အနာဂတ္အတြက္ ဘယ္အသင္းကို ေျပာင္းမယ္ဆိုတာ မဆံုးျဖတ္ရေသး တဲ့ အင္နီေယစတာ

0
177

ေမ ၁၀ ၊ ၂၀၁၈

ရာသီအကုန္မွာ ဘာစီကစားသမားဘ၀ကေန အနားယူေတာ့မယ္လို႔ တရား၀င္ ေၾကညာခဲ့တဲ့ စပိန္ေဘာလံုးသမား အင္နီေယစတာဟာ အနာဂတ္မွာ ဘယ္အသင္းကို ေျပာင္းမယ္ဆိုတာ မဆံုးျဖတ္ရေသးဘူး လို႔ ဆိုပါတယ္။

အင္နီေယစတာဟာ ဘာစီလိုနာကထြက္ခြာတဲ့အခ်ိန္မွာ ဥေရာပတိုက္ ျပင္ပက ႏိုင္ငံေတြမွာ သြားေရာက္ကစားဖို႔ စိတ္ကူးထားေၾကာင္း သိရပါ တယ္။လက္ရွိမွာေတာ့ တရုတ္ ၊ ဂ်ပန္ ၊ ၾသတေၾတးလ် ႏိုင္ငံေတြက ကလပ္အသင္းေတြဟာ အင္နီေယစတာကို ေခၚယူဖို႔ ခ်ိတ္ဆက္မႈေတြ ရွိေနပါတယ္။

သူဟာ တရုတ္စူပါလိဂ္ကို ေျပာင္းေရႊ႕မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ဆိုထားၿပီး ဂ်ပန္ ၊ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံက ကလပ္ေတြကိုေတာ့ အေျခအေနေစာင့္ၾကည့္ေန ပါတယ္။သူ႔ရဲ႕ေရြးခ်ယ္မႈဟာ အေကာင္းဆံုးအေနအထားတစ္ခုကိုသာ ရယူလိုၿပီး စကၠန္႔မိနစ္တိုင္းမွာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြကို ခံစားႏိုင္မယ့္ အသင္းမွာ သာ ကစားျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

လက္ရွိမွာေတာ့ အင္နီေယစတာဟာ စပိန္အသင္းအတြက္နဲ႔သူ႔ရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ အာရံုစိုက္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

NN

ေမ ၁၀ ၊ ၂၀၁၈

ရာသီအကုန္မွာ ဘာစီကစားသမားဘ၀ကေန အနားယူေတာ့မယ္လို႔ တရား၀င္ ေၾကညာခဲ့တဲ့ စပိန္ေဘာလံုးသမား အင္နီေယစတာဟာ အနာဂတ္မွာ ဘယ္အသင္းကို ေျပာင္းမယ္ဆိုတာ မဆံုးျဖတ္ရေသးဘူး လို႔ ဆိုပါတယ္။

အင္နီေယစတာဟာ ဘာစီလိုနာကထြက္ခြာတဲ့အခ်ိန္မွာ ဥေရာပတိုက္ ျပင္ပက ႏိုင္ငံေတြမွာ သြားေရာက္ကစားဖို႔ စိတ္ကူးထားေၾကာင္း သိရပါ တယ္။လက္ရွိမွာေတာ့ တရုတ္ ၊ ဂ်ပန္ ၊ ၾသတေၾတးလ် ႏိုင္ငံေတြက ကလပ္အသင္းေတြဟာ အင္နီေယစတာကို ေခၚယူဖို႔ ခ်ိတ္ဆက္မႈေတြ ရွိေနပါတယ္။

သူဟာ တရုတ္စူပါလိဂ္ကို ေျပာင္းေရႊ႕မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ဆိုထားၿပီး ဂ်ပန္ ၊ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံက ကလပ္ေတြကိုေတာ့ အေျခအေနေစာင့္ၾကည့္ေန ပါတယ္။သူ႔ရဲ႕ေရြးခ်ယ္မႈဟာ အေကာင္းဆံုးအေနအထားတစ္ခုကိုသာ ရယူလိုၿပီး စကၠန္႔မိနစ္တိုင္းမွာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြကို ခံစားႏိုင္မယ့္ အသင္းမွာ သာ ကစားျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

လက္ရွိမွာေတာ့ အင္နီေယစတာဟာ စပိန္အသင္းအတြက္နဲ႔သူ႔ရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ အာရံုစိုက္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

NN

Leave a Reply