မယ္လိမ့္လံုပိုင္ရွင္အမႈ တရားလို၏ေဆးစစ္ခ်က္မွတ္တမ္းတြင္ လိင္ဆက္ဆံထားျခင္းမရွိဟုဆို

0
155

ေမ ၊ ၁၆
ေက်ာ္သူျမင့္

ဆိုင္၀န္ထမ္းအမ်ိဳးသားတစ္ဦးအားဓမၼတာႏွင့္ဆန္႔က်င္သည့္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈ ပုဒ္မ-၃၇၇ ျဖင့္တရားစဲြဆိုခံထားရသည့္ မယ္လိမ့္လံု႐ိုးရာစား ေသာက္ဆိုင္ပိုင္ရွင္ ဦးေအာင္မ်ိဳးထြဋ္(ခ)အက္ဒီ၏ အမႈတြင္ တရားလိုဆိုင္၀န္ထမ္းအမ်ိဳးသား၏ ေဆးစစ္ခ်က္မွတ္တမ္းအရ လိင္ဆက္ဆံထားသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားမ ေတြ႕ရေၾကာင္း ဦးေအာင္မ်ိဳးထြဋ္၏ေရွ႕ေန ေဒၚေအးေအးသက္ကေျပာသည္။

“အမႈတဲြမွာရွိတဲ့ ေဆးမွတ္တမ္းေတြအရေတာ့ သူ႔မွာဆက္ဆံထားတာမရွိဘူး စအိုမွာလည္းဒဏ္ရာမေတြ႕ဘူး ခႏၶာကိုယ္မွာသုတ္ပိုးလည္းမေတြ႕ဘူး” ဟု ေဒၚေအးေအးသက္ကေျပာသည္။

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးတြင္ ဧၿပီ ၂၀ ရက္က ဦးေအာင္မ်ိဳးထြဋ္၏ က်န္းမာေရးအရ အာမခံေလ်ာက္ထားခဲ့ၿပီး ေမလ ၂ရက္ ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ အာမခံေလ်ာက္ထားမႈအား ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးကပယ္ခ်ခဲ့သည္။

မယ္လိမ့္လံု႐ိုးရာစားေသာက္ဆိုင္ပိုင္ရွင္အား ဧၿပီလ ၆ ရက္ေန႕႐ံုးခ်ိန္း တြင္ ပုဒ္မ- ၃၇၇ျဖင့္ အမႈစဲြတင္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

၇ ႀကိမ္ေျမာက္႐ံုးခ်ိန္းကို ေမ လ ၃၀ ရက္တြင္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးတြင္ထပ္မံစစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။

ေမ ၊ ၁၆
ေက်ာ္သူျမင့္

ဆိုင္၀န္ထမ္းအမ်ိဳးသားတစ္ဦးအားဓမၼတာႏွင့္ဆန္႔က်င္သည့္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈ ပုဒ္မ-၃၇၇ ျဖင့္တရားစဲြဆိုခံထားရသည့္ မယ္လိမ့္လံု႐ိုးရာစား ေသာက္ဆိုင္ပိုင္ရွင္ ဦးေအာင္မ်ိဳးထြဋ္(ခ)အက္ဒီ၏ အမႈတြင္ တရားလိုဆိုင္၀န္ထမ္းအမ်ိဳးသား၏ ေဆးစစ္ခ်က္မွတ္တမ္းအရ လိင္ဆက္ဆံထားသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားမ ေတြ႕ရေၾကာင္း ဦးေအာင္မ်ိဳးထြဋ္၏ေရွ႕ေန ေဒၚေအးေအးသက္ကေျပာသည္။

“အမႈတဲြမွာရွိတဲ့ ေဆးမွတ္တမ္းေတြအရေတာ့ သူ႔မွာဆက္ဆံထားတာမရွိဘူး စအိုမွာလည္းဒဏ္ရာမေတြ႕ဘူး ခႏၶာကိုယ္မွာသုတ္ပိုးလည္းမေတြ႕ဘူး” ဟု ေဒၚေအးေအးသက္ကေျပာသည္။

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးတြင္ ဧၿပီ ၂၀ ရက္က ဦးေအာင္မ်ိဳးထြဋ္၏ က်န္းမာေရးအရ အာမခံေလ်ာက္ထားခဲ့ၿပီး ေမလ ၂ရက္ ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ အာမခံေလ်ာက္ထားမႈအား ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးကပယ္ခ်ခဲ့သည္။

မယ္လိမ့္လံု႐ိုးရာစားေသာက္ဆိုင္ပိုင္ရွင္အား ဧၿပီလ ၆ ရက္ေန႕႐ံုးခ်ိန္း တြင္ ပုဒ္မ- ၃၇၇ျဖင့္ အမႈစဲြတင္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

၇ ႀကိမ္ေျမာက္႐ံုးခ်ိန္းကို ေမ လ ၃၀ ရက္တြင္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးတြင္ထပ္မံစစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။

Leave a Reply