တိုက္ခ်င္းပစ္ဒံုးက်ည္ထုတ္လုပ္ေရးတြင္ပါဝင္ခဲ့သည့္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားအား ကင္ဂ်ံဳအန္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳ

0
188

ၿပံဳယမ္း ဒီဇင္ဘာ ၁၃

အဆင့္အျမင့္ဆံုး တိုက္ခ်င္းပစ္ဒံုးက်ည္ထုတ္လုပ္ေရးတြင္ပါဝင္ခဲ့သည့္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္က ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ႐ိုက္တာစ္သတင္းအရ သိရသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ အဆင့္အျမင့္ဆံုး တိုက္ခ်င္းပစ္ဒံုးက်ည္ျဖစ္သည့္ ဟြာေဆာင္ ၁၅ ကို ႏုိဝင္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္ခဲ့သည္။ ယင္းဒံုးက်ည္သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကုန္းမႀကီးအထိပင္ ေရာက္ရွိႏုိင္စြမ္းရွိေနေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံပိုင္ ေကစီအင္န္ေအသတင္းဌာနကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ အေမရိကန္သို႔ပင္ေရာက္ရွိႏုိင္သည့္ ႏ်ဴထိပ္ဖူးတပ္ ဒံုးက်ည္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ နည္းပညာပိုင္းအရ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေရးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ခန္႔မွန္းထားသည္။ ႏ်ဴကလီးယားတပ္ဖဲြ႕၏အရည္အခ်င္းႏွင့္ အရည္အေသြးတိုးျမင့္လာေရးအတြက္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ေနာက္ဆံုးေပၚလက္နက္မ်ားႏွင့္ ကိရိယာမ်ားကို ဆက္လက္ထုတ္လုပ္ေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကင္ဂ်ံဳအန္ ကေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု ေကစီအင္န္ေအသတင္းဌာနက ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဟြာေဆာင္ ၁၅ ဒံုးက်ည္ပစ္လႊတ္ႏုိင္မႈ ဂုဏ္ျပဳပဲြအခမ္းအနား ပိတ္ပဲြတြင္ ကင္က အထက္ပါအတုိင္းေျပာဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေျမာက္ ကိုရီးယား သည္ ႏ်ဴလက္နက္သာမက အျခားေသာ လက္နက္မ်ိဳးစံု ကုိလည္း ထုတ္လုပ္သင့္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

မဟာဗ်ဴဟာက် ႏ်ဴအင္အားကိုတည္ေထာင္ၿပီး တိုက္ခ်င္းပစ္ဒံုးက်ည္ ဟြာေဆာင္ ၁၅ ကိုေအာင္ျမင္စြာစမ္းသပ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး တစ္ကမာၻလံုးသိေအာင္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏စြမ္းရည္ကို ျပသႏုိင္ခဲ့သည့္ ကာကြယ္ေရး သိပၸံနယ္ပယ္မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုလည္း ကင္က ဆုတံဆိပ္မ်ားခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။ ကင္အီဆြန္းဆု၊ ကင္ဂ်ဳံအီဆုမ်ားအပါအဝင္ ဆုမ်ားစြာကုိ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းဌာနကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္၏အဘိုးႏွင့္ ဖခင္ျဖစ္သည့္ ကင္အီဆြန္းႏွင့္ ကင္ဂ်ံဳအီတို႔၏နာမည္မ်ားကို ေရးထြင္းထားသည့္ လက္ပတ္နာရီမ်ားကိုလည္း သိပၸံပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွစၿပီး ယခုႏွစ္စက္တင္ဘာအထိ ႏ်ဴလက္နက္ စမ္းသပ္မႈေျခာက္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ ခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ အဏုျမဴဗံုးႏွင့္ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ဗံုးမ်ားကို ထုတ္လုပ္ႏို္င္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကြးေၾကာ္ထားသည္။

Source:Reuters

႐ိုးေျမ

ပံုစာ။ သိပၸံပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည့္ ကင္ဂ်ံဳအန္။

 

ၿပံဳယမ္း ဒီဇင္ဘာ ၁၃

အဆင့္အျမင့္ဆံုး တိုက္ခ်င္းပစ္ဒံုးက်ည္ထုတ္လုပ္ေရးတြင္ပါဝင္ခဲ့သည့္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္က ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ႐ိုက္တာစ္သတင္းအရ သိရသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ အဆင့္အျမင့္ဆံုး တိုက္ခ်င္းပစ္ဒံုးက်ည္ျဖစ္သည့္ ဟြာေဆာင္ ၁၅ ကို ႏုိဝင္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္ခဲ့သည္။ ယင္းဒံုးက်ည္သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကုန္းမႀကီးအထိပင္ ေရာက္ရွိႏုိင္စြမ္းရွိေနေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံပိုင္ ေကစီအင္န္ေအသတင္းဌာနကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ အေမရိကန္သို႔ပင္ေရာက္ရွိႏုိင္သည့္ ႏ်ဴထိပ္ဖူးတပ္ ဒံုးက်ည္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ နည္းပညာပိုင္းအရ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေရးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ခန္႔မွန္းထားသည္။ ႏ်ဴကလီးယားတပ္ဖဲြ႕၏အရည္အခ်င္းႏွင့္ အရည္အေသြးတိုးျမင့္လာေရးအတြက္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ေနာက္ဆံုးေပၚလက္နက္မ်ားႏွင့္ ကိရိယာမ်ားကို ဆက္လက္ထုတ္လုပ္ေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကင္ဂ်ံဳအန္ ကေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု ေကစီအင္န္ေအသတင္းဌာနက ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဟြာေဆာင္ ၁၅ ဒံုးက်ည္ပစ္လႊတ္ႏုိင္မႈ ဂုဏ္ျပဳပဲြအခမ္းအနား ပိတ္ပဲြတြင္ ကင္က အထက္ပါအတုိင္းေျပာဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေျမာက္ ကိုရီးယား သည္ ႏ်ဴလက္နက္သာမက အျခားေသာ လက္နက္မ်ိဳးစံု ကုိလည္း ထုတ္လုပ္သင့္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

မဟာဗ်ဴဟာက် ႏ်ဴအင္အားကိုတည္ေထာင္ၿပီး တိုက္ခ်င္းပစ္ဒံုးက်ည္ ဟြာေဆာင္ ၁၅ ကိုေအာင္ျမင္စြာစမ္းသပ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး တစ္ကမာၻလံုးသိေအာင္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏စြမ္းရည္ကို ျပသႏုိင္ခဲ့သည့္ ကာကြယ္ေရး သိပၸံနယ္ပယ္မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုလည္း ကင္က ဆုတံဆိပ္မ်ားခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။ ကင္အီဆြန္းဆု၊ ကင္ဂ်ဳံအီဆုမ်ားအပါအဝင္ ဆုမ်ားစြာကုိ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းဌာနကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္၏အဘိုးႏွင့္ ဖခင္ျဖစ္သည့္ ကင္အီဆြန္းႏွင့္ ကင္ဂ်ံဳအီတို႔၏နာမည္မ်ားကို ေရးထြင္းထားသည့္ လက္ပတ္နာရီမ်ားကိုလည္း သိပၸံပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွစၿပီး ယခုႏွစ္စက္တင္ဘာအထိ ႏ်ဴလက္နက္ စမ္းသပ္မႈေျခာက္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ ခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ အဏုျမဴဗံုးႏွင့္ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ဗံုးမ်ားကို ထုတ္လုပ္ႏို္င္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကြးေၾကာ္ထားသည္။

Source:Reuters

႐ိုးေျမ

ပံုစာ။ သိပၸံပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည့္ ကင္ဂ်ံဳအန္။

Leave a Reply