ပန္းေစ်း နွင့္ (ဆ) ရပ္ကြက္ေစ်း တို႔ကို အသစ္တည္ေဆာက္မည္

0
190

မႏၲေလး၊ ဧၿပီ ၂၇၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ပ်ံက်ေစ်းအျဖစ္ရွိေနသည့္ ပန္းေစ်းနွင့္ (ဆ) ရပ္ကြက္ ေစ်းမ်ားကို စနစ္တက်ျဖင့္ ေရာင္းခ်မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ေစ်းအသစ္ေဆာက္ လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္။

မႏၲေလး – ျပင္ဦးလြင္သြား ကားလမ္းေဘးတြင္ ပန္းမ်ားကိုပ်ံက်ပံုစံ ေရာင္းခ်ေနသည့္အတြက္ စနစ္တက်ျဖစ္ေစရန္ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ သန္႔စင္ကုန္းေက်းရြာတြင္ ေစ်းအသစ္ တည္ေဆာက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေစ်းအသစ္အေနနဲ႔ ဆရပ္ကြက္မွာ ေစ်းအသစ္တခုေဆာက္လုပ္ေန ပါတယ္။ဒီလထဲမွာပဲ ဖြင့္လွစ္ေပးသြားႏိုင္မွာပါ၊ အရင္က ဆရပ္ကြက္ေစ်းက ပ်ံက်ေစ်းေလးတခုပါ။ဒါကို လုိအပ္ခ်က္အရ ေစ်းအသစ္တည္ေဆာက္ေပး တာပါ။ပန္းေစ်းကိုလည္းတည္ေဆာက္ေပးေနပါတယ္။”ဟုမႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယင္းအသစ္ေဆာက္လုပ္မည့္ ပန္းေစ်း နွင့္ (ဆ) ရပ္ကြက္ေစ်းကို ေျခာက္လ ဘတ္ဂ်က္အတြင္း အၿပီးတည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ေစ်းစုစုေပါင္း ၄၄ ေစ်းရွိၿပီး ေစ်းအသစ္နွစ္ေစ်း တည္ေဆာက္ၿပီးပါက ေစ်းစုစုေပါင္း ၄၆ ေစ်းရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ဧၿပီ ၂၇၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ပ်ံက်ေစ်းအျဖစ္ရွိေနသည့္ ပန္းေစ်းနွင့္ (ဆ) ရပ္ကြက္ ေစ်းမ်ားကို စနစ္တက်ျဖင့္ ေရာင္းခ်မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ေစ်းအသစ္ေဆာက္ လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္။

မႏၲေလး – ျပင္ဦးလြင္သြား ကားလမ္းေဘးတြင္ ပန္းမ်ားကိုပ်ံက်ပံုစံ ေရာင္းခ်ေနသည့္အတြက္ စနစ္တက်ျဖစ္ေစရန္ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ သန္႔စင္ကုန္းေက်းရြာတြင္ ေစ်းအသစ္ တည္ေဆာက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေစ်းအသစ္အေနနဲ႔ ဆရပ္ကြက္မွာ ေစ်းအသစ္တခုေဆာက္လုပ္ေန ပါတယ္။ဒီလထဲမွာပဲ ဖြင့္လွစ္ေပးသြားႏိုင္မွာပါ၊ အရင္က ဆရပ္ကြက္ေစ်းက ပ်ံက်ေစ်းေလးတခုပါ။ဒါကို လုိအပ္ခ်က္အရ ေစ်းအသစ္တည္ေဆာက္ေပး တာပါ။ပန္းေစ်းကိုလည္းတည္ေဆာက္ေပးေနပါတယ္။”ဟုမႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယင္းအသစ္ေဆာက္လုပ္မည့္ ပန္းေစ်း နွင့္ (ဆ) ရပ္ကြက္ေစ်းကို ေျခာက္လ ဘတ္ဂ်က္အတြင္း အၿပီးတည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ေစ်းစုစုေပါင္း ၄၄ ေစ်းရွိၿပီး ေစ်းအသစ္နွစ္ေစ်း တည္ေဆာက္ၿပီးပါက ေစ်းစုစုေပါင္း ၄၆ ေစ်းရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply