သမၼတထရမ့္အား လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာမေလ်ာ္သည့္ အျပဳအမူက်ဴးလြန္ခဲ့မႈျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးရန္ ကြန္ဂရက္စ္ကို အမ်ိဳးသမီးသံုးဦးေတာင္းဆို

0
162

နယူးေယာက္ ဒီဇင္ဘာ ၁၂

အေမရိကန္သမၼတ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ မေလ်ာ္ကန္သည့္ အျပဳအမူမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စဲြထားသည့္ အမ်္ိဳးသမီးသံုးဦးက ထရမ့္အား စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးရန္ ကြန္ဂရက္ကို ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ေတာင္းဆိုလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ထရမ့္သည္ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္သို႔ မဝင္ေရာက္မီတြင္ မလိုလားအပ္သည့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အမ်ိဳးသမီး တစ္ဒါဇင္ေက်ာ္တို႔က စြပ္စဲြေျပာဆုိခဲ့သည္။ အေမရိကန္သမၼတအား လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီတစ္ရပ္က စံုစမ္း စစ္ေဆးေပးရန္ ဂ်က္စီကာလိဒ္၊ ေရာခ်ယ္ခ႐ုစ္ႏွင့္ ဆမန္သာဟိုေဗး
တို႔က သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြျပဳလုပ္ကာ ေတာင္းဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထရမ့္သည္ ၎တုိ႔အား ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ အၾကင္နာေပးျခင္း၊ မထိအပ္သည့္ ေနရာမ်ားကို ထိကိုင္ျခင္း၊ စကတ္ေပၚတြင္ လက္တင္ျခင္းတို႔ကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားက စြပ္စဲြခဲ့သည္။ ကြန္ဂရက္စ္သည္ ပါတီႏုိ္င္ငံေရးကို ေဘးဖယ္ထားၿပီး ထရမ့္၏ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ မေလ်ာ္ကန္္မႈသမုိင္းကို စုံစမ္းစစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ ဧည့္ႀကိဳအျဖစ္ ယခင္ကလုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးသည့္ ခ႐ုစ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယခုစြပ္စဲြမႈမ်ားေၾကာင့္ ထရမ့္ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္သြားမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ထရမ့္အား ၎၏လုပ္ရက္မ်ားအတြက္ တာဝန္ခံမႈရွိေစခ်င္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထရမ့္ႏွင့္ အိမ္ျဖဴေတာ္အရာရွိမ်ားက စြပ္စဲြခ်က္မ်ား ဟုတ္မွန္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ထရမ့္သည္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားမွစၿပီး လိင္ပိုင္း ဆုိင္ရာမေလ်ာ္ကန္သည့္ အျပဳအမူမ်ားကို ျပဳမူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စြပ္စဲြသူမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

သမၼတေရြးေကာက္ပဲြကာလအတြင္း ယင္းမဟုတ္မမွန္ စြပ္စဲြ မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း အေမရိကန္ျပည္သူမ်ားသည္ ယင္းကုိ မယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ ထရမ့္ကို မဲေပးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္၏ေျပာခြင့္ရွိသူက ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယခုစြပ္စဲြမႈမ်ားေၾကာင့္ ထရမ့္သည္ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္သင့္ေၾကာင္း ဒီမိုကရက္တစ္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ခရစၥတန္ ဂီလီ ဘရန္႔ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ မၾကာေသးမီလမ်ားအတြင္း အထက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္သံုးဦး၊ ေဟာလီးဝုဒ္႐ုုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္သူ ဟာေဗးဝုိင္စတိန္းႏွင့္ အင္န္ဘီစီ႐ုပ္သံ အစီအစဥ္ တင္ဆက္သူ
ေဟာင္းမတ္ေလာက္ယာအပါအဝင္ နာမည္ေက်ာ္ပုဂၢိဳလ္တခ်ဳိ႕ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာမေလ်ာ္ကန္သည့္ အျပဳအမူမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စဲြခံခဲ့ရသည္။

သမၼတကို စြြပ္စြဲမႈျဖစ္ေနပါေစ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးဦး၏ မေလ်ာ္ကန္စြာျပဳမူ ခံရသည့္ မည္သည့္အမ်ိဳးသမီးမဆို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ရရွိသင့္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး နစ္ကီဟာေလက ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထရမ့္၏လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ မေလ်ာ္ကန္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ သမၼတေရြးေကာက္ပဲြမတုိင္မီကတည္းက သိရိွခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရီပတ္ဘလီကန္မ်ားထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ကြန္ဂရက္စ္သည္ ထရမ့္ကို စုံစမ္းစစ္ေဆးႏုိင္ေျခမရွိေၾကာင္း အထက္လႊတ္ေတာ္တရားေရးေကာ္မတီအဖဲြ႕ဝင္ ဒီမိုကရက္တစ္အမတ္ ခရစ္ကြန္းစ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:Reuters

႐ိုးေျမ

ပံုစာ။ ထရမ့္ကုိစြပ္စဲြခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးသံုးဦး သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္။

နယူးေယာက္ ဒီဇင္ဘာ ၁၂

အေမရိကန္သမၼတ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ မေလ်ာ္ကန္သည့္ အျပဳအမူမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စဲြထားသည့္ အမ်္ိဳးသမီးသံုးဦးက ထရမ့္အား စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးရန္ ကြန္ဂရက္ကို ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ေတာင္းဆိုလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ထရမ့္သည္ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္သို႔ မဝင္ေရာက္မီတြင္ မလိုလားအပ္သည့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အမ်ိဳးသမီး တစ္ဒါဇင္ေက်ာ္တို႔က စြပ္စဲြေျပာဆုိခဲ့သည္။ အေမရိကန္သမၼတအား လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီတစ္ရပ္က စံုစမ္း စစ္ေဆးေပးရန္ ဂ်က္စီကာလိဒ္၊ ေရာခ်ယ္ခ႐ုစ္ႏွင့္ ဆမန္သာဟိုေဗး 
တို႔က သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြျပဳလုပ္ကာ ေတာင္းဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထရမ့္သည္ ၎တုိ႔အား ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ အၾကင္နာေပးျခင္း၊ မထိအပ္သည့္ ေနရာမ်ားကို ထိကိုင္ျခင္း၊ စကတ္ေပၚတြင္ လက္တင္ျခင္းတို႔ကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားက စြပ္စဲြခဲ့သည္။ ကြန္ဂရက္စ္သည္ ပါတီႏုိ္င္ငံေရးကို ေဘးဖယ္ထားၿပီး ထရမ့္၏ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ မေလ်ာ္ကန္္မႈသမုိင္းကို စုံစမ္းစစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ ဧည့္ႀကိဳအျဖစ္ ယခင္ကလုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးသည့္ ခ႐ုစ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယခုစြပ္စဲြမႈမ်ားေၾကာင့္ ထရမ့္ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္သြားမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ထရမ့္အား ၎၏လုပ္ရက္မ်ားအတြက္ တာဝန္ခံမႈရွိေစခ်င္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထရမ့္ႏွင့္ အိမ္ျဖဴေတာ္အရာရွိမ်ားက စြပ္စဲြခ်က္မ်ား ဟုတ္မွန္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ထရမ့္သည္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားမွစၿပီး လိင္ပိုင္း ဆုိင္ရာမေလ်ာ္ကန္သည့္ အျပဳအမူမ်ားကို ျပဳမူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စြပ္စဲြသူမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

သမၼတေရြးေကာက္ပဲြကာလအတြင္း ယင္းမဟုတ္မမွန္ စြပ္စဲြ မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း အေမရိကန္ျပည္သူမ်ားသည္ ယင္းကုိ မယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ ထရမ့္ကို မဲေပးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္၏ေျပာခြင့္ရွိသူက ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယခုစြပ္စဲြမႈမ်ားေၾကာင့္ ထရမ့္သည္ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္သင့္ေၾကာင္း ဒီမိုကရက္တစ္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ခရစၥတန္ ဂီလီ ဘရန္႔ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ မၾကာေသးမီလမ်ားအတြင္း အထက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္သံုးဦး၊ ေဟာလီးဝုဒ္႐ုုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္သူ ဟာေဗးဝုိင္စတိန္းႏွင့္ အင္န္ဘီစီ႐ုပ္သံ အစီအစဥ္ တင္ဆက္သူ
ေဟာင္းမတ္ေလာက္ယာအပါအဝင္ နာမည္ေက်ာ္ပုဂၢိဳလ္တခ်ဳိ႕ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာမေလ်ာ္ကန္သည့္ အျပဳအမူမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စဲြခံခဲ့ရသည္။

သမၼတကို စြြပ္စြဲမႈျဖစ္ေနပါေစ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးဦး၏ မေလ်ာ္ကန္စြာျပဳမူ ခံရသည့္ မည္သည့္အမ်ိဳးသမီးမဆို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ရရွိသင့္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး နစ္ကီဟာေလက ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထရမ့္၏လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ မေလ်ာ္ကန္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ သမၼတေရြးေကာက္ပဲြမတုိင္မီကတည္းက သိရိွခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရီပတ္ဘလီကန္မ်ားထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ကြန္ဂရက္စ္သည္ ထရမ့္ကို စုံစမ္းစစ္ေဆးႏုိင္ေျခမရွိေၾကာင္း အထက္လႊတ္ေတာ္တရားေရးေကာ္မတီအဖဲြ႕ဝင္ ဒီမိုကရက္တစ္အမတ္ ခရစ္ကြန္းစ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:Reuters

႐ိုးေျမ

ပံုစာ။ ထရမ့္ကုိစြပ္စဲြခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးသံုးဦး သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္။

Leave a Reply