တရားမွ်တမႈကိုကိုင္စဲြမွသာ သမဂၢမ်ားရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းေျပာ

0
118

ရန္ကုန္ ၊ ေမ ၁ ၊ ၂၀၁၈

အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္သမားအေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တရားမွ်တမႈကိုကုိင္စဲြမွသာ အလုပ္သမားထုအားမွန္ကန္သည့္ ကာကြယ္ေပးမႈျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ သမဂၢမ်ားရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကေျပာသည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္စိန္ရတုခန္းမတြင္ ယေန႕က်င္းပခဲ့သည့္ ၁၂၈ႀကိမ္ ေျမာက္ကမၻာ့အလုပ္သမားေန႕အထိမ္းအမွတ္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဆြးေႏြးပဲြ အဖြင့္မိန္႕ခြန္းတြင္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဒီအေျခအေနကာလမွာ အလုပ္သမားထုႀကီးဘက္က အလုပ္သမားေတြ ရဲ႕ အခြင့္အေရးနဲ႕အလုပ္သမားေတြကုိအကာအကြယ္ေပးႏိုင္တဲ့ ဥပေဒ ေတြနဲ႕အညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ အစိုးရအေနနဲ႕ အလုပ္ရွင္အလုပ္ သမားေကာင္းမြန္တဲ့ ဆက္ဆံေရးတစ္ခုျဖစ္ဖို႕အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာကိုယ္က အလုပ္သမားထုဘက္ကျဖစ္တဲ့အတြက္ အမွားအမွန္ကိုဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ တရားမွ်တမႈကိုကိုင္စဲြမိဖို႕ေတာ့လိုပါတယ္ ။ ဒါမွသာအလုပ္သမားသမဂၢေတြရဲ႕ ရွင္သန္ရပ္တည္နိုင္ဖို႕နဲ႕အလုပ္သမားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ႀကီးေတြက အလုပ္သမားထုကိုမွန္ကန္တဲ့ကာကြယ္ေပးမႈျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကေျပာသည္။

ျပႆနာတစ္ရပ္အား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အစိုးရ ၊အလုပ္ရွင္ ႏွင့္ အလုပ္သမား မ်ားသည္ တရားမွ်တမႈကို ကိုင္စဲြရန္သတိျပဳမိရန္လိုေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

အလုပ္သမားဘ၀ တိုးတက္ျမင့္မားသည့္ဘ၀ကို မထူေထာင္ႏိုင္မခ်င္းႏိုင္ငံဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီဟုေျပာဆို၍မရေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးသည္ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေရွး႐ႈေနသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမားအမ်ားဆံုးရွိရာျဖစ္ၿပီး စက္႐ံုအလုပ္ ႐ံုမ်ားစြာရွိသည့္ တိုင္းျဖစ္ကာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားေနသည့္ ကာလျဖစ္သည့္အတြက္ အလုပ္သမားထု၏အခန္းက႑သည္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကေျပာသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ႏွင့္ တိုင္းအစိုးရအဖဲြ႕၀န္မ်ား ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ေတာင္သူလယ္သ မား ၊ အလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ျမင့္ႏွင့္ အလုပ္သမား ၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ကိုဥာဏ္

ရန္ကုန္ ၊ ေမ ၁ ၊ ၂၀၁၈

အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္သမားအေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တရားမွ်တမႈကိုကုိင္စဲြမွသာ အလုပ္သမားထုအားမွန္ကန္သည့္ ကာကြယ္ေပးမႈျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ သမဂၢမ်ားရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကေျပာသည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္စိန္ရတုခန္းမတြင္ ယေန႕က်င္းပခဲ့သည့္ ၁၂၈ႀကိမ္ ေျမာက္ကမၻာ့အလုပ္သမားေန႕အထိမ္းအမွတ္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဆြးေႏြးပဲြ အဖြင့္မိန္႕ခြန္းတြင္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဒီအေျခအေနကာလမွာ အလုပ္သမားထုႀကီးဘက္က အလုပ္သမားေတြ ရဲ႕ အခြင့္အေရးနဲ႕အလုပ္သမားေတြကုိအကာအကြယ္ေပးႏိုင္တဲ့ ဥပေဒ ေတြနဲ႕အညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ အစိုးရအေနနဲ႕ အလုပ္ရွင္အလုပ္ သမားေကာင္းမြန္တဲ့ ဆက္ဆံေရးတစ္ခုျဖစ္ဖို႕အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာကိုယ္က အလုပ္သမားထုဘက္ကျဖစ္တဲ့အတြက္ အမွားအမွန္ကိုဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ တရားမွ်တမႈကိုကိုင္စဲြမိဖို႕ေတာ့လိုပါတယ္ ။ ဒါမွသာအလုပ္သမားသမဂၢေတြရဲ႕ ရွင္သန္ရပ္တည္နိုင္ဖို႕နဲ႕အလုပ္သမားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ႀကီးေတြက အလုပ္သမားထုကိုမွန္ကန္တဲ့ကာကြယ္ေပးမႈျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကေျပာသည္။

ျပႆနာတစ္ရပ္အား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အစိုးရ ၊အလုပ္ရွင္ ႏွင့္ အလုပ္သမား မ်ားသည္ တရားမွ်တမႈကို ကိုင္စဲြရန္သတိျပဳမိရန္လိုေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

အလုပ္သမားဘ၀ တိုးတက္ျမင့္မားသည့္ဘ၀ကို မထူေထာင္ႏိုင္မခ်င္းႏိုင္ငံဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီဟုေျပာဆို၍မရေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးသည္ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေရွး႐ႈေနသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမားအမ်ားဆံုးရွိရာျဖစ္ၿပီး စက္႐ံုအလုပ္ ႐ံုမ်ားစြာရွိသည့္ တိုင္းျဖစ္ကာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားေနသည့္ ကာလျဖစ္သည့္အတြက္ အလုပ္သမားထု၏အခန္းက႑သည္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကေျပာသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ႏွင့္ တိုင္းအစိုးရအဖဲြ႕၀န္မ်ား ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ေတာင္သူလယ္သ မား ၊ အလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ျမင့္ႏွင့္ အလုပ္သမား ၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ကိုဥာဏ္

Leave a Reply