နွစ္လယ္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲ ေနျပည္ေတာ္ မဏိရတနာ ေက်ာက္စိမ္း ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္

0
153

ေနျပည္ေတာ္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၂။၂၀၁၇။

ႏွစ္လယ္ျမန္မာ့ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲကုိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ မဏိရတနာေက်ာက္စိမ္းခန္းမ၌ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔ဖြင္႔လွစ္ ေရာင္းခ်လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရရွိရသည္။

ျပပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ကာ ျပပြဲ၌ ေက်ာက္မ်က္အတြဲေပါင္း ၁၉၀ တြဲႏွင္႔ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲေပါင္း ၆၆၈၅ တြဲကုိ တင္ျပေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယခုက်င္းပျပဳလုပ္သည္႔ ပြဲျပသုိ႔ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုန္သည္မ်ား ၀င္ေရာက္မႈနည္းပါးခဲ႔ၿပီး ေက်ာက္မ်က္အတြဲ မ်ားကုိ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔ တစ္ရက္တည္းသာ တင္ဒါစနစ္ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“အနီးဆုံးက်င္းပခဲ႔တဲ႔ ၅ ႀကိမ္ေျမာက္ပြဲတုန္းက ကုန္သည္ ၃၄၀၀ ေလာက္ရွိတယ္။ အခု ၂၇၈၀ ေလာက္ပဲရွိတယ္။ ျပည္တြင္းကလည္း ၿပီးခဲ႔တုန္းကပြဲမွာ ၂၂၀၀ ေလာက္ရွိတယ္္။ အခုက ၁၂၀၀ ေလာက္ပဲ ရွိတယ္။ ကုန္သည္ကနည္းနည္းနည္းတယ္။ နည္းတယ္ဆုိတာကလည္း ျပပြဲၿပီးရင္ ႏွစ္ကူးကိစၥေတြ၊ တရုတ္ႏွစ္ကူးကိစၥေတြေၾကာင္႔နည္းတာ”ဟု ျပပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီမွ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေဇာ္ဦးက ေျပာသည္။

ထုိအျပင္ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲမ်ားအား တစ္ရက္ အတြဲေပါင္း ၁၁၅၀ တြဲျဖင္႔ ၅ ရက္ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ၿပီး က်န္၉၃၅တြဲအားတစ္ရက္ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီထံက သိရွိရသည္။

ေက်ာက္မ်က္အတြဲေပါင္း ၁၉၀ ကုိအေျခခံၾကမ္းခင္းေစ်း ယူရုိ ၄ ဒသမ ၀၉၈ သန္းႏွင္႔ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲေပါင္း ၆၆၈၅ တြဲကုိ အေျခခံၾကမ္းခင္းေစ်း ယူရုိ ၁၆၃ ဒသမ ၅၈၀ သန္းျဖင္႔ တင္ျပေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။

“ေက်ာက္မ်က္အတြဲေပါင္း ၁၉၀ မွာ ေစ်းအျမင္႔ဆုံးက (မီတာတာ)ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ပြင္႔တည္းတင္ထားၿပီးေတာ႔ ၾကမ္းခင္းေစ်း ယူရုိ သုံးသိန္းရွစ္ေသာင္းပါ။ ၾကမ္းခင္းေစ်းအနိမ္႔ဆုံးကေတာ႔ ယူရုိ ၅၀၀ အတြဲပါ”ဟု ေက်ာက္မ်က္ ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးလွေအာင္က ေျပာသည္။

ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲမ်ားတြင္ လာေရာက္မႈ အမ်ားဆုံးႏွင္႔ ၀ယ္ယူမႈအမ်ားဆုံးသည္ တရုတ္ကုန္သည္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၂။၂၀၁၇။

ႏွစ္လယ္ျမန္မာ့ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲကုိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ မဏိရတနာေက်ာက္စိမ္းခန္းမ၌ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔ဖြင္႔လွစ္ ေရာင္းခ်လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရရွိရသည္။

ျပပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ကာ ျပပြဲ၌ ေက်ာက္မ်က္အတြဲေပါင္း ၁၉၀ တြဲႏွင္႔ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲေပါင္း ၆၆၈၅ တြဲကုိ တင္ျပေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယခုက်င္းပျပဳလုပ္သည္႔ ပြဲျပသုိ႔ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုန္သည္မ်ား ၀င္ေရာက္မႈနည္းပါးခဲ႔ၿပီး ေက်ာက္မ်က္အတြဲ မ်ားကုိ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔ တစ္ရက္တည္းသာ တင္ဒါစနစ္ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“အနီးဆုံးက်င္းပခဲ႔တဲ႔ ၅ ႀကိမ္ေျမာက္ပြဲတုန္းက ကုန္သည္ ၃၄၀၀ ေလာက္ရွိတယ္။ အခု ၂၇၈၀ ေလာက္ပဲရွိတယ္။ ျပည္တြင္းကလည္း ၿပီးခဲ႔တုန္းကပြဲမွာ ၂၂၀၀ ေလာက္ရွိတယ္္။ အခုက ၁၂၀၀ ေလာက္ပဲ ရွိတယ္။ ကုန္သည္ကနည္းနည္းနည္းတယ္။ နည္းတယ္ဆုိတာကလည္း ျပပြဲၿပီးရင္ ႏွစ္ကူးကိစၥေတြ၊ တရုတ္ႏွစ္ကူးကိစၥေတြေၾကာင္႔နည္းတာ”ဟု ျပပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီမွ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေဇာ္ဦးက ေျပာသည္။

ထုိအျပင္ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲမ်ားအား တစ္ရက္ အတြဲေပါင္း ၁၁၅၀ တြဲျဖင္႔ ၅ ရက္ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ၿပီး က်န္၉၃၅တြဲအားတစ္ရက္ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီထံက သိရွိရသည္။

ေက်ာက္မ်က္အတြဲေပါင္း ၁၉၀ ကုိအေျခခံၾကမ္းခင္းေစ်း ယူရုိ ၄ ဒသမ ၀၉၈ သန္းႏွင္႔ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲေပါင္း ၆၆၈၅ တြဲကုိ အေျခခံၾကမ္းခင္းေစ်း ယူရုိ ၁၆၃ ဒသမ ၅၈၀ သန္းျဖင္႔ တင္ျပေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။

“ေက်ာက္မ်က္အတြဲေပါင္း ၁၉၀ မွာ ေစ်းအျမင္႔ဆုံးက (မီတာတာ)ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ပြင္႔တည္းတင္ထားၿပီးေတာ႔ ၾကမ္းခင္းေစ်း ယူရုိ သုံးသိန္းရွစ္ေသာင္းပါ။ ၾကမ္းခင္းေစ်းအနိမ္႔ဆုံးကေတာ႔ ယူရုိ ၅၀၀ အတြဲပါ”ဟု ေက်ာက္မ်က္ ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးလွေအာင္က ေျပာသည္။

ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲမ်ားတြင္ လာေရာက္မႈ အမ်ားဆုံးႏွင္႔ ၀ယ္ယူမႈအမ်ားဆုံးသည္ တရုတ္ကုန္သည္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply