ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ယံုၾကည္မႈ ယမန္ႏွစ္ထက္ သိသိသာသာက်ဆင္း

0
172

 

ရန္ကုန္။ဒီဇင္ဘာ ၁၂။ ၂၀၁၇။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ယံုၾကည္မႈသည္ ယမန္ႏွစ္က ၇၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိခ့ဲ ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ သိသိသာသာ က်ဆင္းခ့ဲေၾကာင္း ရုိလန္ဘာဂ်ာ စစ္တမ္းတစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါစစ္တမ္းကို ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ရိုလန္ဘာဂ်ာအဖြဲ႔တို႔က ပူးေပါင္းေလ့လာထားျခင္းျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ယံုၾကည္မႈသိသိသာသာ က်ဆင္းေသာ္လည္း အနာဂတ္စီးပြာေရးအေပၚ အေကာင္းျမင္ေနၾကသည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

” စြမ္းအင္မူဝါဒ မရွိတာလည္း ယံုၾကည္မႈေလ်ာ့က်တ့ဲ အထဲမွာပါတယ္။ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံေတြအတြက္ စိန္ေခၚမႈ ျဖစ္ေနတယ္။” ရိုလန္ဘာဂ်ာ၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမိတ္ဖက္ျဖစ္သည့္ ေသာမတ္စ္ ကေလာ့ဇ္ က စစ္တမ္းထုတ္ျပန္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ေျပာသည္။

ယခုစစ္တမ္းသည္ ကုမၼဏီေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္ကို စစ္တမ္းေကာက္ယူ ခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ျပည္းတြင္းကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ကာ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားကို ေကာက္ယူခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေကာက္ယူသည့္စစ္တမ္းတြင္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာယံုၾကည္မႈ ၇၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခ့ဲၿပီး ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး တိုးတက္မည္ဟု ပညာရွင္မ်ားခန္႔မွန္းခ့ဲၾကသည္။

“ဒီစစ္တမ္းကို အေပၚမွာ ဘာမွတ္ခ်က္မွ မေပးလိုပါဘူး။ ယံုၾကည္မႈက်ဆင္းတယ္ဆိုေပမယ့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ ကေတာ့ တိုးေနတာပဲေလ ” ဟု UMFCCI အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္သိန္းက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ အၿပီး မီဒီယာမ်ားကိုေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကုမၸဏီေပါင္း သိန္းခ်ီရွိေနၿပီး ယခုစစ္တမ္းသည္ ကုမၸဏီေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္ကိုသာစာရင္း ေကာက္ၿပီး ထုတ္ျပန္ျခင္း လည္းျဖစ္သည္။

သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ တြင္းထြက္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ယံုၾကည္မႈ က်ဆင္း ေနေသာ္လည္း အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္သားေစ်းခ်ိဳ မႈေၾကာင့္ ႏိုုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားရွိေနသည္ဟု UMFCCI ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္သိန္း က ေျပာသည္။

စစ္တမ္းေကာက္ယူခ့ဲသည့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားတြင္ စကၤာပူ၊ ျပင္သစ္ ၊ ဂ်ပန္ ၊ အဂၤလန္ ၊ အေမရိကန္၊ တရုတ္ ၊ မေလးရွား ၊ ဆြစ္ဇာလန္ ကုမၸဏီမ်ားပါဝင္ၿပီး မည့္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည္ကို ျပည္တြင္းေရာ ျပည္ပ ပါ မသိရေပ။

ရိုလန္ဘာဂ်ာကို ၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ၿပီး ဂ်ာမန္ႏွင့္ ဥေရာပတြင္ အေျခစိုက္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းလည္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေအာင္ျမင္ေသာ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္းလည္း ျဖစ္သည္။

သ်ွင္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္။ဒီဇင္ဘာ ၁၂။ ၂၀၁၇။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ယံုၾကည္မႈသည္ ယမန္ႏွစ္က ၇၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိခ့ဲ ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ သိသိသာသာ က်ဆင္းခ့ဲေၾကာင္း ရုိလန္ဘာဂ်ာ စစ္တမ္းတစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါစစ္တမ္းကို ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ရိုလန္ဘာဂ်ာအဖြဲ႔တို႔က ပူးေပါင္းေလ့လာထားျခင္းျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ယံုၾကည္မႈသိသိသာသာ က်ဆင္းေသာ္လည္း အနာဂတ္စီးပြာေရးအေပၚ အေကာင္းျမင္ေနၾကသည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

” စြမ္းအင္မူဝါဒ မရွိတာလည္း ယံုၾကည္မႈေလ်ာ့က်တ့ဲ အထဲမွာပါတယ္။ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံေတြအတြက္ စိန္ေခၚမႈ ျဖစ္ေနတယ္။” ရိုလန္ဘာဂ်ာ၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမိတ္ဖက္ျဖစ္သည့္ ေသာမတ္စ္ ကေလာ့ဇ္ က စစ္တမ္းထုတ္ျပန္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ေျပာသည္။

ယခုစစ္တမ္းသည္ ကုမၼဏီေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္ကို စစ္တမ္းေကာက္ယူ ခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ျပည္းတြင္းကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ကာ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားကို ေကာက္ယူခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေကာက္ယူသည့္စစ္တမ္းတြင္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာယံုၾကည္မႈ ၇၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခ့ဲၿပီး ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး တိုးတက္မည္ဟု ပညာရွင္မ်ားခန္႔မွန္းခ့ဲၾကသည္။

“ဒီစစ္တမ္းကို အေပၚမွာ ဘာမွတ္ခ်က္မွ မေပးလိုပါဘူး။ ယံုၾကည္မႈက်ဆင္းတယ္ဆိုေပမယ့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ ကေတာ့ တိုးေနတာပဲေလ ” ဟု UMFCCI အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္သိန္းက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ အၿပီး မီဒီယာမ်ားကိုေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကုမၸဏီေပါင္း သိန္းခ်ီရွိေနၿပီး ယခုစစ္တမ္းသည္ ကုမၸဏီေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္ကိုသာစာရင္း ေကာက္ၿပီး ထုတ္ျပန္ျခင္း လည္းျဖစ္သည္။

သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ တြင္းထြက္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ယံုၾကည္မႈ က်ဆင္း ေနေသာ္လည္း အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္သားေစ်းခ်ိဳ မႈေၾကာင့္ ႏိုုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားရွိေနသည္ဟု UMFCCI ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္သိန္း က ေျပာသည္။

စစ္တမ္းေကာက္ယူခ့ဲသည့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားတြင္ စကၤာပူ၊ ျပင္သစ္ ၊ ဂ်ပန္ ၊ အဂၤလန္ ၊ အေမရိကန္၊ တရုတ္ ၊ မေလးရွား ၊ ဆြစ္ဇာလန္ ကုမၸဏီမ်ားပါဝင္ၿပီး မည့္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည္ကို ျပည္တြင္းေရာ ျပည္ပ ပါ မသိရေပ။

ရိုလန္ဘာဂ်ာကို ၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ၿပီး ဂ်ာမန္ႏွင့္ ဥေရာပတြင္ အေျခစိုက္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းလည္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေအာင္ျမင္ေသာ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္းလည္း ျဖစ္သည္။

သ်ွင္ရဲထြဋ္

Leave a Reply