ေဆးလိပ္နွင့္ေဆးရြက္ႀကီးေသာက္သံုးမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးဥပေဒအားျပင္ဆင္မည္

0
188

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ ၈၊၂၀၁၈

နိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင့္ဖြံံံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီလက္ထက္ ၂၀၀၆ ခုနွစ္လက္ထက္ကတည္းက ျပဌာန္းထားခဲ့သည့္ ေဆးလိပ္နွင့္ေဆးရြက္ႀကီး ထြက္ပစၥည္းေသာက္သံုးမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးဥပေဒအား ျပင္ဆင္ျပဌာန္းနိုင္ရန္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။

“က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ လုပ္ငန္းေတြေဆာင္ရြက္တာက ၂၀၀၀ ခုနွစ္ေလာက္ကတည္းစၿပီးေဆာင္ရြက္တယ္။ေနာက္ဥပေဒကိုေတာ့ ၂၀၀၆ ခုနွစ္ကတည္းကထုတ္ခဲ့တယ္။ဒါေပမဲ့ဒါကနွစ္ကာလလည္း ၾကာေနေတာ့ သူ႔မွာပါတဲ့ဥပေဒအလိုက္ကိုလုပ္ရမဲ့လုပ္ငန္းေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္။အစ္မတို႔က်န္းမာေရးဌာနတစ္ခုတည္းကလုပ္နိုင္တာရွိသလိုတျခားသက္ဆိုင္ရာ
၀န္ႀကီးဌာန၊အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးလုပ္ေဆာင္ရမွာေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ဥပေဒကိုေတာ့ျပင္ဖို႔အစည္းအေ၀းလုပ္ထားၿပီးသားပါ။အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ဒီကိစၥကေနွာင့္ေနွးေနတာပါ “ဟု က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊မကူးစက္နိုင္သည့္ေရာဂါကာကြယ္တားဆီးနိွမ္နင္းေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးေဒါက္တာျမေလးႏြယ္ကေျပာသည္။

ေမလ ၈ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ Grand Amara ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ေဆးလိပ္နွင့္ေဆးရြက္ႀကီးေသာက္သံုးမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ ေရးမဟာဗ်ဴဟာ စတင္ျခင္းအခမ္းအနားအၿပီးတြင္ မီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈ အား ေဒါက္တာျမေလးႏြယ္မွ အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၀၆ ခုနွစ္လက္ထက္ကတည္းက ျပဌာန္းထားခဲ့သည့္ေဆးလိပ္နွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ပစၥည္းေသာက္သံုးမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးဥပေဒတြင္ အခန္း ၉ ခန္းပါ၀င္ၿပီး အခန္း ၁ တြင္ အမည္၊စတင္အာဏာတည္ျခင္းနွင့္ အဓိပၸာယ္ ေဖာ္ျပခ်က္အခန္း ၂ တြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ အခန္း ၃ တြင္ေဆးလိပ္နွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ပစၥည္းေသာက္သံုးမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးဗဟိုအဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းျခင္းနွင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ပါ၀င္သည္။

ထို႔ျပင္ အခန္း ၄ တြင္လည္း ေဆးလိပ္ေသာက္ခြင့္မရွိေသာေနရာမ်ား၊ အခန္း ၅ တြင္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား၊ အခန္း ၆ တြင္ တာ၀န္ခံပုဂၢိဳလ္၏လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား၊အခန္း ၇ တြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအရ အေရးယူျခင္း၊ အခန္း ၈ တြင္ ျပစ္မႈနွင့္ျပစ္ဒဏ္မ်ား၊ အခန္း ၉ တြင္ အေထြေထြတို႔ပါ၀င္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ယခုေျပာင္းလဲျပင္ဆင္မည့္ဥပေဒတြင္ ဥပေဒမ်ား၏ ပုဒ္မမ်ား အရသက္ဆိုင္ သည့္ လိုအပ္ခ်က္ေတြအရ ထည့္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒတြင္ ပါသင့္ပါထိုက္သည့္ သက္ဆိုင္တာမ်ားကိုလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာျမေလးႏြယ္ကေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေဆးလိပ္နွင့္ေဆးရြက္ႀကီးေသာက္သံုးမႈသည္ အျခား နိုင္ငံမ်ားနွင့္ယွဥ္လွ်င္ ေသာက္သံုးမႈပိုမို မ်ားျပားေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ ၈၊၂၀၁၈

နိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင့္ဖြံံံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီလက္ထက္ ၂၀၀၆ ခုနွစ္လက္ထက္ကတည္းက ျပဌာန္းထားခဲ့သည့္ ေဆးလိပ္နွင့္ေဆးရြက္ႀကီး ထြက္ပစၥည္းေသာက္သံုးမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးဥပေဒအား ျပင္ဆင္ျပဌာန္းနိုင္ရန္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။

“က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ လုပ္ငန္းေတြေဆာင္ရြက္တာက ၂၀၀၀ ခုနွစ္ေလာက္ကတည္းစၿပီးေဆာင္ရြက္တယ္။ေနာက္ဥပေဒကိုေတာ့ ၂၀၀၆ ခုနွစ္ကတည္းကထုတ္ခဲ့တယ္။ဒါေပမဲ့ဒါကနွစ္ကာလလည္း ၾကာေနေတာ့ သူ႔မွာပါတဲ့ဥပေဒအလိုက္ကိုလုပ္ရမဲ့လုပ္ငန္းေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္။အစ္မတို႔က်န္းမာေရးဌာနတစ္ခုတည္းကလုပ္နိုင္တာရွိသလိုတျခားသက္ဆိုင္ရာ
၀န္ႀကီးဌာန၊အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးလုပ္ေဆာင္ရမွာေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ဥပေဒကိုေတာ့ျပင္ဖို႔အစည္းအေ၀းလုပ္ထားၿပီးသားပါ။အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ဒီကိစၥကေနွာင့္ေနွးေနတာပါ “ဟု က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊မကူးစက္နိုင္သည့္ေရာဂါကာကြယ္တားဆီးနိွမ္နင္းေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးေဒါက္တာျမေလးႏြယ္ကေျပာသည္။

ေမလ ၈ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ Grand Amara ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ေဆးလိပ္နွင့္ေဆးရြက္ႀကီးေသာက္သံုးမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ ေရးမဟာဗ်ဴဟာ စတင္ျခင္းအခမ္းအနားအၿပီးတြင္ မီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈ အား ေဒါက္တာျမေလးႏြယ္မွ အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၀၆ ခုနွစ္လက္ထက္ကတည္းက ျပဌာန္းထားခဲ့သည့္ေဆးလိပ္နွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ပစၥည္းေသာက္သံုးမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးဥပေဒတြင္ အခန္း ၉ ခန္းပါ၀င္ၿပီး အခန္း ၁ တြင္ အမည္၊စတင္အာဏာတည္ျခင္းနွင့္ အဓိပၸာယ္ ေဖာ္ျပခ်က္အခန္း ၂ တြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ အခန္း ၃ တြင္ေဆးလိပ္နွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ပစၥည္းေသာက္သံုးမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးဗဟိုအဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းျခင္းနွင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ပါ၀င္သည္။

ထို႔ျပင္ အခန္း ၄ တြင္လည္း ေဆးလိပ္ေသာက္ခြင့္မရွိေသာေနရာမ်ား၊ အခန္း ၅ တြင္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား၊ အခန္း ၆ တြင္ တာ၀န္ခံပုဂၢိဳလ္၏လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား၊အခန္း ၇ တြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအရ အေရးယူျခင္း၊ အခန္း ၈ တြင္ ျပစ္မႈနွင့္ျပစ္ဒဏ္မ်ား၊ အခန္း ၉ တြင္ အေထြေထြတို႔ပါ၀င္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ယခုေျပာင္းလဲျပင္ဆင္မည့္ဥပေဒတြင္ ဥပေဒမ်ား၏ ပုဒ္မမ်ား အရသက္ဆိုင္ သည့္ လိုအပ္ခ်က္ေတြအရ ထည့္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒတြင္ ပါသင့္ပါထိုက္သည့္ သက္ဆိုင္တာမ်ားကိုလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာျမေလးႏြယ္ကေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေဆးလိပ္နွင့္ေဆးရြက္ႀကီးေသာက္သံုးမႈသည္ အျခား နိုင္ငံမ်ားနွင့္ယွဥ္လွ်င္ ေသာက္သံုးမႈပိုမို မ်ားျပားေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply