ေဂ်႐ုဆလင္အား အစၥေရးၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ ထရမ့္သတ္မွတ္မႈ ဥေရာပသမဂၢ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား ပယ္ခ်

0
187

ဘရပ္ဆဲလ္စ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၂

အစၥေရးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘင္ဂ်မင္ေနတန္ယာဟုသည္ ေဂ်႐ုဆလင္အား အစၥေရးႏုိင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းကို ေထာက္ခံမႈ ရရွိေစရန္ ဥေရာပသမဂၢ႐ံုးစိုက္ရာ ဘရပ္ဆဲလ္စ္သို႔သြားေရာက္ၿပီး စည္း႐ုံးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဥေရာပသမဂၢအဖဲြ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ားက ေဂ်႐ုဆလင္အား အစၥေရးၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပ်က္စီးေစမႈဟု အေၾကာင္းျပကာ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

ပါလက္စတုိင္းသမၼတ မာမြတ္အဘၻာစ္သည္လည္း ေဂ်႐ုဆလင္အား အစၥေရးၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းကုိ ဆန္႔က်င္သူမ်ားလာေစရန္ အီဂ်စ္သို႔ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာအပတ္တြင္ အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က ေဂ်႐ုဆလင္အား အစၥေရးၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကာင္း ထုတျ္ပန္ခဲ့မႈေၾကာင့္ အာရပ္ႏွင့္ မြတ္စလင္အမ်ားစုႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အေမရိကန္ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ဂါဇာရိွ ပါလက္စတုိင္းစစ္ေသြးၾကြအဖဲြ႕ ဟာ့မာ့စ္သည္ အစၥေရးႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ဒံုးက်ည္တစ္စင္းျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး အစၥေရးကလည္း လက္တုံ႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ ဟာ့မာ့စ္ပစ္မွတ္မ်ားကို ေလေၾကာင္းမွ တုိက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ထရမ့္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏အေျခခံျဖစ္သည့္ အမွန္တရားကို အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ ကူညီလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဥေရာပသမဂၢ႐ုံးခ်ဳပ္သုိ႔ေရာက္ရွိေနသည့္ ေနတန္ယာဟုက ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္စစ္ပဲြၿပီးေနာက္ အေရွ႕ေဂ်႐ုဆလင္ကို သိိမ္းပိုက္ခဲ့သည့္ အစၥေရးသည္ ေဂ်႐ုဆလင္ တစ္ၿမိဳ႕လံုးကို ၎၏တို႔ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ အေရွ႕ေဂ်႐ုဆလင္သည္ ၎တုိ႔၏အနာဂတ္ႏုိင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါလက္စတုိင္းသားမ်ားက မွတ္ယူထားသည္။

အစၥေရးက ေဂ်႐ုဆလင္အား ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ တစ္ႏုိင္ငံတည္းသေဘာျဖင့္ သတ္မွတ္မႈေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေပၚေပါက္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ပ်က္စီးသြားႏုိင္ေၾကာင္း အစၥေရး၏ ဥေရာပမဟာမိတ္မ်ားက ပင္ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ ဥေရာပသမဂၢတံခါးပိတ္ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ထရမ့္၏ဆံုးျဖတ္္ခ်က္ကုိ ေထာက္ခံသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွ်မရွိခဲ့ေၾကာင္း ဆြီဒင္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မားေဂ့ါဗာရွ္ထရြမ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထရမ့္၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အက်ိဳးမရွိေသာ အရာျဖစ္ေၾကာင္း ခ်က္ကို စလိုဗားကီးယားႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး လူဘိုမီေဇာက္ရာလက္ ကေျပာဆုိခ့ဲသည္။

ပါလက္စတုိင္းသမၼတ အဘၻာစ္သည္ အီဂ်စ္သမၼတ အက္ဘ္ဒယ္ဖာတာ အယ္လ္စီစီႏွင့္သာမက အာရပ္အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ အေမရိကန္၏မဟာမိတ္ျဖစ္သလို အီဂ်စ္ႏွင့္လည္း ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ အီဂ်စ္သည္ အစၥေရးႏွင့္ ပါလက္စတိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ယခင္က ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္သံ႐ံုးကို တယ္လ္အဗီးမွ ေဂ်႐ုဆလင္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိခုိက္သြားႏိုင္ေၾကာင္း စီစီကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အဘၻာစ္သည္ တူရကီသို႔သြားေရာက္ၿပီး တူရကီ သမၼတရီဆပ္ေတယစ္ အာဒုိဂန္ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုဦးမည္ျဖစ္သည္။ အစၥေရးသည္ အၾကမ္းဖက္ႏုိင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း အာဒုိဂန္က ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:Reuters

႐ိုးေျမ

ပံုစာ။ ဘရပ္ဆဲလ္စ္၌ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အစၥေရးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေနတန္ယာဟု(ဝဲ)။

ဘရပ္ဆဲလ္စ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၂

အစၥေရးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘင္ဂ်မင္ေနတန္ယာဟုသည္ ေဂ်႐ုဆလင္အား အစၥေရးႏုိင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းကို ေထာက္ခံမႈ ရရွိေစရန္ ဥေရာပသမဂၢ႐ံုးစိုက္ရာ ဘရပ္ဆဲလ္စ္သို႔သြားေရာက္ၿပီး စည္း႐ုံးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဥေရာပသမဂၢအဖဲြ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ားက ေဂ်႐ုဆလင္အား အစၥေရးၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပ်က္စီးေစမႈဟု အေၾကာင္းျပကာ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

ပါလက္စတုိင္းသမၼတ မာမြတ္အဘၻာစ္သည္လည္း ေဂ်႐ုဆလင္အား အစၥေရးၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းကုိ ဆန္႔က်င္သူမ်ားလာေစရန္ အီဂ်စ္သို႔ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာအပတ္တြင္ အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က ေဂ်႐ုဆလင္အား အစၥေရးၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကာင္း ထုတျ္ပန္ခဲ့မႈေၾကာင့္ အာရပ္ႏွင့္ မြတ္စလင္အမ်ားစုႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အေမရိကန္ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ဂါဇာရိွ ပါလက္စတုိင္းစစ္ေသြးၾကြအဖဲြ႕ ဟာ့မာ့စ္သည္ အစၥေရးႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ဒံုးက်ည္တစ္စင္းျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး အစၥေရးကလည္း လက္တုံ႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ ဟာ့မာ့စ္ပစ္မွတ္မ်ားကို ေလေၾကာင္းမွ တုိက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ထရမ့္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏အေျခခံျဖစ္သည့္ အမွန္တရားကို အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ ကူညီလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဥေရာပသမဂၢ႐ုံးခ်ဳပ္သုိ႔ေရာက္ရွိေနသည့္ ေနတန္ယာဟုက ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္စစ္ပဲြၿပီးေနာက္ အေရွ႕ေဂ်႐ုဆလင္ကို သိိမ္းပိုက္ခဲ့သည့္ အစၥေရးသည္ ေဂ်႐ုဆလင္ တစ္ၿမိဳ႕လံုးကို ၎၏တို႔ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ အေရွ႕ေဂ်႐ုဆလင္သည္ ၎တုိ႔၏အနာဂတ္ႏုိင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါလက္စတုိင္းသားမ်ားက မွတ္ယူထားသည္။

အစၥေရးက ေဂ်႐ုဆလင္အား ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ တစ္ႏုိင္ငံတည္းသေဘာျဖင့္ သတ္မွတ္မႈေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေပၚေပါက္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ပ်က္စီးသြားႏုိင္ေၾကာင္း အစၥေရး၏ ဥေရာပမဟာမိတ္မ်ားက ပင္ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ ဥေရာပသမဂၢတံခါးပိတ္ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ထရမ့္၏ဆံုးျဖတ္္ခ်က္ကုိ ေထာက္ခံသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွ်မရွိခဲ့ေၾကာင္း ဆြီဒင္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မားေဂ့ါဗာရွ္ထရြမ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထရမ့္၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အက်ိဳးမရွိေသာ အရာျဖစ္ေၾကာင္း ခ်က္ကို စလိုဗားကီးယားႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး လူဘိုမီေဇာက္ရာလက္ ကေျပာဆုိခ့ဲသည္။

ပါလက္စတုိင္းသမၼတ အဘၻာစ္သည္ အီဂ်စ္သမၼတ အက္ဘ္ဒယ္ဖာတာ အယ္လ္စီစီႏွင့္သာမက အာရပ္အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ အေမရိကန္၏မဟာမိတ္ျဖစ္သလို အီဂ်စ္ႏွင့္လည္း ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ အီဂ်စ္သည္ အစၥေရးႏွင့္ ပါလက္စတိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ယခင္က ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္သံ႐ံုးကို တယ္လ္အဗီးမွ ေဂ်႐ုဆလင္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိခုိက္သြားႏိုင္ေၾကာင္း စီစီကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အဘၻာစ္သည္ တူရကီသို႔သြားေရာက္ၿပီး တူရကီ သမၼတရီဆပ္ေတယစ္ အာဒုိဂန္ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုဦးမည္ျဖစ္သည္။ အစၥေရးသည္ အၾကမ္းဖက္ႏုိင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း အာဒုိဂန္က ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:Reuters

႐ိုးေျမ

ပံုစာ။ ဘရပ္ဆဲလ္စ္၌ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အစၥေရးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေနတန္ယာဟု(ဝဲ)။

 

 

Leave a Reply