အိႏိၵယအစိုးရက ႐ုပ္သံ၌ ကြန္ဒံုးေၾကာ္ျငာမ်ား ပိတ္ပင္မႈကုိ ႏုိင္ငံသားမ်ား ေမးခြန္းထုတ္

0
237

ေဒလီ ဒီဇင္ဘာ ၁၃

အိႏိၵယအစိုးရက ေန႔ပို္င္း ႐ုပ္သံအစီအစဥ္မ်ား၌ ကြန္ဒံုးေၾကာ္ျငာမ်ားကုိ ျပသျခင္းမျပဳရန္ ပိ္တ္ပင္မႈကို ႏုိင္ငံသားမ်ားက ေမးခြန္း ထုတ္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

ကြန္ဒံုးေၾကာ္ျငာမ်ားကို ကေလးငယ္မ်ား မၾကည့္႐ႈသင့္ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔အား ည ၁၀ နာရီမွ နံနက္ ၆ နာရီၾကားသာ ျပသရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ အိိႏိၵယႏိုင္ငံသားတခ်ိဳ႕က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဌာန၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆဲြျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း တခ်ိဳ႕ကမူ ကြန္ဒံုးေၾကာ္ျငာမ်ားသည္ ကေလးငယ္မ်ားၾကည့္႐ႈရန္မသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပေျပာဆုိခဲ့သည္။

အိႏိၵယရွိေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ပဋိသေႏၶတားေဆးႏွင့္ လိင္ကိစၥတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျပာဆုိမႈမ်ားကို မေလ်ာ္ကန္သည့္ အျပဳအမူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထာသည္။ ဝန္ႀကီးဌာန၏ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ားရွိေနေၾကာင္း ကေလးစိတ္ပညာရွင္ အာခ်ယ္ဗာဂတ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ လိင္ကိစၥသည္ ညစ္ညမ္းေသာ အရာျဖစ္သည္ဆိုပါက အျခားလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပြင့္လင္းစြာေဖာ္ျပေနၿပီး ကြန္ဒံုးေၾကာ္ျငာတစ္ခုတည္းကုိသာ ပိတ္ပင္ျခင္းသည္ မေလ်ာ္ကန္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကေလးမ်ားသည္ အင္တာနက္တြင္ အျပာဗီဒီယိုမ်ားကို လြယ္ကူစြာ ၾကည့္႐ႈခြင့္ရရွိေနေၾကာင္း ဗာဂတ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အႏၱရာယ္ကင္းေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အသိပညာေပးရာ တြင္ ကြန္ဒံုးအသံုးျပဳမႈကုိ မျဖစ္မေနထည့္သြင္းေျပာဆုိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ဗာဂတ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အိႏိၵယရွိ လူမႈမီဒီယာ အသံုးျပဳသူတခ်ိဳ႕ကလည္း ေဒါက္တာဗာဂတ္ေျပာဆုိသကဲ့သုိ႔ပင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အိႏိၵယတြင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ကိုယ္ဝန္ရွိမႈႏႈန္းျမင့္တက္ေနခ်ိ္န္တြင္ ကြန္ဒံုးအသံုးျပဳမႈကုိ ပိတ္ပင္ျခင္းေၾကာင့္ မလုိလားအပ္ေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း တြစ္တာအသံုးျပဳသူ ဟာရွာဒါဆာဝန္႔ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကြန္ဒံုးကုမၸဏီမ်ားကလည္း ဝန္ႀကီးဌာန၏ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။ ကြန္ဒံုးေၾကာ္ျငာတုိင္း အျမင္႐ိုင္းသည္မဟုတ္ေၾကာင္း ကာမသွ်တၱရ ကြန္ဒံုးတံဆိပ္ကို ထုတ္လုပ္ေနသည့္ ေရမြန္လုပ္ငန္းစုကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကြန္ဒံုးေၾကာ္ျငာကဲ့သို႔ ေၾကာ္ျငာမ်ား၏ေဖာ္ျပခ်ိန္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း အိႏိၵယေၾကာ္ျငာအရည္အေသြးအဖဲြ႕က ေျပာဆုိခဲ့ၿပီးေနာက္ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ကြန္ဒံုးေၾကာ္ျငာမ်ားကို ပိတ္ပင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ မက္ဒရတ္စ္ရွိ အထက္႐ုံးက အိႏိၵယယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ ႐ုပ္ပံုမ်ား အထူးသျဖင့္ လိင္စိတ္ၾကြေစေသာ ႐ုပ္ပံုမ်ားကို ကြန္ဒံုးဗူးခြံမ်ားေပၚတြင္ ႐ိုက္ႏွိပ္ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္တစ္ခုကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ပံုစာ။ အိႏိၵယရွိ ကြန္ဒံုးေၾကာ္ျငာမ်ား။

ေဒလီ ဒီဇင္ဘာ ၁၃

အိႏိၵယအစိုးရက ေန႔ပို္င္း ႐ုပ္သံအစီအစဥ္မ်ား၌ ကြန္ဒံုးေၾကာ္ျငာမ်ားကုိ ျပသျခင္းမျပဳရန္ ပိ္တ္ပင္မႈကို ႏုိင္ငံသားမ်ားက ေမးခြန္း ထုတ္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

ကြန္ဒံုးေၾကာ္ျငာမ်ားကို ကေလးငယ္မ်ား မၾကည့္႐ႈသင့္ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔အား ည ၁၀ နာရီမွ နံနက္ ၆ နာရီၾကားသာ ျပသရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ အိိႏိၵယႏိုင္ငံသားတခ်ိဳ႕က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဌာန၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆဲြျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း တခ်ိဳ႕ကမူ ကြန္ဒံုးေၾကာ္ျငာမ်ားသည္ ကေလးငယ္မ်ားၾကည့္႐ႈရန္မသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပေျပာဆုိခဲ့သည္။

အိႏိၵယရွိေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ပဋိသေႏၶတားေဆးႏွင့္ လိင္ကိစၥတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျပာဆုိမႈမ်ားကို မေလ်ာ္ကန္သည့္ အျပဳအမူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထာသည္။ ဝန္ႀကီးဌာန၏ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ားရွိေနေၾကာင္း ကေလးစိတ္ပညာရွင္ အာခ်ယ္ဗာဂတ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ လိင္ကိစၥသည္ ညစ္ညမ္းေသာ အရာျဖစ္သည္ဆိုပါက အျခားလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပြင့္လင္းစြာေဖာ္ျပေနၿပီး ကြန္ဒံုးေၾကာ္ျငာတစ္ခုတည္းကုိသာ ပိတ္ပင္ျခင္းသည္ မေလ်ာ္ကန္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကေလးမ်ားသည္ အင္တာနက္တြင္ အျပာဗီဒီယိုမ်ားကို လြယ္ကူစြာ ၾကည့္႐ႈခြင့္ရရွိေနေၾကာင္း ဗာဂတ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အႏၱရာယ္ကင္းေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အသိပညာေပးရာ တြင္ ကြန္ဒံုးအသံုးျပဳမႈကုိ မျဖစ္မေနထည့္သြင္းေျပာဆုိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ဗာဂတ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အိႏိၵယရွိ လူမႈမီဒီယာ အသံုးျပဳသူတခ်ိဳ႕ကလည္း ေဒါက္တာဗာဂတ္ေျပာဆုိသကဲ့သုိ႔ပင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အိႏိၵယတြင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ကိုယ္ဝန္ရွိမႈႏႈန္းျမင့္တက္ေနခ်ိ္န္တြင္ ကြန္ဒံုးအသံုးျပဳမႈကုိ ပိတ္ပင္ျခင္းေၾကာင့္ မလုိလားအပ္ေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း တြစ္တာအသံုးျပဳသူ ဟာရွာဒါဆာဝန္႔ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကြန္ဒံုးကုမၸဏီမ်ားကလည္း ဝန္ႀကီးဌာန၏ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။ ကြန္ဒံုးေၾကာ္ျငာတုိင္း အျမင္႐ိုင္းသည္မဟုတ္ေၾကာင္း ကာမသွ်တၱရ ကြန္ဒံုးတံဆိပ္ကို ထုတ္လုပ္ေနသည့္ ေရမြန္လုပ္ငန္းစုကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကြန္ဒံုးေၾကာ္ျငာကဲ့သို႔ ေၾကာ္ျငာမ်ား၏ေဖာ္ျပခ်ိန္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း အိႏိၵယေၾကာ္ျငာအရည္အေသြးအဖဲြ႕က ေျပာဆုိခဲ့ၿပီးေနာက္ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ကြန္ဒံုးေၾကာ္ျငာမ်ားကို ပိတ္ပင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ မက္ဒရတ္စ္ရွိ အထက္႐ုံးက အိႏိၵယယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ ႐ုပ္ပံုမ်ား အထူးသျဖင့္ လိင္စိတ္ၾကြေစေသာ ႐ုပ္ပံုမ်ားကို ကြန္ဒံုးဗူးခြံမ်ားေပၚတြင္ ႐ိုက္ႏွိပ္ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္တစ္ခုကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ပံုစာ။ အိႏိၵယရွိ ကြန္ဒံုးေၾကာ္ျငာမ်ား။

Leave a Reply