ဟာဝုိင္ယီ၌ မီးေတာင္ေပါက္ကဲြမႈေၾကာင့္ ေနအိမ္ႏွစ္လံုးထိခိုက္ပ်က္စီး၊ ေဒသခံရာေပါင္းမ်ားစြာ ေနအိမ္မ်ားကို စြန္႔ခြာခဲ့ရ

0
144

ေလာ့စ္အန္ဂ်လိစ္ ေမ ၅

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဟာဝိုင္ယီရွိ ဘစ္အိုင္းလန္းရွိ မီးေတာင္တစ္ခု ပါက္ကဲြခဲ့မႈေၾကာင့္ ေနအိမ္ႏွစ္လံုးခန္႔ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး ေဒသခံရာေပါင္းမ်ားစြာကို အေရးေပးေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေပးခဲ့ရေၾကာင္း အစိုးရအရာရွိမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကီေလာက္ယာမီးေတာင္သည္ ေမ ၃ ရက္မွစၿပီး စတင္ေပါက္ကဲြခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ မီးေတာင္မွ မီးခုိးမ်ားထြက္ရွိေနပံုကို မီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ မီးေတာင္မွထြက္ေသာ ေခ်ာ္ရည္မ်ားသည္ လုိ္င္လာနီႏွင့္ လာနီပူနာ ဂါးဒင္းရပ္ကြက္မ်ားရွိ လမ္းမ်ား၏ပက္ၾကားအက္မ်ားမွ ထြက္ရွိလာခဲ့သည္။ အေဆာက္အအံု ၇၇၀ ခုႏွင့္ လူ ၁၇၀၀ ဦးခန္႔ရွိေသာ ရပ္ကြက္တြင္း ေနထုိင္သူမ်ား ခ်က္ခ်င္းထြက္ခြာရန္ အာဏာပိုင္မ်ားက ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။

ဒဏ္ရာရရွိသူရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚျခင္းမရွိေသးေခ်။ မီးေတာင္ေပါက္ကဲြမႈေၾကာင့္ ေနအိမ္ႏွစ္လံုး ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း ဟာဝုိင္ယီစီရင္စုၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဟယ္ရီကင္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။ အဆိပ္ဓာတ္ပါေသာ မီးခိုးေငြ႕မ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္ မီးေတာင္တစ္ဝုိက္ရွိ ေနရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္မ်ား ခ်က္ခ်င္းထြက္ခြာရန္ အာဏာပုိင္မ်ားက တုိက္တြန္းထားသည္။

ကီေလာက္ယာ မီးေတာင္ေပါက္ကဲြမႈရပ္ဆုိင္းသြားသည္အထိ ေဒသခံ မ်ားအား ခိုလႈံေရးစခန္းမ်ားတြင္ ထားရွိဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး ေဒးဗစ္အီဂဲကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဘစ္အုိင္းလန္းအတြက္ အေရးေပၚ ရန္ပံုေငြထုတ္ေပးရန္ ေၾကညာခ်က္ကကုိ အီဂဲက လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

ပထမဆံုးေပါက္ကဲြမႈသည္ ေမ ၃ ရက္ ေဒသဆိုင္ရာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၄ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ စတင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ည ၆နာရီ ၃၀ မိနစ္တြင္ ရပ္ဆိုင္း သြားခဲ့ေၾကာင္းအေမရိကန္ဘူမိတုိင္းတာေရးဌာနကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေမ ၄ ရက္အေစာပို္င္းတြင္ ေနာက္ထပ္ေပါက္ကဲြမႈမ်ားရွိလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေမ ၃ ရက္ အေစာပိုင္းတြင္ ရစ္ခ်္တာစေကး ၅ ဒသမ ၀ ရွိေသာငလ်င္ လႈပ္ခတ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ မီးေတာင္ေပါက္ဝမွ ေက်ာက္ခဲမ်ား ၿပိဳက်မႈျဖစ္ပြား ခဲ့သည္။ ငလ်င္ငယ္မ်ားလႈပ္ခတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ မီးေတာင္ေပါက္ကဲြမည့္ အခ်ိန္ကို ရင္တစ္ထိတ္ထိတ္ျဖင့္ ေစာင့္ဆုိင္းေနရေသာေၾကာင့္ ယခု ေပါက္ကဲြမႈေၾကာင့္ စိတ္သက္သာရာရခဲ့ရေၾကာင္း ဘစ္အုိင္လန္တြင္ ေနထုိင္တြင္ ဂ်နစ္ေဝကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဟာဝုိင္ယီကၽြန္းစုသို႔မဟုတ္ ဘစ္အုိင္လန္းသည္ ဟာဝုိင္ယီျပည္နယ္ကို ဖဲြ႕စည္းထားသည့္ ကၽြန္းစုရွစ္ခုအနက္ အႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

ေလာ့စ္အန္ဂ်လိစ္ ေမ ၅

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဟာဝိုင္ယီရွိ ဘစ္အိုင္းလန္းရွိ မီးေတာင္တစ္ခု ပါက္ကဲြခဲ့မႈေၾကာင့္ ေနအိမ္ႏွစ္လံုးခန္႔ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး ေဒသခံရာေပါင္းမ်ားစြာကို အေရးေပးေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေပးခဲ့ရေၾကာင္း အစိုးရအရာရွိမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကီေလာက္ယာမီးေတာင္သည္ ေမ ၃ ရက္မွစၿပီး စတင္ေပါက္ကဲြခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ မီးေတာင္မွ မီးခုိးမ်ားထြက္ရွိေနပံုကို မီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ မီးေတာင္မွထြက္ေသာ ေခ်ာ္ရည္မ်ားသည္ လုိ္င္လာနီႏွင့္ လာနီပူနာ ဂါးဒင္းရပ္ကြက္မ်ားရွိ လမ္းမ်ား၏ပက္ၾကားအက္မ်ားမွ ထြက္ရွိလာခဲ့သည္။ အေဆာက္အအံု ၇၇၀ ခုႏွင့္ လူ ၁၇၀၀ ဦးခန္႔ရွိေသာ ရပ္ကြက္တြင္း ေနထုိင္သူမ်ား ခ်က္ခ်င္းထြက္ခြာရန္ အာဏာပိုင္မ်ားက ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။

ဒဏ္ရာရရွိသူရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚျခင္းမရွိေသးေခ်။ မီးေတာင္ေပါက္ကဲြမႈေၾကာင့္ ေနအိမ္ႏွစ္လံုး ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း ဟာဝုိင္ယီစီရင္စုၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဟယ္ရီကင္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။ အဆိပ္ဓာတ္ပါေသာ မီးခိုးေငြ႕မ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္ မီးေတာင္တစ္ဝုိက္ရွိ ေနရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္မ်ား ခ်က္ခ်င္းထြက္ခြာရန္ အာဏာပုိင္မ်ားက တုိက္တြန္းထားသည္။

ကီေလာက္ယာ မီးေတာင္ေပါက္ကဲြမႈရပ္ဆုိင္းသြားသည္အထိ ေဒသခံ မ်ားအား ခိုလႈံေရးစခန္းမ်ားတြင္ ထားရွိဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး ေဒးဗစ္အီဂဲကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဘစ္အုိင္းလန္းအတြက္ အေရးေပၚ ရန္ပံုေငြထုတ္ေပးရန္ ေၾကညာခ်က္ကကုိ အီဂဲက လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

ပထမဆံုးေပါက္ကဲြမႈသည္ ေမ ၃ ရက္ ေဒသဆိုင္ရာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၄ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ စတင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ည ၆နာရီ ၃၀ မိနစ္တြင္ ရပ္ဆိုင္း သြားခဲ့ေၾကာင္းအေမရိကန္ဘူမိတုိင္းတာေရးဌာနကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေမ ၄ ရက္အေစာပို္င္းတြင္ ေနာက္ထပ္ေပါက္ကဲြမႈမ်ားရွိလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေမ ၃ ရက္ အေစာပိုင္းတြင္ ရစ္ခ်္တာစေကး ၅ ဒသမ ၀ ရွိေသာငလ်င္ လႈပ္ခတ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ မီးေတာင္ေပါက္ဝမွ ေက်ာက္ခဲမ်ား ၿပိဳက်မႈျဖစ္ပြား ခဲ့သည္။ ငလ်င္ငယ္မ်ားလႈပ္ခတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ မီးေတာင္ေပါက္ကဲြမည့္ အခ်ိန္ကို ရင္တစ္ထိတ္ထိတ္ျဖင့္ ေစာင့္ဆုိင္းေနရေသာေၾကာင့္ ယခု ေပါက္ကဲြမႈေၾကာင့္ စိတ္သက္သာရာရခဲ့ရေၾကာင္း ဘစ္အုိင္လန္တြင္ ေနထုိင္တြင္ ဂ်နစ္ေဝကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဟာဝုိင္ယီကၽြန္းစုသို႔မဟုတ္ ဘစ္အုိင္လန္းသည္ ဟာဝုိင္ယီျပည္နယ္ကို ဖဲြ႕စည္းထားသည့္ ကၽြန္းစုရွစ္ခုအနက္ အႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

Leave a Reply