ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏လူငယ္ညီလာခံအား ေမလတတိယပတ္တြင္ က်င္းပမည္

0
151

ေနျပည္ေတာ္၊ဧၿပီ ၃၀၊၂၀၁၈

ျပည္ေထာင္စုၾကံံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ လူငယ္ညီလာခံအား ေမလ တတိယပတ္တြင္ေနျပည္ေတာ္ရွိဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုးတြင္က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

“ဗဟိုပါတီမွာ အမတို႔လူငယ္ညီလာခံက်င္းပနိုင္ရန္အတြက္ ပမာဏဗဟို ညီလာခံမွာ ေတြ႔ဆံုမဲ့ လူငယ္ေတြကို ေတြ႔ဆံုပြဲလုပ္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ ဗဟိုညီလာခံက ေမလ တတိယပတ္လမွာ ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ ထင္ပါ တယ္။ ပါတီရဲ႕အေရးႀကီးလုပ္ငန္းေတြရွိေနရင္လည္း အနဲငယ္အေျပာင္း အလဲေတာ့ရွိနိုင္တာေပါ့” ဟု ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္၊ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရး နွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠဌ ေဒၚ၀င္း၀င္းသီကေျပာသည္။

ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔က ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္
ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီရံုးတြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္လူငယ္အႀကိဳညီလာခံေတြ႔ဆံုပြဲ တြင္ ေဒၚ၀င္း၀င္းသီမွ အထက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လူငယ္မ်ားအား အဖြဲ႔ဖြဲ႔ၿပီးတာ၀န္ေပးျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အနိုင္ရရွိပါက အစိုးရဖြဲ႔ကာ တိုင္းျပည္အတြက္ အလုပ္လုပ္ခ်င္စိတ္ ေပၚေပါက္လာေစရန္ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဒၚ၀င္း၀င္းသီကေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ၂၀၁၀ ျပည့္နွစ္မွ စတင္၍ ပါတီ၀င္အျဖစ္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခဲ့သူမ်ားကိုလည္း ၂၀၁၂ ခုနွစ္က လူငယ္ ညီလာခံက်င္းပျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

ယခုလက္ရွိတြင္ လူငယ္မ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ လူငယ္ညီလာခံ အႀကိဳ အျဖစ္ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္ကာ ေမလ ဒုတိယပတ္ တြင္ တိုင္းနွင့္ျပည္နယ္အဆင့္ေတြ႔ဆံုပြဲအား က်င္းပေဆာင္ရြက္ ေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ဧၿပီ ၃၀၊၂၀၁၈

ျပည္ေထာင္စုၾကံံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ လူငယ္ညီလာခံအား ေမလ တတိယပတ္တြင္ေနျပည္ေတာ္ရွိဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုးတြင္က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

“ဗဟိုပါတီမွာ အမတို႔လူငယ္ညီလာခံက်င္းပနိုင္ရန္အတြက္ ပမာဏဗဟို ညီလာခံမွာ ေတြ႔ဆံုမဲ့ လူငယ္ေတြကို ေတြ႔ဆံုပြဲလုပ္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ ဗဟိုညီလာခံက ေမလ တတိယပတ္လမွာ ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ ထင္ပါ တယ္။ ပါတီရဲ႕အေရးႀကီးလုပ္ငန္းေတြရွိေနရင္လည္း အနဲငယ္အေျပာင္း အလဲေတာ့ရွိနိုင္တာေပါ့” ဟု ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္၊ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရး နွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠဌ ေဒၚ၀င္း၀င္းသီကေျပာသည္။

ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔က ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္
ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီရံုးတြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္လူငယ္အႀကိဳညီလာခံေတြ႔ဆံုပြဲ တြင္ ေဒၚ၀င္း၀င္းသီမွ အထက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လူငယ္မ်ားအား အဖြဲ႔ဖြဲ႔ၿပီးတာ၀န္ေပးျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အနိုင္ရရွိပါက အစိုးရဖြဲ႔ကာ တိုင္းျပည္အတြက္ အလုပ္လုပ္ခ်င္စိတ္ ေပၚေပါက္လာေစရန္ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဒၚ၀င္း၀င္းသီကေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ၂၀၁၀ ျပည့္နွစ္မွ စတင္၍ ပါတီ၀င္အျဖစ္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခဲ့သူမ်ားကိုလည္း ၂၀၁၂ ခုနွစ္က လူငယ္ ညီလာခံက်င္းပျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

ယခုလက္ရွိတြင္ လူငယ္မ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ လူငယ္ညီလာခံ အႀကိဳ အျဖစ္ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္ကာ ေမလ ဒုတိယပတ္ တြင္ တိုင္းနွင့္ျပည္နယ္အဆင့္ေတြ႔ဆံုပြဲအား က်င္းပေဆာင္ရြက္ ေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply