ေသဆုံးႏႈန္းမ်ား လာေသာအေရျပားေလးဖက္နာအေၾကာင္းကို ရန္ပုံေငြထူေထာင္ကာ သုေတသနျပဳမည္

0
200

ရန္ကုန္၊ေမ၅၊၂၀၁၈

အေရျပားေလးဖက္နာေရာဂါသည္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေသဆုံးႏႈန္းမ်ား လာၿပီးစိုးရိမ္ဖြယ္ရာေရာဂါတစ္ခုျဖစ္လာကာWHO၏ခန္႔မွန္းခ်က္အရ လူ၁ေထာင္လ်ွင္ တစ္ေယာက္ႏႈန္းျဖစ္လာသျဖင့္ အေရျပားေလးဖက္နာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုသမႈလုပ္ငန္း မ်ားတြင္အေထာက္အပံံံ့ျဖစ္ေစရန္ ရန္ပုံေငြ ထူေထာင္ကာသုေတသနျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းအရိုးအေၾကာအ ဆစ္ေဆးပညာဌာနမွ သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းရွိ ကုတင္၅၀၀ေဆးရုံႀကီးရွိ အရိုးအေၾကာ အဆစ္ေဆးကုသဌာနတြင္ ေလဖက္နာ လူနာေပါင္း ၃၀၀၀ခန္႔ရွိသည့္ အနက္အေရျပားေလးဖက္နာေရာဂါသည္ ၁၉၀၀ေက်ာ္ရွိေနကာ အျခားေလးဖက္နာမ်ားထက္ ေသဆုံးမႈမ်ားလာသျဖင့္ အရိုးအေၾကာ အဆစ္ေဆးပညာဌာနမွ ပါေမာကၡဦးခ်စ္စိုး၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားမွ ခရီးသြားဓာတ္ပုံမ်ားအားတစ္ကိုယ္ေတာ္အေနျဖင့္ ကမာၻ႔အေရျပားေလး ဖက္နာေန႔ အထိမ္းအမွတ္ဓာတ္ပုံျပပြဲကိုေမလ၅ရက္မွ ၆ရက္အထိျပသကာ ျပပြဲဓာတ္ပုံမ်ားအားေစ်းႏႈန္း သတ္မွတ္ေရာင္းခ်၍ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ရံပုံေငြထူေထာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အေရျပားေလးဖက္နာကဗမာျပည္မွာစိုးရိမ္ရတဲ့အေျခအေနထဲမွာေရာက္သြားၿပီအျခားေလးဖက္နာနဲ႔ေသတာ ၁၀၀မျပည့္ေတာ့ဘူး။ အေရျပား ေလးဖက္နာနဲ႔ေသတာက၁၀၀မကဘူး။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာလူဦးေရ ၅သန္း ရွိမယ္ဆိုရင္ အေရျပားေလးဖက္နာက၅ေသာင္းေလာက္ရွိတာေပါ့။ ေရာဂါအေၾကာင္းကို ေလ့လာဖို႔ဒီေဆးရုံမွာ ဆိုကုတဲ့ဆရာ၀န္ ၁၀ေယာက္ ပဲရွိေသးတယ္။တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာနဲ႔က၅၀၀ပဲရွိေသးတယ္။လိုအပ္ခ်က္ကိုသိဖို႔အတြက္သုေတသနျပဳဖို႔လိုတယ္။အဲ့ဒီ့အတြက္သုေတသနရံပုံေငြထူေထာင္ရတာပါ”ဟု အရိုးအေၾကာေဆးပညာအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာခ်စ္စိုး ကေျပာသည္။

အေရျပားေလးဖက္နာသည္ ေလဖက္နာေရာဂါအမ်ိဳးအစား ျဖစ္၍ အရိုး အေၾကာအဆစ္မ်ား နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္းအပါအ၀င္ ဆီးသြားလ်ွင္ ေသြးပါ ျခင္း၊ ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း၊ ဆံပင္က်ြတ္ျခင္းအစရွိေသာ ေရာဂါလကၡဏာ မ်ားျဖစ္ကာေမြးရာပါေရာဂါ(သို႔မဟုတ္)အသက္၁၅ႏွစ္ရာသီလာခ်ိန္မွအသက္၄၀ၾကားရာသီဆုံးခ်ိန္အထိအမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ျဖစ္ပြားလ်ွက္ရွိကာအသက္အရြယ္မေရြးျဖစ္ႏိုင္သည္ဟုသိရသည္။

ယခုႏွစ္၏အေရျပားေလးဖက္နာေန႔အထိမ္းအမွတ္ေဆာင္ပုဒ္မွာ “Raise awareness , raise hope, help find a cure!”အေရျပားေလးဖက္နာ ေရာဂါကို လူအမ်ားသတိျပဳေစရန္ႏွင့္ ေရာဂါျဖစ္ပြား လာပါကလည္း ထိေရာက္ေသာ ကုသမႈမ်ားႏွင့္ေဖးမေစာင့္ေရွာက္ပါရန္ ဟူ၍ျဖစ္ကာ ယေန႔ေမ လ၅ရက္ေန႔တြင္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းရွိ ကုတင္ ၅၀၀ဆံ့ေဆးရုံၾကီးတြင္ အေရးျပား ေလးဖက္နာေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အသိပညာေပး က်န္းမာေရးေဟာေျပာပြဲကို က်င္းပခဲ့သည္။

ေမစု

ရန္ကုန္၊ေမ၅၊၂၀၁၈

အေရျပားေလးဖက္နာေရာဂါသည္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေသဆုံးႏႈန္းမ်ား လာၿပီးစိုးရိမ္ဖြယ္ရာေရာဂါတစ္ခုျဖစ္လာကာWHO၏ခန္႔မွန္းခ်က္အရ လူ၁ေထာင္လ်ွင္ တစ္ေယာက္ႏႈန္းျဖစ္လာသျဖင့္ အေရျပားေလးဖက္နာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုသမႈလုပ္ငန္း မ်ားတြင္အေထာက္အပံံံ့ျဖစ္ေစရန္ ရန္ပုံေငြ ထူေထာင္ကာသုေတသနျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းအရိုးအေၾကာအ ဆစ္ေဆးပညာဌာနမွ သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းရွိ ကုတင္၅၀၀ေဆးရုံႀကီးရွိ အရိုးအေၾကာ အဆစ္ေဆးကုသဌာနတြင္ ေလဖက္နာ လူနာေပါင္း ၃၀၀၀ခန္႔ရွိသည့္ အနက္အေရျပားေလးဖက္နာေရာဂါသည္ ၁၉၀၀ေက်ာ္ရွိေနကာ အျခားေလးဖက္နာမ်ားထက္ ေသဆုံးမႈမ်ားလာသျဖင့္ အရိုးအေၾကာ အဆစ္ေဆးပညာဌာနမွ ပါေမာကၡဦးခ်စ္စိုး၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားမွ ခရီးသြားဓာတ္ပုံမ်ားအားတစ္ကိုယ္ေတာ္အေနျဖင့္ ကမာၻ႔အေရျပားေလး ဖက္နာေန႔ အထိမ္းအမွတ္ဓာတ္ပုံျပပြဲကိုေမလ၅ရက္မွ ၆ရက္အထိျပသကာ ျပပြဲဓာတ္ပုံမ်ားအားေစ်းႏႈန္း သတ္မွတ္ေရာင္းခ်၍ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ရံပုံေငြထူေထာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အေရျပားေလးဖက္နာကဗမာျပည္မွာစိုးရိမ္ရတဲ့အေျခအေနထဲမွာေရာက္သြားၿပီအျခားေလးဖက္နာနဲ႔ေသတာ ၁၀၀မျပည့္ေတာ့ဘူး။ အေရျပား ေလးဖက္နာနဲ႔ေသတာက၁၀၀မကဘူး။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာလူဦးေရ ၅သန္း ရွိမယ္ဆိုရင္ အေရျပားေလးဖက္နာက၅ေသာင္းေလာက္ရွိတာေပါ့။ ေရာဂါအေၾကာင္းကို ေလ့လာဖို႔ဒီေဆးရုံမွာ ဆိုကုတဲ့ဆရာ၀န္ ၁၀ေယာက္ ပဲရွိေသးတယ္။တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာနဲ႔က၅၀၀ပဲရွိေသးတယ္။လိုအပ္ခ်က္ကိုသိဖို႔အတြက္သုေတသနျပဳဖို႔လိုတယ္။အဲ့ဒီ့အတြက္သုေတသနရံပုံေငြထူေထာင္ရတာပါ”ဟု အရိုးအေၾကာေဆးပညာအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာခ်စ္စိုး ကေျပာသည္။

အေရျပားေလးဖက္နာသည္ ေလဖက္နာေရာဂါအမ်ိဳးအစား ျဖစ္၍ အရိုး အေၾကာအဆစ္မ်ား နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္းအပါအ၀င္ ဆီးသြားလ်ွင္ ေသြးပါ ျခင္း၊ ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း၊ ဆံပင္က်ြတ္ျခင္းအစရွိေသာ ေရာဂါလကၡဏာ မ်ားျဖစ္ကာေမြးရာပါေရာဂါ(သို႔မဟုတ္)အသက္၁၅ႏွစ္ရာသီလာခ်ိန္မွအသက္၄၀ၾကားရာသီဆုံးခ်ိန္အထိအမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ျဖစ္ပြားလ်ွက္ရွိကာအသက္အရြယ္မေရြးျဖစ္ႏိုင္သည္ဟုသိရသည္။

ယခုႏွစ္၏အေရျပားေလးဖက္နာေန႔အထိမ္းအမွတ္ေဆာင္ပုဒ္မွာ “Raise awareness , raise hope, help find a cure!”အေရျပားေလးဖက္နာ ေရာဂါကို လူအမ်ားသတိျပဳေစရန္ႏွင့္ ေရာဂါျဖစ္ပြား လာပါကလည္း ထိေရာက္ေသာ ကုသမႈမ်ားႏွင့္ေဖးမေစာင့္ေရွာက္ပါရန္ ဟူ၍ျဖစ္ကာ ယေန႔ေမ လ၅ရက္ေန႔တြင္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းရွိ ကုတင္ ၅၀၀ဆံ့ေဆးရုံၾကီးတြင္ အေရးျပား ေလးဖက္နာေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အသိပညာေပး က်န္းမာေရးေဟာေျပာပြဲကို က်င္းပခဲ့သည္။

ေမစု

Leave a Reply