လကမာၻသို႔ လူသားပါဝင္ေသာ ခရီးစဥ္အတြက္ စီစဥ္ရန္ အေမရိကန္သမၼတ ထရမ့္ ညႊန္ၾကားခ်က္တစ္ခု လက္မွတ္ေရးထိုး

0
161

ဝါရွင္တန္ ဒီဇင္ဘာ ၁၃

၁၉၇၂ ခုႏွစ္မွစၿပီး ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ လကမာၻသို႔ အာကာ သယာဥ္မွဴးပါဝင္သည့္ အာကာသယာဥ္ေစလႊတ္ႏုိင္ေရး စီစဥ္ရန္ နာဆာအား ညႊန္ၾကားမႈတစ္ခုကို အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ အေႏွာင္းပိုင္းတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ပုဂၢလိက႑ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး ကာလရွည္ေလ့လာမႈႏွင့္ လ၏မ်က္ႏွာျပင္ကို အသံုးျပဳမႈတို႔ကို အဓိကထားမည္ျဖစ္သည္။ လကမာၻသို႔ လူသားပါဝင္ေသာ ခရီးစဥ္ကိုအေျခခံၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ အဂၤါၿဂိဳဟ္သို႔လည္း လူသားပါဝင္ေသာ အာကာသယာဥ္ကိုေစလႊတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထရမ့္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

လကမာၻသို႔ခရီးစဥ္ အထေျမာက္ေစရန္ ကြန္ဂရက္စ္သည္ ရန္ပံုေငြမ်ားစြာေထာက္ပံ့ရန္လုိအပ္ေနသည္။ ကြန္ဂရက္စ္ရွိ ဒီမိုကရက္တစ္ႏွင့္ ရီပတ္ဘလီကန္ပါတီမ်ားသည္ အာကာသကိုစူးစမ္းေလ့လာရန္ သေဘာတူညီခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြေၾကးမည္မွ်စိုက္ထုတ္မည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သေဘာထားကဲြျပားေနသည္။

လကမာၻသို႔ လူသားပါဝင္ေသာ အာကာသယာဥ္ကို ေစလႊတ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္က ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

“တုိ႔ေတြက ေခါင္းေဆာင္ပဲ၊ တို႔ေတြသာ ေခါင္းေဆာင္အၿမဲျဖစ္ေနမွာ၊ ဒါေၾကာင့္ တို႔ေတြ အဆမ်ားစြာႀကိဳးစားမယ္” ဟု ထရမ့္က ညႊန္ၾကားခ်က္လက္မွတ္ေရးထုိးပဲြတြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဒုတိယသမၼတမိုက္ခ္ပန္႔စ္ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသားအာကာသေကာင္စီက ညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ အႀကံျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လကမာၻသို႔ လူသား ပါဝင္ေသာ ခရီးစဥ္အတြက္ တိက်ေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ထရမ့္ အစိုးရက ထုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳခဲ့ေခ်။

ယခုညႊန္ၾကားခ်က္ကုိထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ထရမ့္သည္ ယခင္ သမၼတဘားရက္အိုဘားမားလက္ထက္တြင္ စီမံခဲ့သည့္ ကမာၻႏွင့္အနီးဆံုး ၿဂိဳဟ္သိမ္တစ္ခုထံသို႔ လူသားလုိက္ပါေသာ အာကာသယာဥ္ေစလႊတ္ရန္ အစီအစဥ္ကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ နာဆာအႀကီးအကဲ ေရာဘတ္လိုက္ဖုက ထရမ့္၏ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ႀကိဳဆိုခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ပံုစာ။ ညႊန္ၾကားခ်က္လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးေနာက္ ေတြ႕ရသည့္ သမၼတထရမ့္။

ဝါရွင္တန္ ဒီဇင္ဘာ ၁၃

၁၉၇၂ ခုႏွစ္မွစၿပီး ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ လကမာၻသို႔ အာကာ သယာဥ္မွဴးပါဝင္သည့္ အာကာသယာဥ္ေစလႊတ္ႏုိင္ေရး စီစဥ္ရန္ နာဆာအား ညႊန္ၾကားမႈတစ္ခုကို အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ အေႏွာင္းပိုင္းတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ပုဂၢလိက႑ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး ကာလရွည္ေလ့လာမႈႏွင့္ လ၏မ်က္ႏွာျပင္ကို အသံုးျပဳမႈတို႔ကို အဓိကထားမည္ျဖစ္သည္။ လကမာၻသို႔ လူသားပါဝင္ေသာ ခရီးစဥ္ကိုအေျခခံၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ အဂၤါၿဂိဳဟ္သို႔လည္း လူသားပါဝင္ေသာ အာကာသယာဥ္ကိုေစလႊတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထရမ့္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

လကမာၻသို႔ခရီးစဥ္ အထေျမာက္ေစရန္ ကြန္ဂရက္စ္သည္ ရန္ပံုေငြမ်ားစြာေထာက္ပံ့ရန္လုိအပ္ေနသည္။ ကြန္ဂရက္စ္ရွိ ဒီမိုကရက္တစ္ႏွင့္ ရီပတ္ဘလီကန္ပါတီမ်ားသည္ အာကာသကိုစူးစမ္းေလ့လာရန္ သေဘာတူညီခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြေၾကးမည္မွ်စိုက္ထုတ္မည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သေဘာထားကဲြျပားေနသည္။

လကမာၻသို႔ လူသားပါဝင္ေသာ အာကာသယာဥ္ကို ေစလႊတ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္က ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

“တုိ႔ေတြက ေခါင္းေဆာင္ပဲ၊ တို႔ေတြသာ ေခါင္းေဆာင္အၿမဲျဖစ္ေနမွာ၊ ဒါေၾကာင့္ တို႔ေတြ အဆမ်ားစြာႀကိဳးစားမယ္” ဟု ထရမ့္က ညႊန္ၾကားခ်က္လက္မွတ္ေရးထုိးပဲြတြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဒုတိယသမၼတမိုက္ခ္ပန္႔စ္ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသားအာကာသေကာင္စီက ညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ အႀကံျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လကမာၻသို႔ လူသား ပါဝင္ေသာ ခရီးစဥ္အတြက္ တိက်ေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ထရမ့္ အစိုးရက ထုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳခဲ့ေခ်။

ယခုညႊန္ၾကားခ်က္ကုိထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ထရမ့္သည္ ယခင္ သမၼတဘားရက္အိုဘားမားလက္ထက္တြင္ စီမံခဲ့သည့္ ကမာၻႏွင့္အနီးဆံုး ၿဂိဳဟ္သိမ္တစ္ခုထံသို႔ လူသားလုိက္ပါေသာ အာကာသယာဥ္ေစလႊတ္ရန္ အစီအစဥ္ကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ နာဆာအႀကီးအကဲ ေရာဘတ္လိုက္ဖုက ထရမ့္၏ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ႀကိဳဆိုခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ပံုစာ။ ညႊန္ၾကားခ်က္လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးေနာက္ ေတြ႕ရသည့္ သမၼတထရမ့္။

Leave a Reply