တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ထိုးစစ္မ်ားရပ္တန္႔ေရးဖေယာင္းတိုင္မ်ားျဖင့္ ဆုေတာင္းဆႏၵျပမႈျပဳလုပ္

0
175

မႏၲေလး၊ ေမ ၈၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားသူမ်ားက ဦးေဆာင္ၿပီး တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ထိုးစစ္မ်ားရပ္ဆိုင္းေရးႏွင့္ စစ္နယ္ေျမအတြင္း ပိတ္မိေနေသာ ျပည္သူမ်ား လႊတ္ေပးေရးအတြက္ေမလ ၈ ရက္ေန႔ည ၇ နာရီခန္႔က ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

စစ္မက္ေဒသမွပိတ္မိျပည္သူမ်ားလႊတ္ေပးေရး၊ Free IDPs ၊ STOP THE WAR ၊ တိုင္းရင္းသားေဒသထိုးစစ္ေတြရပ္စသည့္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားရွ႕တြင္ ဖေယာင္းတိုင္မ်ားထြန္းညိွ၍ ဆုေတာင္းဆႏၵထုတ္ ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ယခုကဲ့သို႔ဆႏၵျပျခင္းသည္ ဒုတိယအႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး ေမလ ၆ ရက္ေန့ကလည္း ဆႏၵျပမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ဆႏၵျပမႈတြင္ပါဝင္သူအခ်ိဳ႕အား အမႈဖြင့္ဖမ္းဆီးအေရးယူခဲ့ၾကသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ေမ ၈၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားသူမ်ားက ဦးေဆာင္ၿပီး တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ထိုးစစ္မ်ားရပ္ဆိုင္းေရးႏွင့္ စစ္နယ္ေျမအတြင္း ပိတ္မိေနေသာ ျပည္သူမ်ား လႊတ္ေပးေရးအတြက္ေမလ ၈ ရက္ေန႔ည ၇ နာရီခန္႔က ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

စစ္မက္ေဒသမွပိတ္မိျပည္သူမ်ားလႊတ္ေပးေရး၊ Free IDPs ၊ STOP THE WAR ၊ တိုင္းရင္းသားေဒသထိုးစစ္ေတြရပ္စသည့္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားရွ႕တြင္ ဖေယာင္းတိုင္မ်ားထြန္းညိွ၍ ဆုေတာင္းဆႏၵထုတ္ ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ယခုကဲ့သို႔ဆႏၵျပျခင္းသည္ ဒုတိယအႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး ေမလ ၆ ရက္ေန့ကလည္း ဆႏၵျပမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ဆႏၵျပမႈတြင္ပါဝင္သူအခ်ိဳ႕အား အမႈဖြင့္ဖမ္းဆီးအေရးယူခဲ့ၾကသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply