ဖမ္းဆီးခံရိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးႏွင့္ ရဲ၀န္ထမ္းမ်ားကို ျပန္လႊတ္ေပး ရန္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕ ၁၅၀ ေက်ာ္က သမၼတထံ အိတ္ဖြင့္ေပးစာေပးပို႔

0
140

ရန္ကုန္ ၊ ဧၿပီ ၂၆ ၊၂၀၁၈

အစိုးရ လွ်ိဳ႕၀ွက္အက္ဥပေဒပုဒ္မ-၃ ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ႐ိုက္တာ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းစစ္ေဆးခံေနရ သည့္ ျပည္သူ႕ရဲ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ခၽြင္းခ်က္မရွိျပန္လည္လႊတ္ေပးရန္ အရပ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္း ၁၆၃ခုက သမၼတထံ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတစ္ေစာင္ ေပးပို႕ေတာင္းဆို လိုက္သည္။

ေတာင္းဆိုခ်က္တြင္ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးႏွင့္ ရဲ၀န္ထမ္းႏွစ္ဦးအား ျခြင္းခ်က္မရွိလႊတ္ေပးရန္ ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ တစ္ရပ္ ဖဲြ႕စည္း၍ အျမန္ဆံုး စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ ေပးရန္ ႏွင့္ အဖမ္းဆီးခံသတင္း ေထာက္မ်ားႏွင့္ ရဲ၀န္ထမ္းတို႕၏ မိသားစု၀င္မ်ားအားလံုးတို႕၏ စိတ္ပိုင္းႏွင့္႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာလံုၿခံဳေရး ၊ က်န္းမာေရးအေျခအေနႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာအေျခအေန အရပ္ရပ္မ်ား ထိခုိက္မႈမရွိေစေရးအတြက္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

အဆိုပါတင္ျပေတာင္းဆိုခ်က္သည္ သမၼတဦး၀င္းျမင့္၏ ႏွစ္သစ္ကူး ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားျဖစ္သည့္ “ဘက္မလိုက္ေသာ ၊ လြတ္လပ္ေသာ ၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားတို႕ကို ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ကဲ့သို႕ ထိန္းညိွႏိုင္ေသာ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမည္” ဟူေသာစကားႏွင့္အညီ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ သမၼတထံတိုက္ တြန္းေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း လံုၿခံဳေရးစာရြက္စာတမ္းမ်ား လက္၀ယ္ ေတြ႕ရွိ မႈႏွင့္ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ၀လံုး(ခ)သက္ဦးေမာင္ႏွင့္ ေက်ာ္စိုးဦး(ခ)မိုးေအာင္ တို႕ႏွစ္ဦးအားဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီးေနာက္ အမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ ၍ ဒုရဲမွဴးမုိးရန္ႏိုင္ႏွင့္ ရဲတပ္ၾကပ္ ခင္ေမာင္လင္းတို႕ကို ထိန္းသိမ္းစစ္ေဆး လ်က္ ရွိျခင္းျဖစ္သည္။

သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးမႈမွာ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ ဖမ္းဆီးျခင္း ျဖစ္ၿပီး ရဲမွဴးခ်ဳပ္တင္ကိုကိုက ဦးစီးကြပ္ကဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒုရဲမွဴး မိုးရန္ႏိုင္က တရား႐ံုးတြင္ထြက္ဆိုခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၎၏မိသားစုကို ရဲလိုင္းခန္းမွ ၂ရက္အတြင္း ထြက္ခြာေစခဲ့ေသာေၾကာင့္ အမႈျဖစ္စဥ္သည္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈမရွိေၾကာင္းေပၚလြင္ထင္ရွားေနၿပီး ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ရဲ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈ ကင္းမဲ့ေနသည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း အရပ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

႐ိုက္တာသတင္းေထာက္အမႈအား ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္တရား႐ံုးက ဧၿပီ ၂ရက္ေန႕တြင္ျပန္လည္ခ်ိန္းဆိုထားသည္။

ကိုဥာဏ္

ရန္ကုန္ ၊ ဧၿပီ ၂၆ ၊၂၀၁၈

အစိုးရ လွ်ိဳ႕၀ွက္အက္ဥပေဒပုဒ္မ-၃ ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ႐ိုက္တာ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းစစ္ေဆးခံေနရ သည့္ ျပည္သူ႕ရဲ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ခၽြင္းခ်က္မရွိျပန္လည္လႊတ္ေပးရန္ အရပ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္း ၁၆၃ခုက သမၼတထံ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတစ္ေစာင္ ေပးပို႕ေတာင္းဆို လိုက္သည္။

ေတာင္းဆိုခ်က္တြင္ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးႏွင့္ ရဲ၀န္ထမ္းႏွစ္ဦးအား ျခြင္းခ်က္မရွိလႊတ္ေပးရန္ ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ တစ္ရပ္ ဖဲြ႕စည္း၍ အျမန္ဆံုး စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ ေပးရန္ ႏွင့္ အဖမ္းဆီးခံသတင္း ေထာက္မ်ားႏွင့္ ရဲ၀န္ထမ္းတို႕၏ မိသားစု၀င္မ်ားအားလံုးတို႕၏ စိတ္ပိုင္းႏွင့္႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာလံုၿခံဳေရး ၊ က်န္းမာေရးအေျခအေနႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာအေျခအေန အရပ္ရပ္မ်ား ထိခုိက္မႈမရွိေစေရးအတြက္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

အဆိုပါတင္ျပေတာင္းဆိုခ်က္သည္ သမၼတဦး၀င္းျမင့္၏ ႏွစ္သစ္ကူး ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားျဖစ္သည့္ “ဘက္မလိုက္ေသာ ၊ လြတ္လပ္ေသာ ၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားတို႕ကို ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ကဲ့သို႕ ထိန္းညိွႏိုင္ေသာ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမည္” ဟူေသာစကားႏွင့္အညီ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ သမၼတထံတိုက္ တြန္းေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း လံုၿခံဳေရးစာရြက္စာတမ္းမ်ား လက္၀ယ္ ေတြ႕ရွိ မႈႏွင့္ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ၀လံုး(ခ)သက္ဦးေမာင္ႏွင့္ ေက်ာ္စိုးဦး(ခ)မိုးေအာင္ တို႕ႏွစ္ဦးအားဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီးေနာက္ အမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ ၍ ဒုရဲမွဴးမုိးရန္ႏိုင္ႏွင့္ ရဲတပ္ၾကပ္ ခင္ေမာင္လင္းတို႕ကို ထိန္းသိမ္းစစ္ေဆး လ်က္ ရွိျခင္းျဖစ္သည္။

သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးမႈမွာ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ ဖမ္းဆီးျခင္း ျဖစ္ၿပီး ရဲမွဴးခ်ဳပ္တင္ကိုကိုက ဦးစီးကြပ္ကဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒုရဲမွဴး မိုးရန္ႏိုင္က တရား႐ံုးတြင္ထြက္ဆိုခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၎၏မိသားစုကို ရဲလိုင္းခန္းမွ ၂ရက္အတြင္း ထြက္ခြာေစခဲ့ေသာေၾကာင့္ အမႈျဖစ္စဥ္သည္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈမရွိေၾကာင္းေပၚလြင္ထင္ရွားေနၿပီး ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ရဲ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈ ကင္းမဲ့ေနသည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း အရပ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

႐ိုက္တာသတင္းေထာက္အမႈအား ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္တရား႐ံုးက ဧၿပီ ၂ရက္ေန႕တြင္ျပန္လည္ခ်ိန္းဆိုထားသည္။

ကိုဥာဏ္

Leave a Reply