အေမရိကန္သမၼတကေတာ္ ကေလးငယ္မ်ားအေရးအတြက္ လႈပ္ရွားမႈ တစ္ခုျပဳလုပ္

0
178

ဝါရွင္တန္ ေမ ၈

ကေလးငယ္မ်ားအား လူမႈေရး၊ စိတ္ခံစားခ်က္ႏွင့္ ႐ုပ္ပုိင္းက်န္းမာေရး ၏အေရးပါပံုကုိသင္ၾကားေပးမည့္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါေစ အမည္ရွိ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုကုိ ေဖာ္ေဆာင္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ သမၼတကေတာ္ မဲလာနီယာထရမ့္က ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

က်န္းမာစြာေနထုိင္ေရး၊ လူမႈမီဒီယာအား အျပဳသေဘာေဆာင္စြာ အသံုးျပဳေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစဲြမႈတိုက္ဖ်က္ေရးတို႔ကုိ အဓိကထားလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ တာဝန္ယူၿပီး ကူညီရန္ ၎တို႔မ်ိဳးဆက္တြင္ တာဝန္ရွိေနေၾကာင္း မစၥထရမ့္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

သမၼတကေတာ္သည္ လႈပ္ရွားမႈစတင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္ရွိ ႏွင္းဆီဥယ်ာဥ္၌ ထုတ္ျပန္ေျပာဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အားလံုးသိၾကသည့္ အတိုင္း လူမႈမီဒီယာသည္ ကေလးငယ္မ်ားအေပၚ အျပဳသေဘာႏွင့္ အဖ်က္သေဘာသက္ေရာက္မႈရွိေနေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ လူမႈမီဒီယာကုိ အဖ်က္သေဘာျဖင့္သာ အသံုးျပဳမႈမ်ားေနေၾကာင္း ၎က ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကေလးငယ္မ်ားသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အြန္လုိင္းအျပဳအမူမ်ားကုိ ငယ္ရြယ္စဥ္ကတည္းက သင္ယူခဲ့ရပါက လူမႈမီဒီယာကုိ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဆုိင္ဘာအႏုိင္က်င့္မႈမ်ားကုိလည္း အဓိကထားတုိက္ဖ်က္ရန္
ဆႏၵရွိေနေၾကာင္း မစၥထရမ့္က ယခင္က ေျပာဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ လႈပ္ရွားမႈ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ မစၥထရမ့္သည္ ျပည္ေထာင္စု ကုန္သြယ္ေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး လူမႈမီဒီယာႏွင့္ အြန္လုိင္းလံုၿခံဳမႈလမ္းညႊန္ စာအုပ္ေလးတစ္အုပ္ကုိလည္း ထုတ္ေဝခဲ့သည္။

လူႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ အြန္လိုင္းတြင္ အားေပးမႈ၊ ၾကင္နာမႈနွင့္ ေလးစားမႈမ်ားရွိလာေအာင္ ဝိုင္းဝန္းကူညီသင့္ေၾကာင္း မဲလာနီယာက ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ တိုက္တြန္းေျပာဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ေဒၚနယ္ထရမ့္သည္ ယင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ လိုက္နာျခင္းရွိမရွိ သံသယရွိစရာေကာင္းေၾကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေနသည္။

သမၼတထရမ့္သည္ ႏုိင္ငံေရးၿပိဳင္ဘက္မ်ားအား တြစ္တာမႈတစ္ဆင့္ ေဝဖန္ ထုိးႏွက္မႈမ်ားကုိျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ မစၥထရမ့္က လႈပ္ရွားမႈ စတင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္သည့္ အခမ္းအနားကို သမၼတထရမ့္လည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ေမ ၇ ရက္သည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါေစ ေန႔အျဖစ္သတ္မွတ္ေၾကာင္း ထရမ့္က ေၾကညာခဲ့သည္။

ထရမ့္သည္ အျပာသ႐ုပ္ေဆာင္တစ္ဦးႏွင့္ ေပ်ာ္ပါးခဲ့ေၾကာင္းဖြင့္ခ်ခံခဲ့ ရခ်ိန္မွစ၍ ထရမ့္ႏွင့္ မစၥထရမ့္တို႔ၾကား ဆက္ဆံေရးယိုယြင္း ပ်က္စီး လာခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္မီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ မစၥထရမ့္သည္ ၎ေနထုိင္ေသာ အိမ္ျဖဴေတာ္အေရွ႕ဘက္အေဆာင္ႏွင့္ သမၼတထရမ့္ႏွင့္ သမီးျဖစ္သူ အိုင္ဗန္ကာထရမ့္တို႔ ေနထုိင္ေသာ အေရွ႕ဘက္အေဆာင္ တုိ႔ၾကား ခဲြျခားမႈျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ဝါရွင္တန္ပို႔စ္သတင္းစာ ကေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ဝါရွင္တန္ ေမ ၈

ကေလးငယ္မ်ားအား လူမႈေရး၊ စိတ္ခံစားခ်က္ႏွင့္ ႐ုပ္ပုိင္းက်န္းမာေရး ၏အေရးပါပံုကုိသင္ၾကားေပးမည့္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါေစ အမည္ရွိ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုကုိ ေဖာ္ေဆာင္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ သမၼတကေတာ္ မဲလာနီယာထရမ့္က ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

က်န္းမာစြာေနထုိင္ေရး၊ လူမႈမီဒီယာအား အျပဳသေဘာေဆာင္စြာ အသံုးျပဳေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစဲြမႈတိုက္ဖ်က္ေရးတို႔ကုိ အဓိကထားလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ တာဝန္ယူၿပီး ကူညီရန္ ၎တို႔မ်ိဳးဆက္တြင္ တာဝန္ရွိေနေၾကာင္း မစၥထရမ့္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

သမၼတကေတာ္သည္ လႈပ္ရွားမႈစတင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္ရွိ ႏွင္းဆီဥယ်ာဥ္၌ ထုတ္ျပန္ေျပာဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အားလံုးသိၾကသည့္ အတိုင္း လူမႈမီဒီယာသည္ ကေလးငယ္မ်ားအေပၚ အျပဳသေဘာႏွင့္ အဖ်က္သေဘာသက္ေရာက္မႈရွိေနေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ လူမႈမီဒီယာကုိ အဖ်က္သေဘာျဖင့္သာ အသံုးျပဳမႈမ်ားေနေၾကာင္း ၎က ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကေလးငယ္မ်ားသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အြန္လုိင္းအျပဳအမူမ်ားကုိ ငယ္ရြယ္စဥ္ကတည္းက သင္ယူခဲ့ရပါက လူမႈမီဒီယာကုိ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဆုိင္ဘာအႏုိင္က်င့္မႈမ်ားကုိလည္း အဓိကထားတုိက္ဖ်က္ရန္ 
ဆႏၵရွိေနေၾကာင္း မစၥထရမ့္က ယခင္က ေျပာဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ လႈပ္ရွားမႈ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ မစၥထရမ့္သည္ ျပည္ေထာင္စု ကုန္သြယ္ေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး လူမႈမီဒီယာႏွင့္ အြန္လုိင္းလံုၿခံဳမႈလမ္းညႊန္ စာအုပ္ေလးတစ္အုပ္ကုိလည္း ထုတ္ေဝခဲ့သည္။

လူႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ အြန္လိုင္းတြင္ အားေပးမႈ၊ ၾကင္နာမႈနွင့္ ေလးစားမႈမ်ားရွိလာေအာင္ ဝိုင္းဝန္းကူညီသင့္ေၾကာင္း မဲလာနီယာက ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ တိုက္တြန္းေျပာဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ေဒၚနယ္ထရမ့္သည္ ယင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ လိုက္နာျခင္းရွိမရွိ သံသယရွိစရာေကာင္းေၾကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေနသည္။

သမၼတထရမ့္သည္ ႏုိင္ငံေရးၿပိဳင္ဘက္မ်ားအား တြစ္တာမႈတစ္ဆင့္ ေဝဖန္ ထုိးႏွက္မႈမ်ားကုိျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ မစၥထရမ့္က လႈပ္ရွားမႈ စတင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္သည့္ အခမ္းအနားကို သမၼတထရမ့္လည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ေမ ၇ ရက္သည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါေစ ေန႔အျဖစ္သတ္မွတ္ေၾကာင္း ထရမ့္က ေၾကညာခဲ့သည္။

ထရမ့္သည္ အျပာသ႐ုပ္ေဆာင္တစ္ဦးႏွင့္ ေပ်ာ္ပါးခဲ့ေၾကာင္းဖြင့္ခ်ခံခဲ့ ရခ်ိန္မွစ၍ ထရမ့္ႏွင့္ မစၥထရမ့္တို႔ၾကား ဆက္ဆံေရးယိုယြင္း ပ်က္စီး လာခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္မီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ မစၥထရမ့္သည္ ၎ေနထုိင္ေသာ အိမ္ျဖဴေတာ္အေရွ႕ဘက္အေဆာင္ႏွင့္ သမၼတထရမ့္ႏွင့္ သမီးျဖစ္သူ အိုင္ဗန္ကာထရမ့္တို႔ ေနထုိင္ေသာ အေရွ႕ဘက္အေဆာင္ တုိ႔ၾကား ခဲြျခားမႈျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ဝါရွင္တန္ပို႔စ္သတင္းစာ ကေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply