ဆီးခ်ဳိေရာဂါေၾကာင့္ မ်က္စိကြယ္ျခင္းမ်ား အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြား

0
188

ရန္ကုန္၊ေမ၅၊၂၀၁၈

ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါသည္ မကူးစက္ႏိုင္ေသာ္လည္း အႏၱရာယ္အႀကီးမားဆုံးေရာဂါျဖစ္ေနကာ ျပည္တြင္းမွမ်က္စိကြယ္ရေသာ လူနာအမ်ားစုမွာ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေနရေၾကာင္းျမန္မာႏိုင္ငံ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳအသင္းႀကီး၏တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးေဒါက္တာသိန္းျမင့္ကေျပာသည္။

WHOမွထုတ္ျပန္ထားခ်က္အရ ကမာၻတစ္၀ွမ္းတြင္ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါေ၀ဒနာရွင္ ေပါင္း၄၁၅သန္း ပမာဏရွိေနကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူအသက္၂၅ႏွစ္မွ၆၅ႏွစ္ၾကားလူနာ၂ဒသမ၅သန္းသည္ေရာဂါျဖစ္ပြားလ်ွက္ရွိေနသည္ကိုေတြ႔ရွိရကာ ဆီးခ်ိဳျဖစ္ႏိုင္မည့္အစပ်ိဳးေနေသာလူနာမွာပ်ွမ္းအားျဖင့္၂ေယာက္ႏႈန္းစစ္ေဆးတိုင္းေတြ႕ရွိေနရသျဖင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမရွိပါက ႏိုင္ငံတြင္းလူဦးေရ၏တစ္၀က္ခန႔္မွာေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေနသည္ဟု ေတြ႕ရွိရေၾကာင္းသိရသည္။

“ဒီေရာဂါကျဖစ္ရင္ကုသတဲ့ေနရာမွာစရိတ္စကအၾကီးမားဆုံးေရာဂါပါ။ဒီလိုေျပာရတာကအျခားကူးစက္တတ္တဲ့ေရာဂါေတြကျဖစ္ၿပီးရင္ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ေပမယ့္။ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါကေတာ့ျဖစ္သြားရင္တစ္သက္လုံးမေပ်ာက္ႏိုင္ပဲေဆးကုသမႈခံယူရမယ့္အျပင္ေနာက္ဆက္တြဲေရာဂါေတြကိုပါကုသေနရတာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ဥပမာေလျဖတ္သြားတာေတြမ်က္လုံးကြယ္သြားတာေတြျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳအသင္ၾကီး၏ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးေဒါက္တာသိန္းျမင့္ ကေျပာသည္။

ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါသည္၁၀စကၠန္႔အတြင္းတြင္လူတ စ္ေယာက္ႏႈန္းေရာဂါျဖစ္ပြားေနသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကသာမက ကမာၻတစ္၀ွမ္းကဦးစားေပး သတိျပဳႏိုင္ရန္အသိေပး ႏိႈေဆာ္ေနသည့္ေရာဂါၾကီး တစ္ခုျဖစ္ကာ အစားအေသာက္အေနအထိုင္ဆင္ျခင္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရးမွာဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါမျဖစ္ပြား မီႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ေသာအေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေမစု

ရန္ကုန္၊ေမ၅၊၂၀၁၈

ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါသည္ မကူးစက္ႏိုင္ေသာ္လည္း အႏၱရာယ္အႀကီးမားဆုံးေရာဂါျဖစ္ေနကာ ျပည္တြင္းမွမ်က္စိကြယ္ရေသာ လူနာအမ်ားစုမွာ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေနရေၾကာင္းျမန္မာႏိုင္ငံ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳအသင္းႀကီး၏တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးေဒါက္တာသိန္းျမင့္ကေျပာသည္။

WHOမွထုတ္ျပန္ထားခ်က္အရ ကမာၻတစ္၀ွမ္းတြင္ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါေ၀ဒနာရွင္ ေပါင္း၄၁၅သန္း ပမာဏရွိေနကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူအသက္၂၅ႏွစ္မွ၆၅ႏွစ္ၾကားလူနာ၂ဒသမ၅သန္းသည္ေရာဂါျဖစ္ပြားလ်ွက္ရွိေနသည္ကိုေတြ႔ရွိရကာ ဆီးခ်ိဳျဖစ္ႏိုင္မည့္အစပ်ိဳးေနေသာလူနာမွာပ်ွမ္းအားျဖင့္၂ေယာက္ႏႈန္းစစ္ေဆးတိုင္းေတြ႕ရွိေနရသျဖင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမရွိပါက ႏိုင္ငံတြင္းလူဦးေရ၏တစ္၀က္ခန႔္မွာေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေနသည္ဟု ေတြ႕ရွိရေၾကာင္းသိရသည္။

“ဒီေရာဂါကျဖစ္ရင္ကုသတဲ့ေနရာမွာစရိတ္စကအၾကီးမားဆုံးေရာဂါပါ။ဒီလိုေျပာရတာကအျခားကူးစက္တတ္တဲ့ေရာဂါေတြကျဖစ္ၿပီးရင္ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ေပမယ့္။ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါကေတာ့ျဖစ္သြားရင္တစ္သက္လုံးမေပ်ာက္ႏိုင္ပဲေဆးကုသမႈခံယူရမယ့္အျပင္ေနာက္ဆက္တြဲေရာဂါေတြကိုပါကုသေနရတာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ဥပမာေလျဖတ္သြားတာေတြမ်က္လုံးကြယ္သြားတာေတြျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳအသင္ၾကီး၏ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးေဒါက္တာသိန္းျမင့္ ကေျပာသည္။

ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါသည္၁၀စကၠန္႔အတြင္းတြင္လူတ စ္ေယာက္ႏႈန္းေရာဂါျဖစ္ပြားေနသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကသာမက ကမာၻတစ္၀ွမ္းကဦးစားေပး သတိျပဳႏိုင္ရန္အသိေပး ႏိႈေဆာ္ေနသည့္ေရာဂါၾကီး တစ္ခုျဖစ္ကာ အစားအေသာက္အေနအထိုင္ဆင္ျခင္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရးမွာဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါမျဖစ္ပြား မီႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ေသာအေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေမစု

Leave a Reply