ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပိုင္ရွင္ႀကီမ်ားေတြ႔ဆုံႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႏွင့့္ Logistics ဝန္ေဆာင္မႈျပပြဲ ျပဳလုပ္

0
149

ရန္ကုန္၊ေမ၁၂၊၂၀၁၈

ကုန္သြယ္မႈက႑တြင္ ေတြ႕ၾကဳံေနရေသာ ကိစၥမ်ားအားေဆြးေႏြးအေျဖရွာၾကသည့္ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပိုင္ရွင္ႀကီးမ်ားေတြ႔ဆံုႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႏွင့္Logistics ဝန္ေဆာင္မႈျပပြဲကို မင္းဓမၼ လမ္း႐ွိ MCC ခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပထမဆံုးလုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္လုပ္ငန္း႐ွင္ႀကီးမ်ား၊ Transportation and Logistics Industries မွလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား၊ Bank လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား၊ Insurance လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားႏွင့္ Lease Purchase လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားပါ၀င္ကာအာဆီယံႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံခ်င္းဆက္လမ္းမႀကီးမ်ားေပၚတြင္ ျမန္မာယာဥ္လုပ္ငန္း႐ွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း႐ွင္ႀကီးမ်ားမွ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္း၍ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္လိုအပ္ေနေသာ အသိပညာရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ Awareness မ်ားကိုစဥ္ဆက္မျပက္ မ်ွေဝေပးရန္စသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ေဆြးေႏြး ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“သူမ်ားႏိုင္ငံေတြမွာ ၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္ကစလို႔နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ကုန္စည္ကူးသန္းတာေတြလုပ္ခဲ့ၾကေပမယ့္ က်ြန္ေတာ္တို႔က၁၈ႏွစ္ေလာက္ရွိၿပီ ေနာက္က်က်န္ခဲ့တယ္။က်ြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံကယာဥ္ေတြကသူမ်ားယာဥ္ေတြကေနမွတစ္ဆင့္သြားရတဲ့သေဘာျဖစ္ေနတယ္။ကုန္စည္အမ်ားစုကသာပင္လယ္ေရေၾကာင္းကတိုက္ရိုက္သြားတယ္။ေနာက္ပိုင္းမွာလိုအပ္လာမယ့္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ကုန္စည္ကူးသန္မႈေတြအတြက္ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ရမလဲဆိုတာေတြဒီေန႔ပြဲကေနအႀကံဥာဏ္ေတြ႐ရွိမယ္လို႔ယုံပါတယ္”ဟုပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးသန္႔စင္ေမာင္ကေျပာသည္။

မဟာမဲေခါင္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးသည္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ကာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ျခင္းအားျမန္မာႏိုင္ငံကလည္း လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ကာ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ျမန္မာဘက္မွကုန္စည္တင္ေဆာင္သည့္ယာဥ္ႀကီးမ်ားသည္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈမ်ားမလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသးပဲအမ်ားအားျဖင့္ျမဝတီနယ္စပ္ဂိတ္မွပင္ ေက်ာ္လြန္ျခင္းမရွိဘဲ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ၾကေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္မွကုန္စည္တင္ယာဥ္မ်ားမွာ နားလည္မႈသေဘာမ်ားႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္စပ္ၿမိဳ႕မ်ားအတြင္းထိျဖတ္သန္းဝင္ေရာက္ပို႔ေဆာင္ေနေႀကာင္းသိရသည္။

“က်ြန္ေတာ္တို႔ကုန္တင္ယာဥ္ေတြအေနနဲ႔ၿမိဳ႕ဝင္ေၾကးေပးေဆာင္ရတာေတြက အဆမတန္မ်ားေနပါတယ္။ေနာက္ဆုံးၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းကသြားေနတာေတာင္ျမိဳ႕ဝင္ေၾကးေပးရတာေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ေနာက္ျပီးကုန္ေပါင္ခ်ိန္ေလ်ာ့တဲ့ေနရာမွာလည္းသတ္မွတ္ေပါင္ခ်ိန္ကမ်ားတယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံေတြထဲမွာတင္လမ္းတံတားေၾကးေတြေပးေဆာင္ရတာမ်ားေနတဲ့အတြက္ သူမ်ားႏိုင္ငံေတြထိ သြားဖို႔ဆိုတာမလြယ္ပါဘူး”ဟုေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပိုင္ရွင္တစ္ဦးကအခက္အခဲမ်ားကိုေျပာႀကားသည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေကာက္ခြန္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေဝးေျပးကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအသင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္ေသတၱာတင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအသင္းတို႔ကေမလ၁၂ရက္မွ၁၃ရက္အထိညီလာခံကိုပူးေပါင္းက်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေမစု

ရန္ကုန္၊ေမ၁၂၊၂၀၁၈

ကုန္သြယ္မႈက႑တြင္ ေတြ႕ၾကဳံေနရေသာ ကိစၥမ်ားအားေဆြးေႏြးအေျဖရွာၾကသည့္ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပိုင္ရွင္ႀကီးမ်ားေတြ႔ဆံုႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႏွင့္Logistics ဝန္ေဆာင္မႈျပပြဲကို မင္းဓမၼ လမ္း႐ွိ MCC ခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပထမဆံုးလုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္လုပ္ငန္း႐ွင္ႀကီးမ်ား၊ Transportation and Logistics Industries မွလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား၊ Bank လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား၊ Insurance လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားႏွင့္ Lease Purchase လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားပါ၀င္ကာအာဆီယံႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံခ်င္းဆက္လမ္းမႀကီးမ်ားေပၚတြင္ ျမန္မာယာဥ္လုပ္ငန္း႐ွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း႐ွင္ႀကီးမ်ားမွ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္း၍ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္လိုအပ္ေနေသာ အသိပညာရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ Awareness မ်ားကိုစဥ္ဆက္မျပက္ မ်ွေဝေပးရန္စသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ေဆြးေႏြး ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“သူမ်ားႏိုင္ငံေတြမွာ ၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္ကစလို႔နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ကုန္စည္ကူးသန္းတာေတြလုပ္ခဲ့ၾကေပမယ့္ က်ြန္ေတာ္တို႔က၁၈ႏွစ္ေလာက္ရွိၿပီ ေနာက္က်က်န္ခဲ့တယ္။က်ြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံကယာဥ္ေတြကသူမ်ားယာဥ္ေတြကေနမွတစ္ဆင့္သြားရတဲ့သေဘာျဖစ္ေနတယ္။ကုန္စည္အမ်ားစုကသာပင္လယ္ေရေၾကာင္းကတိုက္ရိုက္သြားတယ္။ေနာက္ပိုင္းမွာလိုအပ္လာမယ့္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ကုန္စည္ကူးသန္မႈေတြအတြက္ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ရမလဲဆိုတာေတြဒီေန႔ပြဲကေနအႀကံဥာဏ္ေတြ႐ရွိမယ္လို႔ယုံပါတယ္”ဟုပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးသန္႔စင္ေမာင္ကေျပာသည္။

မဟာမဲေခါင္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးသည္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ကာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ျခင္းအားျမန္မာႏိုင္ငံကလည္း လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ကာ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ျမန္မာဘက္မွကုန္စည္တင္ေဆာင္သည့္ယာဥ္ႀကီးမ်ားသည္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈမ်ားမလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသးပဲအမ်ားအားျဖင့္ျမဝတီနယ္စပ္ဂိတ္မွပင္ ေက်ာ္လြန္ျခင္းမရွိဘဲ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ၾကေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္မွကုန္စည္တင္ယာဥ္မ်ားမွာ နားလည္မႈသေဘာမ်ားႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္စပ္ၿမိဳ႕မ်ားအတြင္းထိျဖတ္သန္းဝင္ေရာက္ပို႔ေဆာင္ေနေႀကာင္းသိရသည္။

“က်ြန္ေတာ္တို႔ကုန္တင္ယာဥ္ေတြအေနနဲ႔ၿမိဳ႕ဝင္ေၾကးေပးေဆာင္ရတာေတြက အဆမတန္မ်ားေနပါတယ္။ေနာက္ဆုံးၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းကသြားေနတာေတာင္ျမိဳ႕ဝင္ေၾကးေပးရတာေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ေနာက္ျပီးကုန္ေပါင္ခ်ိန္ေလ်ာ့တဲ့ေနရာမွာလည္းသတ္မွတ္ေပါင္ခ်ိန္ကမ်ားတယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံေတြထဲမွာတင္လမ္းတံတားေၾကးေတြေပးေဆာင္ရတာမ်ားေနတဲ့အတြက္ သူမ်ားႏိုင္ငံေတြထိ သြားဖို႔ဆိုတာမလြယ္ပါဘူး”ဟုေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပိုင္ရွင္တစ္ဦးကအခက္အခဲမ်ားကိုေျပာႀကားသည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေကာက္ခြန္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေဝးေျပးကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအသင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္ေသတၱာတင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအသင္းတို႔ကေမလ၁၂ရက္မွ၁၃ရက္အထိညီလာခံကိုပူးေပါင္းက်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေမစု

Leave a Reply