အလုပ္ရွင္အမ်ားစု ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မလိုက္နာဟု အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားေျပာ

0
159

ရန္ကုန္၊ ေမ ၇၊ ၂၀၁၈

အလုပ္သမားျပသနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ အလုပ္ရွင္အမ်ားစုသည္ ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မလိုက္နာေၾကာင္း အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားက ေျပာသည္။

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မလိုက္နာသည့္ အလုပ္ရွင္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ အျပစ္ေပးအေရးယူရန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲတြင္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ ျပသနာေတြျဖစ္လို႔ ခံုသမာဓိေကာင္စီေရာက္တဲ့အခါမွာ အလုပ္သမားေတြ ကို အျပစ္မရွိဘူးဆိုၿပီးဆံုးျဖတ္တယ္။ အလုပ္ရွင္ေတြကို ခ်မွတ္တာေတြ ကိုေတာ့ အမ်ားစုမလိုက္နာၾကဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ မလိုက္နာတဲ့ အလုပ္ရွင္ ေတြ အတြက္ ေငြဒဏ္အျပင္ ေထာင္ဒဏ္ပါ ခ်မွတ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုတယ္ “ ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ (ဗဟိုေကာ္မတီဝင္) ေဒၚ၀င္းသီဂီ ၤစိုးက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာသည္။

အလုပ္သမားအျငင္္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ခံုသမာဓိအဖြဲ႔ ၊ ခံုသမာဓိေကာင္စီတို႔က ေျဖရွင္းေပးေနရၿပီး အမ်ားစုမွာ လုပ္ခလစာ၊ အလုပ္ခြင္အတြင္း အျငင္းပြားမႈႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးေနရေၾကာင္း သိရသည္။

“ အလုပ္သမားေတြကို ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို ျဖည့္ေပးဖို႔ ခံုသမာဓိ ေကာင္စီရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မလိုက္နာတဲ့ အလုပ္ရွင္ကို ေငြဒဏ္ ဆယ္သိန္ဆိုၿပီး သတ္မွတ္ထားတယ္။ အမွန္က သိန္းတစ္ရာေလာက္ သတ္မွတ္သင့္တာ။” ဟု Mac Do ဆံပင္တု အေျခခံအလုပ္သမားသမဂၢ ေဒၚစိုးႏြယ္ဦး က ေျပာသည္။

စက္ရံုမ်ားတြင္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေရးအတြက္ ဆႏၵျပခဲ့ေသာ အလုပ္သမားမ်ားသည္လည္း အလုပ္ခြင္ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားေျပာျပခ်က္အရသိရသည္။

ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ အလုပ္ခြင္ျပန္လည္ မဝင္ေရာက္ဟုဆိုေသာ အလုပ္သမား ၅၀ ခန္႔လည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အလုပ္သမားသမဂ ၅ ခုုက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္၊ ေမ ၇၊ ၂၀၁၈

အလုပ္သမားျပသနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ အလုပ္ရွင္အမ်ားစုသည္ ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မလိုက္နာေၾကာင္း အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားက ေျပာသည္။

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မလိုက္နာသည့္ အလုပ္ရွင္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ အျပစ္ေပးအေရးယူရန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲတြင္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ ျပသနာေတြျဖစ္လို႔ ခံုသမာဓိေကာင္စီေရာက္တဲ့အခါမွာ အလုပ္သမားေတြ ကို အျပစ္မရွိဘူးဆိုၿပီးဆံုးျဖတ္တယ္။ အလုပ္ရွင္ေတြကို ခ်မွတ္တာေတြ ကိုေတာ့ အမ်ားစုမလိုက္နာၾကဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ မလိုက္နာတဲ့ အလုပ္ရွင္ ေတြ အတြက္ ေငြဒဏ္အျပင္ ေထာင္ဒဏ္ပါ ခ်မွတ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုတယ္ “ ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ (ဗဟိုေကာ္မတီဝင္) ေဒၚ၀င္းသီဂီ ၤစိုးက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာသည္။

အလုပ္သမားအျငင္္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ခံုသမာဓိအဖြဲ႔ ၊ ခံုသမာဓိေကာင္စီတို႔က ေျဖရွင္းေပးေနရၿပီး အမ်ားစုမွာ လုပ္ခလစာ၊ အလုပ္ခြင္အတြင္း အျငင္းပြားမႈႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးေနရေၾကာင္း သိရသည္။

“ အလုပ္သမားေတြကို ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို ျဖည့္ေပးဖို႔ ခံုသမာဓိ ေကာင္စီရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မလိုက္နာတဲ့ အလုပ္ရွင္ကို ေငြဒဏ္ ဆယ္သိန္ဆိုၿပီး သတ္မွတ္ထားတယ္။ အမွန္က သိန္းတစ္ရာေလာက္ သတ္မွတ္သင့္တာ။” ဟု Mac Do ဆံပင္တု အေျခခံအလုပ္သမားသမဂၢ ေဒၚစိုးႏြယ္ဦး က ေျပာသည္။

စက္ရံုမ်ားတြင္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေရးအတြက္ ဆႏၵျပခဲ့ေသာ အလုပ္သမားမ်ားသည္လည္း အလုပ္ခြင္ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားေျပာျပခ်က္အရသိရသည္။

ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ အလုပ္ခြင္ျပန္လည္ မဝင္ေရာက္ဟုဆိုေသာ အလုပ္သမား ၅၀ ခန္႔လည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အလုပ္သမားသမဂ ၅ ခုုက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply