တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဝမ္ယိ ေျမာက္ကိုရီးယားသုိ႔ေရာက္ရွိ

0
181

ၿပံဳယမ္း ေမ ၃

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဝမ္ယိသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ၿပံဳယမ္းသုိ႔ ေမ ၂ ရက္တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

ဝမ္ယိသည္ ႏွစ္ရက္ၾကာခရီးစဥ္အျဖစ္ ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ေရာက္ရွိ ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း အဆင့္အျမင့္ဆံုး တ႐ုတ္အရာရွိတစ္ဦး ေျမာက္ကုိရီးယားသုိ႔လာေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ အေမရိကန္တို႔ၾကား မၾကာမီတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပဲြ ေအာင္ျမင္မႈရရွိၿပီး ထိေရာက္ေသာ ရလဒ္မ်ားထြက္ေပၚလိမ့္မည္ဟု တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း ဝမ္ယိကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္၌ ႏ်ဴလက္နက္ကင္းစင္ေရးအတြက္ ေျမာက္ကို ရီးယားက လုပ္ေဆာင္ျခင္းကုိ တ႐ုတ္က ေထာက္ခံပါေၾကာင္း ဝမ္က ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ရီယုံဟိုႏွင့္ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္တြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္သည္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတုိးျမႇင့္ၿပီး ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္အေရးတြင္ ႏိုင္ငံေရးရလဒ္ထြက္ေပၚေရးအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အခန္းက႑မွပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု ဆင္ဟြာသတင္းဌာနကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေျမာက္ကုိရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္က တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ တ႐ုတ္သို႔သြားေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သံတမန္ႏွစ္ဦးသည္ ေပက်င္း၌ လြန္ခဲ့ေသာလတြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္။ ရွီႏွင့္ကင္တို႔ ေတြ႕ဆံုမႈေၾကာင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရးကိုျပန္လည္ စတင္ရန္ လမ္းပြင့္သြားခဲ့ေၾကာင္း ရီကေျပာဆိုခဲ့သည္။

ႏ်ဴလက္နက္ကင္းစင္ေရးႏွင့္ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ မ်ားေပၚေပါက္ေရးတုိ႔အတြက္ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ရင္းႏွီး ေသာ ဆက္ဆံေရးထားရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရီကေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု ဆင္ဟြာသတင္းဌာနကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဝမ္သည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွစၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားသုိ႔ပထမဆံုး လာေရာက္ သည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္သည္ ေျမာက္ကုိရီး ယား ၏သံတမန္ေရးအရမဟာမိတ္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးအရ အကူအညီေပးေန သည့္ ႏုိင္ငံလည္းျဖစ္သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

ၿပံဳယမ္း ေမ ၃

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဝမ္ယိသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ၿပံဳယမ္းသုိ႔ ေမ ၂ ရက္တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

ဝမ္ယိသည္ ႏွစ္ရက္ၾကာခရီးစဥ္အျဖစ္ ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ေရာက္ရွိ ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း အဆင့္အျမင့္ဆံုး တ႐ုတ္အရာရွိတစ္ဦး ေျမာက္ကုိရီးယားသုိ႔လာေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ အေမရိကန္တို႔ၾကား မၾကာမီတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပဲြ ေအာင္ျမင္မႈရရွိၿပီး ထိေရာက္ေသာ ရလဒ္မ်ားထြက္ေပၚလိမ့္မည္ဟု တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း ဝမ္ယိကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္၌ ႏ်ဴလက္နက္ကင္းစင္ေရးအတြက္ ေျမာက္ကို ရီးယားက လုပ္ေဆာင္ျခင္းကုိ တ႐ုတ္က ေထာက္ခံပါေၾကာင္း ဝမ္က ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ရီယုံဟိုႏွင့္ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္တြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္သည္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတုိးျမႇင့္ၿပီး ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္အေရးတြင္ ႏိုင္ငံေရးရလဒ္ထြက္ေပၚေရးအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အခန္းက႑မွပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု ဆင္ဟြာသတင္းဌာနကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေျမာက္ကုိရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္က တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ တ႐ုတ္သို႔သြားေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သံတမန္ႏွစ္ဦးသည္ ေပက်င္း၌ လြန္ခဲ့ေသာလတြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္။ ရွီႏွင့္ကင္တို႔ ေတြ႕ဆံုမႈေၾကာင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရးကိုျပန္လည္ စတင္ရန္ လမ္းပြင့္သြားခဲ့ေၾကာင္း ရီကေျပာဆိုခဲ့သည္။

ႏ်ဴလက္နက္ကင္းစင္ေရးႏွင့္ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ မ်ားေပၚေပါက္ေရးတုိ႔အတြက္ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ရင္းႏွီး ေသာ ဆက္ဆံေရးထားရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရီကေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု ဆင္ဟြာသတင္းဌာနကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဝမ္သည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွစၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားသုိ႔ပထမဆံုး လာေရာက္ သည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္သည္ ေျမာက္ကုိရီး ယား ၏သံတမန္ေရးအရမဟာမိတ္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးအရ အကူအညီေပးေန သည့္ ႏုိင္ငံလည္းျဖစ္သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

Leave a Reply