ေတာင္ဥကၠလာမွ City Engergy ဓာတ္ဆီဆိုင္ ဖ်က္သိမ္းေရး ဆနၵထုတ္ေဖၚ။

0
164

ရန္ကုန္ ဒီဇင္ဘာ ၁၂။၂၀၁၇

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္
အတြင္း၊ပါရမီလမ္းမေပၚ႐ွိCity Engergy ဓာတ္ဆီဆိုင္ဖ်က္သိမ္းေပးရန္
ဆနၵထုတ္ေဖၚပြဲကိုအင္အား(၁၀၀)ခန္႔ျဖင့္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

“လက္႐ွိဆနၵထုတ္ေဖၚျခင္းသည္လုပ္ငန္း႐ွင္ကိုျပတာ မဟုတ္ဘူး၊ အစိုးရကိုျပတာမဟုတ္ဘူး၊လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းေရးကိုျပတာ၊အခုေဆာက္ေနတဲ့ဆီဆိုင္အေနာက္ဘက္မွာေကာ္ႀကိဳစက္ရံု႐ွိတယ္၊အေ႐ွ႕ဘက္မွာ ဂက္ပိုက္လိုင္း႐ွိတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္မီးေဘးအနၱရယ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္တဲ့အေနနဲ႔ဆနၵထုတ္ေဖၚတာ”ဟုဦးေဆာင္ေကာ္မတီတစ္ဦးျဖစ္သူ ဗိုလ္ႀကီး(ၿငိမ္း) သက္ျမင့္ဦးက The Fifth WaveNewsကိုေျပာသည္။

ဆနၵထုတ္ေဖၚရာတြင္ေတာင္ဥကၠလာပ၊ပင္းရမွတ္တိုင္ဆီဆိုင္အေဆာက္ အဦးေ႐ွ႕မွအမွတ္(၅)ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားမီးေဘးအနၱရယ္မက်ေရာက္
ေရး၊အစိုးရမွကာကြယ္ေပး-ကာကြယ္ေပး။ မိးေဘးအနၱရယ္ ၊ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး၊ဒို႔အေရး ၊ဒို႔အေရး၊အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္အတြင္း၊ မီးေဘး အနၱရယ္ႀကီးမားေသာ ဓာတ္ဆီဆိုင္၊ခ်က္ျခင္းဖ်က္သိမ္းေပး၊ဖ်က္သိမ္း
ေပး”စသည့္စာသားပါ ဗိြႏိုင္းမ်ားကိုင္ေဆာင္လ်ွက္ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္
ပါရမီလမ္းအတိုင္း၊ထိုမွသုမဂၤလာလမ္း၊သစၥာလမ္း႐ွိျမိဳ့နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမူးရံုးေ႐ွ႕သို႔လွည့္လွည္ဆနၵထုတ္ေဖၚခဲ့ၿပီး နံနက္၁၁နာရီ အခ်ိန္ စုရပ္ျဖစ္သည့္ပင္းရမွတ္တိုင္ဓာတ္ဆီဆိုင္အေဆာက္အဦးေ႐ွ႕သို႔ျပန္လည္
ေရာက္႐ွိၿပီးေအးခ်မ္းစြာၿပီးဆံုးခဲ့သည္။

“ကြၽန္မတို႔ရပ္ကြက္ကအိမ္ေျခစိတ္တယ္။မီးေလာင္လြယ္တယ္။ဒါေၾကာင့္
ဒီေနရာမွာဆီဆိုင္႐ွိတာမီးေဘးအနၱရယ္ႀကီးမားတယ္။ မျဖစ္သင့္လို႔ ပါဝင္တာ”ဟု ဆနၵထုတ္ေဖၚပြဲတြင္ပါဝင္သူေဒၚႏွင္းႏွင္းလွမွေျပာသည္။

အဆိုပါCity Energy ဓာတ္ဆီဆိုင္အေဆာက္အဦးကို၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေမလဆန္းပိုင္းမွစတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမင္းမ်ားထံအဆင့္ဆင့္ကန္ကြက္စာမ်ားတင္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ႐ွိသည့္ အတြက္ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားမွ ဆႏၵထုတ္ေဖၚရန္ျပဳလုပ္ၾက သည့္ အခါ ယခုႏွစ္ ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ဆီဆိုင္ တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းကို ယာယီရပ္ဆိုင္း ခဲ့သည္။

ယခုအခါအဆိုပါ ဆီဆိုင္ကို အၿပီးအပိုင္ ပိတ္သိမ္းေရး အတြက္ အင္အား(၁၀၀)ခန္႔ျဖင့္ဆနၵထုတ္ေဖၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမတ္ဟိန္းေက်ာ္

ဓာတ္ပံု- ေ၀ယံ

ရန္ကုန္ ဒီဇင္ဘာ ၁၂။၂၀၁၇

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္
အတြင္း၊ပါရမီလမ္းမေပၚ႐ွိCity Engergy ဓာတ္ဆီဆိုင္ဖ်က္သိမ္းေပးရန္
ဆနၵထုတ္ေဖၚပြဲကိုအင္အား(၁၀၀)ခန္႔ျဖင့္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

“လက္႐ွိဆနၵထုတ္ေဖၚျခင္းသည္လုပ္ငန္း႐ွင္ကိုျပတာ မဟုတ္ဘူး၊ အစိုးရကိုျပတာမဟုတ္ဘူး၊လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းေရးကိုျပတာ၊အခုေဆာက္ေနတဲ့ဆီဆိုင္အေနာက္ဘက္မွာေကာ္ႀကိဳစက္ရံု႐ွိတယ္၊အေ႐ွ႕ဘက္မွာ ဂက္ပိုက္လိုင္း႐ွိတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္မီးေဘးအနၱရယ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္တဲ့အေနနဲ႔ဆနၵထုတ္ေဖၚတာ”ဟုဦးေဆာင္ေကာ္မတီတစ္ဦးျဖစ္သူ ဗိုလ္ႀကီး(ၿငိမ္း) သက္ျမင့္ဦးက The Fifth WaveNewsကိုေျပာသည္။

ဆနၵထုတ္ေဖၚရာတြင္ေတာင္ဥကၠလာပ၊ပင္းရမွတ္တိုင္ဆီဆိုင္အေဆာက္ အဦးေ႐ွ႕မွအမွတ္(၅)ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားမီးေဘးအနၱရယ္မက်ေရာက္
ေရး၊အစိုးရမွကာကြယ္ေပး-ကာကြယ္ေပး။ မိးေဘးအနၱရယ္ ၊ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး၊ဒို႔အေရး ၊ဒို႔အေရး၊အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္အတြင္း၊ မီးေဘး အနၱရယ္ႀကီးမားေသာ ဓာတ္ဆီဆိုင္၊ခ်က္ျခင္းဖ်က္သိမ္းေပး၊ဖ်က္သိမ္း
ေပး”စသည့္စာသားပါ ဗိြႏိုင္းမ်ားကိုင္ေဆာင္လ်ွက္ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္
ပါရမီလမ္းအတိုင္း၊ထိုမွသုမဂၤလာလမ္း၊သစၥာလမ္း႐ွိျမိဳ့နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမူးရံုးေ႐ွ႕သို႔လွည့္လွည္ဆနၵထုတ္ေဖၚခဲ့ၿပီး နံနက္၁၁နာရီ အခ်ိန္ စုရပ္ျဖစ္သည့္ပင္းရမွတ္တိုင္ဓာတ္ဆီဆိုင္အေဆာက္အဦးေ႐ွ႕သို႔ျပန္လည္
ေရာက္႐ွိၿပီးေအးခ်မ္းစြာၿပီးဆံုးခဲ့သည္။

“ကြၽန္မတို႔ရပ္ကြက္ကအိမ္ေျခစိတ္တယ္။မီးေလာင္လြယ္တယ္။ဒါေၾကာင့္
ဒီေနရာမွာဆီဆိုင္႐ွိတာမီးေဘးအနၱရယ္ႀကီးမားတယ္။ မျဖစ္သင့္လို႔ ပါဝင္တာ”ဟု ဆနၵထုတ္ေဖၚပြဲတြင္ပါဝင္သူေဒၚႏွင္းႏွင္းလွမွေျပာသည္။

အဆိုပါCity Energy ဓာတ္ဆီဆိုင္အေဆာက္အဦးကို၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေမလဆန္းပိုင္းမွစတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမင္းမ်ားထံအဆင့္ဆင့္ကန္ကြက္စာမ်ားတင္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ႐ွိသည့္ အတြက္ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားမွ ဆႏၵထုတ္ေဖၚရန္ျပဳလုပ္ၾက သည့္ အခါ ယခုႏွစ္ ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ဆီဆိုင္ တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းကို ယာယီရပ္ဆိုင္း ခဲ့သည္။

ယခုအခါအဆိုပါ ဆီဆိုင္ကို အၿပီးအပိုင္ ပိတ္သိမ္းေရး အတြက္ အင္အား(၁၀၀)ခန္႔ျဖင့္ဆနၵထုတ္ေဖၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမတ္ဟိန္းေက်ာ္

ဓာတ္ပံု- ေ၀ယံ

Leave a Reply