လူအမ်ားသြားလာရာလမ္းမ်ားတြင္ ေတာင္းရမ္းစားေနသူ (၃၀) ဦးထိန္းသိမ္း

0
175

မႏၲေလး၊ ေမ ၁၂၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြင္းရွိ လူအမ်ားသြားလာရာလမ္းမ်ားတြင္ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္ေနသူမ်ားအား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း အေရးယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီး ေမလ ဒုတိယပတ္အတြင္း ေတာင္းရမ္းစားေသာက္သူ (၃၀) ဦးအားထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္။

ထိုသို႔ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းအေရးယူရာတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသန္႔ရွင္းေရးဌာန ၊ စည္ပင္ရဲတပ္ဖြဲ႕ ၊ကေလးသူငယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန စသည္တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အမ်ားျပည္သူက ေတာင္းဆိုလာတယ္ ။ လမ္းဆံုလမ္းဂြေတြမွာ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္ေနတဲ့သူေတြက အတင့္ရဲၿပီး ကားမွန္ေတြလက္နဲ႔ပုတ္ေတာင္းတာေတြ လုပ္လာတယ္။အမ်ားျပည္သူကစိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္တယ္။ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီပတ္ထဲမွာ အေရးယူဖမ္းဆီးတာလုပ္ခဲ့တယ္´´ ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ သန္႔ရွင္းေရးဌာန၊ ဌာနခြဲမွဴး ဦးစိုးတင့္ေအာင္က ေျပာသည္။

ထိုသို႔အေရးယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား ႏွင့္သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကို လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနက တာဝန္ယူၿပီး ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာ ႏွင့္အဘိုးအဖြားေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသည့္ေနရာ တို႔တြင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားေပးေၾကာင္းသိရသည္။

ထို့အျပင္ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္ရန္အတြက္ ေနာက္ကြယ္မွခိုင္းေစသည့္ လူ (၆) ဦးကိုလည္း ကေလးသူငယ္ဥပေဒအရ အေရးယူခဲ့ၿပီး တရားရံုးစြဲတင္ရာ တရားရံုးမွ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၆) လစီက်ခံရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ေမ ၁၂၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြင္းရွိ လူအမ်ားသြားလာရာလမ္းမ်ားတြင္ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္ေနသူမ်ားအား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း အေရးယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီး ေမလ ဒုတိယပတ္အတြင္း ေတာင္းရမ္းစားေသာက္သူ (၃၀) ဦးအားထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္။

ထိုသို႔ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းအေရးယူရာတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသန္႔ရွင္းေရးဌာန ၊ စည္ပင္ရဲတပ္ဖြဲ႕ ၊ကေလးသူငယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန စသည္တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အမ်ားျပည္သူက ေတာင္းဆိုလာတယ္ ။ လမ္းဆံုလမ္းဂြေတြမွာ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္ေနတဲ့သူေတြက အတင့္ရဲၿပီး ကားမွန္ေတြလက္နဲ႔ပုတ္ေတာင္းတာေတြ လုပ္လာတယ္။အမ်ားျပည္သူကစိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္တယ္။ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီပတ္ထဲမွာ အေရးယူဖမ္းဆီးတာလုပ္ခဲ့တယ္´´ ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ သန္႔ရွင္းေရးဌာန၊ ဌာနခြဲမွဴး ဦးစိုးတင့္ေအာင္က ေျပာသည္။

ထိုသို႔အေရးယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား ႏွင့္သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကို လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနက တာဝန္ယူၿပီး ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာ ႏွင့္အဘိုးအဖြားေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသည့္ေနရာ တို႔တြင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားေပးေၾကာင္းသိရသည္။

ထို့အျပင္ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္ရန္အတြက္ ေနာက္ကြယ္မွခိုင္းေစသည့္ လူ (၆) ဦးကိုလည္း ကေလးသူငယ္ဥပေဒအရ အေရးယူခဲ့ၿပီး တရားရံုးစြဲတင္ရာ တရားရံုးမွ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၆) လစီက်ခံရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply