ဧကက်ယ္ေျမကြက္မ်ားႏွင့္ ပလပ္ေျမကြက္ ၁၃၅ ကြက္ကို ဂရန္ဖ်က္သိမ္း

0
171

 

မႏၱေလး ။ ဒီဇင္ဘာ ၁၂။ ၂၀၁၇

မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြင္း အစိုးရအကူးအေျပာင္းကာလတြင္ ရယူထားသည့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဧကက်ယ္ေျမ ကြက္မ်ားႏွင့္ ပလပ္ေျမ စုစုေပါင္း (၁၃၅) ကြက္ကို ဂရန္မ်ားပယ္ဖ်က္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔၌ က်င္းပခဲ့ေသာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။

ယင္းေျမမ်ားကို ဂရန္ဖ်က္သိမ္းၿပီး အစိုးရစီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ေျမ (အစိုးရေျမ) အျဖစ္ ျပန္လည္သိမ္းယူထားၿပီး ယင္းေျမကြက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ မွ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“အစိုးရအကူးအေျပာင္းကာလမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဧရိယာက်ယ္ဝန္းေသာေျမကြက္မ်ား ၊ ပလပ္ေျမမ်ားကို လူပုဂၢိဳလ္အမည္ျဖင့္ခ်ထားေပးမႈမ်ားအား ျပန္လည္စီစစ္၍ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးအတြက္ စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး” အဆိုကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေဝး (၁/၂၀၁၆) မွာ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ေအာင္မိုးက တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ယင္းအဆိုႏွင့္ပတ္သတ္၍ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။

“အဆိုမွာ ေဖာ္ျပထားတာက အေရးယူဖို႔ မပါဘူး ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဘာမွ အေရးယူသြားမွာ မဟုတ္ဘူး ။” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ေျပာသည္ ။

ယင္းဂရန္ျပန္လည္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည့္ ေျမမ်ားသည္ ယခင္က အားကစားကြင္း ၊ ပန္းျခံ ၊ ေဆးခန္း စသည္တို႔ အတြက္ထားရွိသည့္ ေျမေနရာမ်ားျဖစ္ၿပီး အစိုးရအေျပာင္းအလဲကာလတြင္ ပုဂၢလိက အမည္ေပါက္ လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္ ။

“ဒီလိုလုပ္ေဆာင္တာ ဘယ္အစိုးရမွာမွ မရွိခဲ့ဘူး ။ ဒီအစိုးရမွာပဲရွိတယ္ ။ အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကိုလည္း အားရတယ္ ။” ဟု အဆိုရွင္ ဦးျမင့္ေအာင္မိုး က ေျပာသည္ ။

ယင္းေျမကြက္မ်ားထဲတြင္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ မျပည့္ေသးသူ ကေလးနာမည္ျဖင့္ အမည္ေဖာက္ထားသည့္ ေျမကြက္အျပင္ တစ္ဦးတည္းျဖင့္ အကြက္ေပါင္းမ်ားစြာ အမည္ေဖာက္ထားမႈမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလး ။ ဒီဇင္ဘာ ၁၂။ ၂၀၁၇

မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြင္း အစိုးရအကူးအေျပာင္းကာလတြင္ ရယူထားသည့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဧကက်ယ္ေျမ ကြက္မ်ားႏွင့္ ပလပ္ေျမ စုစုေပါင္း (၁၃၅) ကြက္ကို ဂရန္မ်ားပယ္ဖ်က္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔၌ က်င္းပခဲ့ေသာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။

ယင္းေျမမ်ားကို ဂရန္ဖ်က္သိမ္းၿပီး အစိုးရစီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ေျမ (အစိုးရေျမ) အျဖစ္ ျပန္လည္သိမ္းယူထားၿပီး ယင္းေျမကြက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ မွ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“အစိုးရအကူးအေျပာင္းကာလမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဧရိယာက်ယ္ဝန္းေသာေျမကြက္မ်ား ၊ ပလပ္ေျမမ်ားကို လူပုဂၢိဳလ္အမည္ျဖင့္ခ်ထားေပးမႈမ်ားအား ျပန္လည္စီစစ္၍ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးအတြက္ စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး” အဆိုကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေဝး (၁/၂၀၁၆) မွာ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ေအာင္မိုးက တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ယင္းအဆိုႏွင့္ပတ္သတ္၍ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။

“အဆိုမွာ ေဖာ္ျပထားတာက အေရးယူဖို႔ မပါဘူး ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဘာမွ အေရးယူသြားမွာ မဟုတ္ဘူး ။” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ေျပာသည္ ။

ယင္းဂရန္ျပန္လည္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည့္ ေျမမ်ားသည္ ယခင္က အားကစားကြင္း ၊ ပန္းျခံ ၊ ေဆးခန္း စသည္တို႔ အတြက္ထားရွိသည့္ ေျမေနရာမ်ားျဖစ္ၿပီး အစိုးရအေျပာင္းအလဲကာလတြင္ ပုဂၢလိက အမည္ေပါက္ လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္ ။

“ဒီလိုလုပ္ေဆာင္တာ ဘယ္အစိုးရမွာမွ မရွိခဲ့ဘူး ။ ဒီအစိုးရမွာပဲရွိတယ္ ။ အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကိုလည္း အားရတယ္ ။” ဟု အဆိုရွင္ ဦးျမင့္ေအာင္မိုး က ေျပာသည္ ။

ယင္းေျမကြက္မ်ားထဲတြင္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ မျပည့္ေသးသူ ကေလးနာမည္ျဖင့္ အမည္ေဖာက္ထားသည့္ ေျမကြက္အျပင္ တစ္ဦးတည္းျဖင့္ အကြက္ေပါင္းမ်ားစြာ အမည္ေဖာက္ထားမႈမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။
ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply