ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီ၏ အဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္႐ွိလာၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့မႈအေပၚ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားရဲ႕ သေဘားထားမွတ္ခ်က္မ်ား

0
171

ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီ၏ အဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္႐ွိလာၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့မႈအေပၚ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားရဲ႕ သေဘားထားမွတ္ခ်က္မ်ား

ရန္ကုန္ ၊ ေမ ၂ ၊ ၂၀၁၈

သွ်င္ရဲထြဋ္ စုစည္းတင္ဆက္သည္။

ဦးခင္ေမာင္ေဆြ
=================
(အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ)
ဥကၠ႒

ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ကေတာ့ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးလည္း မပ်က္ယြင္းရေအာင္ စည္းကမ္းေတြနည္းလမ္းေတြနဲ႔ ျပန္လည္ေခၚယူေရးကို ေစတနာပါပါနဲ႔ ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားျဖစ္လို႔ရွိရင္ေတာ့ ျပန္လက္ခံမယ္။ ကိုယ့္နိုင္ငံသား မဟုတ္ ရင္ေတာ့ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းအရ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံသား အျဖစ္ လက္ခံမယ္လို႔ၾကားတယ္ေပါ့။ ကိုယ့္ဘက္က ေစတနာနဲ႔လုပ္ေနေပမယ့္ ေပကပ္ေနတဲ့သေဘာရွိတယ္ေလ။ ဘဂၤလားေရွဒ့္ အစိုးရရဲ႕ လုပ္ပံုကိုင္ပံု ကလည္း ရိုးသားတဲ့အေနအထားမေတြ႔ရေတာ့ကာ ဒီျပသနာဟာ ေတာ္ေတာ္ၾကပ္တည္းမယ့္ အေနအထားလို႔ေတာ့ ထင္တယ္။ ေတာင္းဆို ခ်က္ ၁၂ ခ်က္မွာ အစိုးရက ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔အတြက္ မျဖစ္ႏိုင္တာေတြ ပါတယ္လို႔ ၾကားရတယ္။ အေနအထားက သိပ္မေကာင္းဘူးဗ်။ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္နဲ႔ ျပန္ေခၚဖို႔ သင့္မလား မသင့္လား ေဆြးေႏြးၾက တာေတြရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က လာပါလာပါလို႔ ေခၚၿပီးေတာ့ သူတို႔က မလာတဲ့အခါမွာ တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ မလာရင္ေတာ့ ဒီကိစၥကို အဆံုးသတ္ လိုက္ေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ ေျပာရဲ ဆိုရဲတဲ့သူမရွိဘူးလားလို႔ အစိုးရပိုင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း ေမးခ်င္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ မ်က္ႏွာပ်က္စရာ အေတာ္ေကာင္းေနၿပီေလ။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ေအာက္က်ေနာက္က်ခံၿပီးေတာ့ ျပန္ေခၚေနရတဲ့ အျဖစ္မ်ိဳး။ ဝန္ႀကီးရွင္းျပေနတာေတာင္ စကားကို ဆံုးေအာင္နားမေထာင္ဘဲနဲ႔ ဒုကၡသည္စခန္းကို သြားမယ္လို႔ ေျပာတာေတြ က ဝန္ႀကီးတစ္ပါးရဲ႕ တည္ရွိမႈကိုေတာင္ ေက်ာ္နင္းၿပီး လုပ္ခ်င္တာ လုပ္မယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳး ဆႏၵအတုိင္းလုပ္မယ္ဆိုတဲ့ ပံုစံက မေကာင္းလွဘူးလို႔ ထင္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာကို ဂရုမစိုက္ဘူးဆိုတာေတြက က်ေနာ္တို႔လည္း ေအာင့္သက္သက္နဲ႔ ခံရတယ္။ ျပည္သူေတြလည္း ခံရတယ္။

ဦးခင္ေမာင္ေဆြ
=================
(အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ)
ဥကၠ႒

ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ကေတာ့ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးလည္း မပ်က္ယြင္းရေအာင္ စည္းကမ္းေတြနည္းလမ္းေတြနဲ႔ ျပန္လည္ေခၚယူေရးကို ေစတနာပါပါနဲ႔ ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားျဖစ္လို႔ရွိရင္ေတာ့ ျပန္လက္ခံမယ္။ ကိုယ့္နိုင္ငံသား မဟုတ္ ရင္ေတာ့ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းအရ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံသား အျဖစ္ လက္ခံမယ္လို႔ၾကားတယ္ေပါ့။ ကိုယ့္ဘက္က ေစတနာနဲ႔လုပ္ေနေပမယ့္ ေပကပ္ေနတဲ့သေဘာရွိတယ္ေလ။ ဘဂၤလားေရွဒ့္ အစိုးရရဲ႕ လုပ္ပံုကိုင္ပံု ကလည္း ရိုးသားတဲ့အေနအထားမေတြ႔ရေတာ့ကာ ဒီျပသနာဟာ ေတာ္ေတာ္ၾကပ္တည္းမယ့္ အေနအထားလို႔ေတာ့ ထင္တယ္။ ေတာင္းဆို ခ်က္ ၁၂ ခ်က္မွာ အစိုးရက ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔အတြက္ မျဖစ္ႏိုင္တာေတြ ပါတယ္လို႔ ၾကားရတယ္။ အေနအထားက သိပ္မေကာင္းဘူးဗ်။ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္နဲ႔ ျပန္ေခၚဖို႔ သင့္မလား မသင့္လား ေဆြးေႏြးၾက တာေတြရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က လာပါလာပါလို႔ ေခၚၿပီးေတာ့ သူတို႔က မလာတဲ့အခါမွာ တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ မလာရင္ေတာ့ ဒီကိစၥကို အဆံုးသတ္ လိုက္ေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ ေျပာရဲ ဆိုရဲတဲ့သူမရွိဘူးလားလို႔ အစိုးရပိုင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း ေမးခ်င္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ မ်က္ႏွာပ်က္စရာ အေတာ္ေကာင္းေနၿပီေလ။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ေအာက္က်ေနာက္က်ခံၿပီးေတာ့ ျပန္ေခၚေနရတဲ့ အျဖစ္မ်ိဳး။ ဝန္ႀကီးရွင္းျပေနတာေတာင္ စကားကို ဆံုးေအာင္နားမေထာင္ဘဲနဲ႔ ဒုကၡသည္စခန္းကို သြားမယ္လို႔ ေျပာတာေတြ က ဝန္ႀကီးတစ္ပါးရဲ႕ တည္ရွိမႈကိုေတာင္ ေက်ာ္နင္းၿပီး လုပ္ခ်င္တာ လုပ္မယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳး ဆႏၵအတုိင္းလုပ္မယ္ဆိုတဲ့ ပံုစံက မေကာင္းလွဘူးလို႔ ထင္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာကို ဂရုမစိုက္ဘူးဆိုတာေတြက က်ေနာ္တို႔လည္း ေအာင့္သက္သက္နဲ႔ ခံရတယ္။ ျပည္သူေတြလည္း ခံရတယ္။

ဦးစိုင္းညြန္႔လြင္
===============
(ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး

ကၽြန္ေတာ့အျမင္ကေတာ့ ဒီဘက္ကဘာေျပာေျပာနားမေထာင္တဲ့ သေဘာျဖစ္ေနေတာ့ သိမ္မေကာင္းဘူး။ အဲဒါေတာ့ အေတာ္ေလး စိတ္ပူတယ္။ သူတို႔ေျပာခ်င္တာေတြပဲေျပာေနတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာကို အေျဖေတာ့ရွာသင့္တယ္ေလ။ ဒီအဖဲြ႔ေတြ ရခိုင္ေရာက္ေတာ့ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြ ျဖစ္ခ်င္တာေတြနဲ႔ ကြဲလြဲတာေတြ ျဖစ္လာမွာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးေတြမွာ လိုတယ္လို႔ထင္တယ္။ ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးမွာ အားနည္းတယ္လို႔ထင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေျပာတာကိုနားမေထာင္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က တကယ့္ အျဖစ္မွန္ကို ရွင္းျပဖို႔လိုတယ္ေလ။ အဲဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးကို ေသခ်ာျပန္လုပ္ဖို႔ လိုမယ္လို႔ထင္တယ္။

ေဒါက္တာနႏၵလွျမင့္
==================
(ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ)

ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ

ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံကို ဒုကၡေပးဖို႔လာတဲ့ခရီးစဥ္ပါ။ အစိုးရကိုလည္း ဒုကၡေပးဖို႔လာတာပါ။ သူတို႔မွာ ဘာလုပ္မယ္ဆိုတာ ပါလာၿပီးသား။ ဖိအားေပးဖို႔ အစီအစဥ္ေတြက ပါလာၿပီးသား။ ဒါကို သက္ေသလာ ထူတဲ့သေဘာပါပဲ။ တိုင္းျပည္အတြက္ေတာ့ ေကာင္းတဲ့လကၡဏာရွိလာမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဘဂၤါလီေတြ ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ကို အစိုးရက အကုန္ လိုက္ေလ်ာရမယ္ဆိုတဲ့သေဘာ။ ဘဂၤါလီေတြက ႏိုင္ငံကို က်ဴးေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္တယ္။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားေတြကို လူသတ္တယ္၊ မုဒိမ္း က်င့္တယ္၊ လည္လွီးတယ္၊ ရြာေတြမီးရိႈ႕တယ္၊ ေနရာေတြလုတယ္။ ဒါေတြလုပ္ၿပီးသြားမွ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႔ထြက္ေျပးၿပီးေတာ့မွ စစ္တပ္နဲ႔ အစိုးရက ဒုကၡေပးလို႔ပါေျပာ။ တရားဝင္ႏိုင္ငံသားျဖစ္ဖို႔ေတြ ႀကိဳးစား လာတာ။ ဒီလိုရည္ရြယ္ခ်က္ေတြေနာက္ကို လိုပ္ၿပီးေတာ့မွ UN ကလည္း ဒါကို သက္ေသထူဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြက တစ္ခါတည္း ပါလာၿပီးသား။ ေျပာရရင္ေတာ့ အရွည္ႀကီးပဲ။ သူတို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြအတြက္ သက္ေသလာထူတဲ့အဖြဲ႔လို႔ပဲ ေျပာခ်င္တယ္။ အစိုးရဘာေျပာေျပာ နား မေထာင္ဘူး။ စစ္တပ္ဘာေျပာေျပာနားမေထာင္ဘူး။ ဒီအဖြဲ႔ေတြေရာက္ လာတာ တိုင္းျပည္အတြက္ အလြန္အႏၱရာယ္ႀကီးတယ္။ ဒီအဖြဲ႔ကို လက္ခံလိုက္တာလည္း အစိုးရရဲ႕ အမွားပဲ။

ေဒါက္တာနႏၵလွျမင့္
==================
(ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ)

ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ

ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံကို ဒုကၡေပးဖို႔လာတဲ့ခရီးစဥ္ပါ။ အစိုးရကိုလည္း ဒုကၡေပးဖို႔လာတာပါ။ သူတို႔မွာ ဘာလုပ္မယ္ဆိုတာ ပါလာၿပီးသား။ ဖိအားေပးဖို႔ အစီအစဥ္ေတြက ပါလာၿပီးသား။ ဒါကို သက္ေသလာ ထူတဲ့သေဘာပါပဲ။ တိုင္းျပည္အတြက္ေတာ့ ေကာင္းတဲ့လကၡဏာရွိလာမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဘဂၤါလီေတြ ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ကို အစိုးရက အကုန္ လိုက္ေလ်ာရမယ္ဆိုတဲ့သေဘာ။ ဘဂၤါလီေတြက ႏိုင္ငံကို က်ဴးေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္တယ္။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားေတြကို လူသတ္တယ္၊ မုဒိမ္း က်င့္တယ္၊ လည္လွီးတယ္၊ ရြာေတြမီးရိႈ႕တယ္၊ ေနရာေတြလုတယ္။ ဒါေတြလုပ္ၿပီးသြားမွ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႔ထြက္ေျပးၿပီးေတာ့မွ စစ္တပ္နဲ႔ အစိုးရက ဒုကၡေပးလို႔ပါေျပာ။ တရားဝင္ႏိုင္ငံသားျဖစ္ဖို႔ေတြ ႀကိဳးစား လာတာ။ ဒီလိုရည္ရြယ္ခ်က္ေတြေနာက္ကို လိုပ္ၿပီးေတာ့မွ UN ကလည္း ဒါကို သက္ေသထူဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြက တစ္ခါတည္း ပါလာၿပီးသား။ ေျပာရရင္ေတာ့ အရွည္ႀကီးပဲ။ သူတို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြအတြက္ သက္ေသလာထူတဲ့အဖြဲ႔လို႔ပဲ ေျပာခ်င္တယ္။ အစိုးရဘာေျပာေျပာ နား မေထာင္ဘူး။ စစ္တပ္ဘာေျပာေျပာနားမေထာင္ဘူး။ ဒီအဖြဲ႔ေတြေရာက္ လာတာ တိုင္းျပည္အတြက္ အလြန္အႏၱရာယ္ႀကီးတယ္။ ဒီအဖြဲ႔ကို လက္ခံလိုက္တာလည္း အစိုးရရဲ႕ အမွားပဲ။

ဦးဦးလွေစာ
==========
(ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)

ေျမာက္ဦးမဲဆႏၵနယ္္

UN အဖြဲ႔လာတာကို အစိုးရအဖြဲ႔က လက္ခံလိုက္တယ္ေပါ့။ ကၽြန္ေတာ့္ျမင္ တာေတာ့ လာတာနဲ႔ မလာတာ သိပ္ထူးတာမဟုတ္ဘူးဗ်။ သူတို႔ရင္ထဲမွာ ဆံုးျဖတ္ၿပီးသားတစ္ခုကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က ဘယ္လိုပဲတင္ျပျပ လက္ခံမွာ မဟုတ္ဘူး။ သူတို႔လာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ သိပ္ ထူးျခားမႈရွိမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ျမင္တယ္။ ဒီအဖြဲ႔က ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာကိုသြားတယ္။ သြားတဲ့အခါမွာ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးတို႔ ပါသြားတယ္ေပါ့။ ပါသြားေတာ့ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးတို႔က ၾကားထဲ့မွာ ညွပ္ၿပီးေတာ့ တကယ္ကိုသနားစရာ ဝန္ႀကီးတစ္ပါးလိုျဖစ္ေနတယ္။ ဝန္ႀကီးတစ္ပါးရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာအရကိုမဟုတ္ေတာ့ဘဲနဲ႔ ခယေနရတဲ႔ ပံုစံမ်ိဳးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္တယ္။ ဒီဟာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ဂုဏ္ သိကၡာကို အမ်ားႀကီးထိခိုက္ပါတယ္။ ဟိုဘက္ကလူေတြကလည္း လာတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းကို ေလာေလာဆယ္ ရွိတဲ့ အစိုးရ ကို အားေပးကူညီဖို႔အတြက္ ခိုင္မာဖို႔အတြက္လုပ္တာမဟုတ္ဘဲန႔ဲ အျပစ္ ရွာဖို႔လာတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးလို႔ပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေအာက္က်ိဳ႕ၿပီးေတာ့ ဆက္ဆံ ေနရတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ တစ္ခုခုေတာ့လြဲေနၿပီထင္တယ္။ သူတို႔ဘက္ ကလာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က ခြင့္ေပးလိုက္တယ္။ မတရားမႈေတြ ကိုပဲ ထပ္တလဲလဲေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ရွင္းျပတယ္။ ဒီဘက္က ေခါင္းေဆာင္ေတြေျပာတာကိုလည္း တန္ဖိုးထားပံုမရဘူး။

ဦးဦးလွေစာ
==========
(ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)

ေျမာက္ဦးမဲဆႏၵနယ္္

UN အဖြဲ႔လာတာကို အစိုးရအဖြဲ႔က လက္ခံလိုက္တယ္ေပါ့။ ကၽြန္ေတာ့္ျမင္ တာေတာ့ လာတာနဲ႔ မလာတာ သိပ္ထူးတာမဟုတ္ဘူးဗ်။ သူတို႔ရင္ထဲမွာ ဆံုးျဖတ္ၿပီးသားတစ္ခုကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က ဘယ္လိုပဲတင္ျပျပ လက္ခံမွာ မဟုတ္ဘူး။ သူတို႔လာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ သိပ္ ထူးျခားမႈရွိမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ျမင္တယ္။ ဒီအဖြဲ႔က ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာကိုသြားတယ္။ သြားတဲ့အခါမွာ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးတို႔ ပါသြားတယ္ေပါ့။ ပါသြားေတာ့ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးတို႔က ၾကားထဲ့မွာ ညွပ္ၿပီးေတာ့ တကယ္ကိုသနားစရာ ဝန္ႀကီးတစ္ပါးလိုျဖစ္ေနတယ္။ ဝန္ႀကီးတစ္ပါးရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာအရကိုမဟုတ္ေတာ့ဘဲနဲ႔ ခယေနရတဲ႔ ပံုစံမ်ိဳးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္တယ္။ ဒီဟာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ဂုဏ္ သိကၡာကို အမ်ားႀကီးထိခိုက္ပါတယ္။ ဟိုဘက္ကလူေတြကလည္း လာတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းကို ေလာေလာဆယ္ ရွိတဲ့ အစိုးရ ကို အားေပးကူညီဖို႔အတြက္ ခိုင္မာဖို႔အတြက္လုပ္တာမဟုတ္ဘဲန႔ဲ အျပစ္ ရွာဖို႔လာတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးလို႔ပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေအာက္က်ိဳ႕ၿပီးေတာ့ ဆက္ဆံ ေနရတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ တစ္ခုခုေတာ့လြဲေနၿပီထင္တယ္။ သူတို႔ဘက္ ကလာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က ခြင့္ေပးလိုက္တယ္။ မတရားမႈေတြ ကိုပဲ ထပ္တလဲလဲေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ရွင္းျပတယ္။ ဒီဘက္က ေခါင္းေဆာင္ေတြေျပာတာကိုလည္း တန္ဖိုးထားပံုမရဘူး။

ေဒၚခင္ေစာေဝ
================
(ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္)

ရေသ့ေတာင္ မဲဆႏၵနယ္

UN အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးတို႔နဲ႔ေတြ႔တယ္။ ဝန္ႀကီးေတြ ဘက္က ေျပာတာေတြကို သူတို႔ဘက္က လက္မခံဘူးေပါ့။ သူတို႔ရဲ႕ အျမင္ကေတာ့ ဘဂၤါလီအမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ေရွ႕မွာပဲ သူတို႔ရဲ႕ အမ်ိဳးသား ေတြကို သတ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ကေလးေတြကိုလည္း သတ္တယ္။ မုဒိမ္းက်င့္တယ္ ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲတာေတြတက္လာတယ္။ အန္တီတို႔ကလည္း ေဒသခံတိုင္းရင္းသားျဖစ္တဲ့အျပင္ ေဒသခံေတြတင္ေျမွာက္ ထားတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္တယ္ေပါ့။ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာနဲ႔ ရေသ့ေတာင္မွာျဖစ္ပ်က္ေန တဲ့ အေျခအေနေတြမွာ အဲဒီလိုအျခ အေနမ်ိဳး လံုးဝမေတြ႔ခဲ့ဘူး။ မုဒိမ္းက်င့္တယ္ဆိုတာလည္း ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ကိစၥ။ လုပ္ႀကံသူေတြေၾကာင့္ သတင္းေတြဟာ ႏုိင္ငံျခားကို ပ်ံႏွံ႔သြားတာ ရွိတယ္။ UN အဖြဲ႔ေတြက အဲဒီသတင္းေတြကို အတည္လိုသေဘာထားၿပီးမွ ေဝဖန္မႈေတြလုပ္တယ္။ ဒီဘက္ကေျပာတာကိုေတာင္ ဆံုးေအာင္နား မေထာင္ဘူး။ အျခားတိုင္းရင္းသားေတြ လုပ္ႀကံခံရမႈေတြလည္း အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ အဲဒီဟာေတြကို ေျပာေပမယ့္ သူတို႔က လက္ခံႏိုင္မယ့္ အေနအထားမရွိဘူး။ သူတို႔ ေျပာေနတဲ့ ဘဂၤါလီအမ်ိဳးသမီးေတြကို မုဒိမ္းက်င့္တယ္ဆိုတာ သက္ေသအေထာက္အထားနဲ႔ ျပႏိုင္ရင္ေတာင္ လက္ခံလို႔ရတယ္။ သက္ေသအေထာက္အထားနဲ႔ ဒီလိုမ်ိဳးေျပာေနရင္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ေရွ႕အလားအလာက မေကာင္းဘူးလို႔ေျပာခ်င္တယ္။

ေဒၚခင္ေစာေဝ
================
(ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္)

ရေသ့ေတာင္ မဲဆႏၵနယ္

UN အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးတို႔နဲ႔ေတြ႔တယ္။ ဝန္ႀကီးေတြ ဘက္က ေျပာတာေတြကို သူတို႔ဘက္က လက္မခံဘူးေပါ့။ သူတို႔ရဲ႕ အျမင္ကေတာ့ ဘဂၤါလီအမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ေရွ႕မွာပဲ သူတို႔ရဲ႕ အမ်ိဳးသား ေတြကို သတ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ကေလးေတြကိုလည္း သတ္တယ္။ မုဒိမ္းက်င့္တယ္ ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲတာေတြတက္လာတယ္။ အန္တီတို႔ကလည္း ေဒသခံတိုင္းရင္းသားျဖစ္တဲ့အျပင္ ေဒသခံေတြတင္ေျမွာက္ ထားတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္တယ္ေပါ့။ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာနဲ႔ ရေသ့ေတာင္မွာျဖစ္ပ်က္ေန တဲ့ အေျခအေနေတြမွာ အဲဒီလိုအျခ အေနမ်ိဳး လံုးဝမေတြ႔ခဲ့ဘူး။ မုဒိမ္းက်င့္တယ္ဆိုတာလည္း ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ကိစၥ။ လုပ္ႀကံသူေတြေၾကာင့္ သတင္းေတြဟာ ႏုိင္ငံျခားကို ပ်ံႏွံ႔သြားတာ ရွိတယ္။ UN အဖြဲ႔ေတြက အဲဒီသတင္းေတြကို အတည္လိုသေဘာထားၿပီးမွ ေဝဖန္မႈေတြလုပ္တယ္။ ဒီဘက္ကေျပာတာကိုေတာင္ ဆံုးေအာင္နား မေထာင္ဘူး။ အျခားတိုင္းရင္းသားေတြ လုပ္ႀကံခံရမႈေတြလည္း အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ အဲဒီဟာေတြကို ေျပာေပမယ့္ သူတို႔က လက္ခံႏိုင္မယ့္ အေနအထားမရွိဘူး။ သူတို႔ ေျပာေနတဲ့ ဘဂၤါလီအမ်ိဳးသမီးေတြကို မုဒိမ္းက်င့္တယ္ဆိုတာ သက္ေသအေထာက္အထားနဲ႔ ျပႏိုင္ရင္ေတာင္ လက္ခံလို႔ရတယ္။ သက္ေသအေထာက္အထားနဲ႔ ဒီလိုမ်ိဳးေျပာေနရင္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ေရွ႕အလားအလာက မေကာင္းဘူးလို႔ေျပာခ်င္တယ္။

 

 

 

Leave a Reply