႔ၾကာေနျခင္းမွာ ဟံသာဝတီေလ ဆိပ္စီမံကိန္းဆက္လုပ္မလုပ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း အစိုးရအဖြဲ႔မွစီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးညြန္႔ေရႊက ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ဟံသာဝတီအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္စီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းသြားျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ယင္းစီမံကိန္းအားအမွီျပဳ လုပ္ကိုင္မည့္ အျခားစီမံကိန္းမ်ားမွာလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားရွိလာေနသည္ဟု ပဲခူးစီးပြားေရးအသိုင္း အဝိုင္းအတြင္း ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေနသည့္အေပၚ ၎က အထက္ပါကဲ့သို႔ တုန္႔ျပန္ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

“ေလဆိပ္စီမံကိန္းဆိုတာက ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ကကိုင္တြယ္တာ၊ အဲဒီစီမံကိန္းရပ္ျခင္းမရပ္ျခင္းနဲ႔ ဟိုတယ္ဇုန္နဲ႔ ဘာမွ်သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိပါဘူး။ အဓိကက ေျမေနရာစိစစ္တဲ့အခါမွာ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ေတြေက်ာ္ျဖတ္ရတဲ့အတြက္ အခုလိုၾကန္႔ၾကာေနရျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္” ဟု တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႔မွ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဦးညြန္႔ေရႊက ေျဖရွင္းခ်က္ေပးသည္။

အဆိုပါဟိုတယ္ဇုန္စီမံကိန္းကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ကိုယ္ထူကိုယ္ထပံုစံျဖင့္ ေျမေနရာဝယ္ယူေရးေဆြးေႏြးလွ်က္ ရွိၿပီး မတည္ရင္းႏွီးေငြထည့္ဝင္မည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚထားၿပီး ေျမတစ္ဧက(တစ္ယူနစ္)လွ်င္ က်ပ္သိန္းေလးရာ ဝန္းက်င္ခန္႔ရွိကာ ေျမဧက ၁ဝဝ ဝန္းက်င္ခန္႔အသုံးျပဳရန္ ယာထားေၾကာင္း ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ဆိုသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေျမေနရာကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရကိုတင္ျပထားတာ ရွစ္လေလာက္ရွိသြားၿပီ။ ခုခ်ိန္အထိ အေၾကာင္းျပန္ၾကားတာမရွိေသးဘူး။ အဲေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ဘယ္လိုျဖစ္ေနလဲဆိုေတာ့ အစိုးရဲ႕ခြင့္ျပဳခ်က္မရေတာ့ ဘာမွဆက္လုပ္လို႔မရဘူးျဖစ္ေနတယ္” ဟု ပဲခူးၿမိဳ႕ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးသန္းလြင္က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမွ ေျမကြက္ဝယ္ယူေရးတြင္ သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္ေသာ ႏႈန္းထား တစ္ခုသတ္မွတ္ေပးႏိုင္မည္ဆိုပါက ဟိုတယ္ဇုန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုလြယ္ကူျမန္ ဆန္မည္ျဖစ္ၿပီး ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑လည္း ပဲခူးေဒသအတြင္း တိုးတက္လာႏိုင္မည္ဟု ၎က ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔အခ်ိန္ႀကံ့ၾကာေနရျခင္းမွာ ဟံသာဝတီေလဆိပ္စီမံကိန္းဆက္လုပ္မလုပ္ဆိုသည့္ အေျခ အေနမ်ားႏွင့္ပါ ဆက္စပ္ေန၍ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဦးသန္းလြင္က သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ပဲခူးေဒသတြင္ ဟိုတယ္အလုံးေပါင္း ၃၁ လုံးျဖင့္ ဟိုတယ္အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ျပည္ေဒ သတြင္ ဟိုတယ္ ၂၄ လုံးႏွင့္ ေတာင္ငူေဒသတြင္ ဟိုတယ္ ၁၃ လုံ အသီးသီးတည္ရွိေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

မိုးေျမ

ပဲခူး၊ ဧၿပီ ၂၅၊ ၂ဝ၁၈

ပဲခူးေဒသအတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ဟိုတယ္ဇုန္တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ထံ တင္ျပထားေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ၾကန္႔ၾကာေနျခင္းမွာ ဟံသာဝတီေလ ဆိပ္စီမံကိန္းဆက္လုပ္မလုပ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း အစိုးရအဖြဲ႔မွစီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးညြန္႔ေရႊက ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ဟံသာဝတီအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္စီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းသြားျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ယင္းစီမံကိန္းအားအမွီျပဳ လုပ္ကိုင္မည့္ အျခားစီမံကိန္းမ်ားမွာလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားရွိလာေနသည္ဟု ပဲခူးစီးပြားေရးအသိုင္း အဝိုင္းအတြင္း ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေနသည့္အေပၚ ၎က အထက္ပါကဲ့သို႔ တုန္႔ျပန္ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

“ေလဆိပ္စီမံကိန္းဆိုတာက ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ကကိုင္တြယ္တာ၊ အဲဒီစီမံကိန္းရပ္ျခင္းမရပ္ျခင္းနဲ႔ ဟိုတယ္ဇုန္နဲ႔ ဘာမွ်သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိပါဘူး။ အဓိကက ေျမေနရာစိစစ္တဲ့အခါမွာ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ေတြေက်ာ္ျဖတ္ရတဲ့အတြက္ အခုလိုၾကန္႔ၾကာေနရျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္” ဟု တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႔မွ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဦးညြန္႔ေရႊက ေျဖရွင္းခ်က္ေပးသည္။

အဆိုပါဟိုတယ္ဇုန္စီမံကိန္းကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ကိုယ္ထူကိုယ္ထပံုစံျဖင့္ ေျမေနရာဝယ္ယူေရးေဆြးေႏြးလွ်က္ ရွိၿပီး မတည္ရင္းႏွီးေငြထည့္ဝင္မည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚထားၿပီး ေျမတစ္ဧက(တစ္ယူနစ္)လွ်င္ က်ပ္သိန္းေလးရာ ဝန္းက်င္ခန္႔ရွိကာ ေျမဧက ၁ဝဝ ဝန္းက်င္ခန္႔အသုံးျပဳရန္ ယာထားေၾကာင္း ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ဆိုသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေျမေနရာကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရကိုတင္ျပထားတာ ရွစ္လေလာက္ရွိသြားၿပီ။ ခုခ်ိန္အထိ အေၾကာင္းျပန္ၾကားတာမရွိေသးဘူး။ အဲေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ဘယ္လိုျဖစ္ေနလဲဆိုေတာ့ အစိုးရဲ႕ခြင့္ျပဳခ်က္မရေတာ့ ဘာမွဆက္လုပ္လို႔မရဘူးျဖစ္ေနတယ္” ဟု ပဲခူးၿမိဳ႕ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးသန္းလြင္က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမွ ေျမကြက္ဝယ္ယူေရးတြင္ သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္ေသာ ႏႈန္းထား တစ္ခုသတ္မွတ္ေပးႏိုင္မည္ဆိုပါက ဟိုတယ္ဇုန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုလြယ္ကူျမန္ ဆန္မည္ျဖစ္ၿပီး ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑လည္း ပဲခူးေဒသအတြင္း တိုးတက္လာႏိုင္မည္ဟု ၎က ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔အခ်ိန္ႀကံ့ၾကာေနရျခင္းမွာ ဟံသာဝတီေလဆိပ္စီမံကိန္းဆက္လုပ္မလုပ္ဆိုသည့္ အေျခ အေနမ်ားႏွင့္ပါ ဆက္စပ္ေန၍ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဦးသန္းလြင္က သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ပဲခူးေဒသတြင္ ဟိုတယ္အလုံးေပါင္း ၃၁ လုံးျဖင့္ ဟိုတယ္အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ျပည္ေဒ သတြင္ ဟိုတယ္ ၂၄ လုံးႏွင့္ ေတာင္ငူေဒသတြင္ ဟိုတယ္ ၁၃ လုံ အသီးသီးတည္ရွိေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

မိုးေျမ

Leave a Reply