ငါးပုဇြန္ထိန္းသိမ္းေမြးႏိုင္မည့္ နည္းစနစ္မ်ားႏိုင္ငံတကာ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းျဖန္႔ေ၀မည္ဟုဆို

0
142

ရန္ကုန္၊ေမ ၉ ၊ ၂၀၁၈

ျပည္တြင္းငါးစားသုံးမႈက႑ တြင္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိပင္လယ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္မ်ားမွ ဖမ္းယူရရွိေနမႈကိုသာအဓိကထားစားသုံးေနရျခင္းမွာ မွားယြင္းေနၿပီး ေမြးျမဴထိန္းသိမ္းမႈမ်ားကိုလည္းတိုင္းရင္းငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားေပ်ာက္ကြယ္ေနမႈမွကာကြယ္ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ၿပီး ငါးပုဇြန္မ်ား ေမြးျမဴထိန္းသိမ္းႏိုင္မည့္ နည္းစနစ္မ်ားကိုႏိုင္ငံတကာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းျဖန္႔ေ၀မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွသိရသည္။

တိ္ုင္းရင္းငါးမ်ိဳးမ်ားေပ်ာက္ကြယ္မႈမွကာကြယ္ရန္ မ်ိဳးငါးထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မည့္အစည္းအေ၀းမ်ားျပဳလုပ္ကာေဆြးေႏြးလ်ွက္ရွိေနၿပီး ငါးေမြးျမဴသည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ နည္းစနစ္တက်ေမြးျမဴ ႏိုင္ရန္နည္းပညာမ်ားအား သင္တန္းမ်ားေပးရန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေရသံယံဇာတထိန္းသိမ္းမႈေလ့လာျခင္းမ်ားကိုေပါင္းစပ္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးမွဴးဦးထြန္း၀င္းျမင့္ကေျပာသည္။

“တိုင္းရင္းငါးတစ္ခ်ိဳ႕ေပ်ာက္တယ္ဆိုတာေတြရွိတယ္။အဓိကေတာ့အလြန္အက်ြံငါးဖမ္းစီးမႈေတြနဲ႔တရားမ၀င္ငါးဖမ္းနည္းေတြနဲ႔ဖမ္းလို႔ရယ္။ျပန္ထိန္းသိမ္းတာေတြမရွိတာေၾကာင့္ ခုထက္ထိျမန္မာလူမ်ိဳးေတြကေရထဲမွာငါးေတြရွိေနတာပဲလို႔ယုံၾကည္ေနၾကတယ္။ဒါကို တစ္ကယ္တမ္းလုပ္ေနရတဲ့သူေတြကသိပါတယ္။ေပ်ာက္သြားတဲ့ငါးေတြကိုပတ္၀န္းက်င္မွာျပန္ထည့္ေပးမယ္။ကိုယ္တိုင္လည္းေမြးရမွာပါ”ဟုျမန္မာႏိုင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွဒုတိယဥကၠ႒ ေဒၚတိုးနႏၵာတင္ကေျပာသည္။

မ်ိဳးထိန္းသိမ္းသည့္က႑တြင္သားေဖာက္ျခင္းလုပ္ငန္းသည္အေရၾကီးကာ မွန္ကန္သည့္နည္းလမ္း ျဖစ္သည့္ပညာရပ္ရွိ မွေအာင္ျမင္ႏိုင္ မည္ျဖစ္သျဖင့္ မ်ိဳးငါးႏွင့္ပုဇြန္မ်ားအားထိန္းသိမ္းသည့္ပညာ သင္ေပးရန္ ႏိုင္ငံတကာမွပညာရွင္မ်ားအား လာေရာက္ သင္ၾကားေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္းသိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မွ ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားအားကာကြယ္ရန္ ငါးဖမ္းခြင့္ကိုေမ ၁၅ရက္မွ ၾသဂုတ္ ၁၅ရက္အထိသံုးလပိတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွထုတ္ျပန္ထားသည္။

ငါးဖမ္းခြင့္ပိတ္ပင္ထားျခင္းအား ၂၀ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ဖမ္းခြင့္ျပဳေပးရန္ ေတာင္ဆိုထားကာယင္းကဲ့သို႔ေတာင္းဆိုရျခင္းသည္ လတ္တေလာ စားသုံးသူေစ်းကြက္အတြင္း၀ယ္ယူစားသုံးသူမ်ားအတြက္ငါးေစ်းအလြန္ျမင့္တက္ျခင္းမျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္အျပည့္အ၀ ထိန္းသိမ္းႏိုင္သည့္အေနအထားမရွိေသးျခင္းေၾကာင့္အနည္းငယ္သာ ဖမ္းခြင့္ျပဳရန္ေတာင္းဆိုရေၾကာင္း ေဒၚတိုးနႏၵာတင္က ဆက္လက္ေျပာခဲ့သည္။

ေမစု

ရန္ကုန္၊ေမ ၉ ၊ ၂၀၁၈

ျပည္တြင္းငါးစားသုံးမႈက႑ တြင္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိပင္လယ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္မ်ားမွ ဖမ္းယူရရွိေနမႈကိုသာအဓိကထားစားသုံးေနရျခင္းမွာ မွားယြင္းေနၿပီး ေမြးျမဴထိန္းသိမ္းမႈမ်ားကိုလည္းတိုင္းရင္းငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားေပ်ာက္ကြယ္ေနမႈမွကာကြယ္ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ၿပီး ငါးပုဇြန္မ်ား ေမြးျမဴထိန္းသိမ္းႏိုင္မည့္ နည္းစနစ္မ်ားကိုႏိုင္ငံတကာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းျဖန္႔ေ၀မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွသိရသည္။

တိ္ုင္းရင္းငါးမ်ိဳးမ်ားေပ်ာက္ကြယ္မႈမွကာကြယ္ရန္ မ်ိဳးငါးထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မည့္အစည္းအေ၀းမ်ားျပဳလုပ္ကာေဆြးေႏြးလ်ွက္ရွိေနၿပီး ငါးေမြးျမဴသည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ နည္းစနစ္တက်ေမြးျမဴ ႏိုင္ရန္နည္းပညာမ်ားအား သင္တန္းမ်ားေပးရန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေရသံယံဇာတထိန္းသိမ္းမႈေလ့လာျခင္းမ်ားကိုေပါင္းစပ္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးမွဴးဦးထြန္း၀င္းျမင့္ကေျပာသည္။

“တိုင္းရင္းငါးတစ္ခ်ိဳ႕ေပ်ာက္တယ္ဆိုတာေတြရွိတယ္။အဓိကေတာ့အလြန္အက်ြံငါးဖမ္းစီးမႈေတြနဲ႔တရားမ၀င္ငါးဖမ္းနည္းေတြနဲ႔ဖမ္းလို႔ရယ္။ျပန္ထိန္းသိမ္းတာေတြမရွိတာေၾကာင့္ ခုထက္ထိျမန္မာလူမ်ိဳးေတြကေရထဲမွာငါးေတြရွိေနတာပဲလို႔ယုံၾကည္ေနၾကတယ္။ဒါကို တစ္ကယ္တမ္းလုပ္ေနရတဲ့သူေတြကသိပါတယ္။ေပ်ာက္သြားတဲ့ငါးေတြကိုပတ္၀န္းက်င္မွာျပန္ထည့္ေပးမယ္။ကိုယ္တိုင္လည္းေမြးရမွာပါ”ဟုျမန္မာႏိုင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွဒုတိယဥကၠ႒ ေဒၚတိုးနႏၵာတင္ကေျပာသည္။

မ်ိဳးထိန္းသိမ္းသည့္က႑တြင္သားေဖာက္ျခင္းလုပ္ငန္းသည္အေရၾကီးကာ မွန္ကန္သည့္နည္းလမ္း ျဖစ္သည့္ပညာရပ္ရွိ မွေအာင္ျမင္ႏိုင္ မည္ျဖစ္သျဖင့္ မ်ိဳးငါးႏွင့္ပုဇြန္မ်ားအားထိန္းသိမ္းသည့္ပညာ သင္ေပးရန္ ႏိုင္ငံတကာမွပညာရွင္မ်ားအား လာေရာက္ သင္ၾကားေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္းသိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မွ ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားအားကာကြယ္ရန္ ငါးဖမ္းခြင့္ကိုေမ ၁၅ရက္မွ ၾသဂုတ္ ၁၅ရက္အထိသံုးလပိတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွထုတ္ျပန္ထားသည္။

ငါးဖမ္းခြင့္ပိတ္ပင္ထားျခင္းအား ၂၀ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ဖမ္းခြင့္ျပဳေပးရန္ ေတာင္ဆိုထားကာယင္းကဲ့သို႔ေတာင္းဆိုရျခင္းသည္ လတ္တေလာ စားသုံးသူေစ်းကြက္အတြင္း၀ယ္ယူစားသုံးသူမ်ားအတြက္ငါးေစ်းအလြန္ျမင့္တက္ျခင္းမျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္အျပည့္အ၀ ထိန္းသိမ္းႏိုင္သည့္အေနအထားမရွိေသးျခင္းေၾကာင့္အနည္းငယ္သာ ဖမ္းခြင့္ျပဳရန္ေတာင္းဆိုရေၾကာင္း ေဒၚတိုးနႏၵာတင္က ဆက္လက္ေျပာခဲ့သည္။

ေမစု

Leave a Reply