တနသၤာရီဂ်ာနယ္တရားစြဲဆိုမႈ မည္သည့္ပုဒ္မျဖင့္ တရားစြဲဆိုမည္ကို မဆံုးျဖတ္ရေသး

0
157

 

ရန္ကုန္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၃။၂၀၁၇။

သေရာ္စာတစ္ပုဒ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တနသၤာရီဂ်ာနယ္အား အေရးယူေပးရန္ တိုင္းအစိုးအဖြဲ႔မွ ဦးတိုက္ေလ်ွာက္ထားခ့ဲမႈအေပၚ မည့္သည့္ပုဒ္မျဖင့္ အေရးယူရန္ မဆံုးျဖတ္ရေသးေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသည္။

ကေလာင္ရွင္ မူေဆးအို၏ “မဲဆြယ္အၿပံဳး” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေရးသားသည့္ သေရာ္စာသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဂုဏ္ သိကၡာကို ထိခိုက္သည္ဟုဆိုကာ အေရး ယူေပးရန္အတြက္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ ေန႔တြင္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးမွ ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးက ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးကို ဦးတိုက္ေလၽွာက္ထားခဲ့သည္။

တိုင္းအစိုးရ၏ ဦးတိုက္ေလၽွာက္ ထားမႈႏွင့္ ပက္သက္၍ အမႈအေၾကာင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိႏိုင္ေစရန္ အတြက္ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ တရား႐ုံးက ထားဝယ္ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းသို႔ စာပို႔ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒီဇင္ ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ တနသၤာရီ အပတ္စဥ္၏ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာကို ရဲစခန္းက ဆင့္ေခၚစစ္ေဆးခ့ဲသည္။

” အခုထိဘာမွ အေၾကာင္းၾကားတာမရွိေသးဘူး။ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္မွာေန႔ ဘာနဲ႔တရားစြဲမယ္ဆိုတာ ဆံုျဖတ္မယ္ဆိုတ့ဲ သတင္းေတာ့ၾကားတယ္။ ” တနသၤာရီဂ်ာနယ္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ ဦးဟန္ထက္ က ေျပာသည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အစိုးရသစ္ လက္ထက္အတြင္း မီဒီယာကို ပထမဆုံး တရားစြဲဆိုရန္ ႀကိဳးပမ္းလာျခင္းျဖစ္ၿပီး ယမန္ႏွစ္ကလည္း
တနသၤာရီအပတ္စဥ္ပါ ေအာင္လြင္ (ကံေပါက္သား) ေရးသားထားသည့္ ငါးရံ႕တစ္ေကာင္၏ ရင္ဖြင့္သံေဆာင္းပါး ကိုလည္း ဒယ္လ္ကို သတၱဳတြင္းကုမၸဏီ က တရားစြဲဆိုခဲ့ဖူးသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၃။၂၀၁၇။

သေရာ္စာတစ္ပုဒ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တနသၤာရီဂ်ာနယ္အား အေရးယူေပးရန္ တိုင္းအစိုးအဖြဲ႔မွ ဦးတိုက္ေလ်ွာက္ထားခ့ဲမႈအေပၚ မည့္သည့္ပုဒ္မျဖင့္ အေရးယူရန္ မဆံုးျဖတ္ရေသးေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသည္။

ကေလာင္ရွင္ မူေဆးအို၏ “မဲဆြယ္အၿပံဳး” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေရးသားသည့္ သေရာ္စာသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဂုဏ္ သိကၡာကို ထိခိုက္သည္ဟုဆိုကာ အေရး ယူေပးရန္အတြက္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ ေန႔တြင္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးမွ ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးက ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးကို ဦးတိုက္ေလၽွာက္ထားခဲ့သည္။

တိုင္းအစိုးရ၏ ဦးတိုက္ေလၽွာက္ ထားမႈႏွင့္ ပက္သက္၍ အမႈအေၾကာင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိႏိုင္ေစရန္ အတြက္ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ တရား႐ုံးက ထားဝယ္ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းသို႔ စာပို႔ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒီဇင္ ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ တနသၤာရီ အပတ္စဥ္၏ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာကို ရဲစခန္းက ဆင့္ေခၚစစ္ေဆးခ့ဲသည္။

” အခုထိဘာမွ အေၾကာင္းၾကားတာမရွိေသးဘူး။ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္မွာေန႔ ဘာနဲ႔တရားစြဲမယ္ဆိုတာ ဆံုျဖတ္မယ္ဆိုတ့ဲ သတင္းေတာ့ၾကားတယ္။ ” တနသၤာရီဂ်ာနယ္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ ဦးဟန္ထက္ က ေျပာသည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အစိုးရသစ္ လက္ထက္အတြင္း မီဒီယာကို ပထမဆုံး တရားစြဲဆိုရန္ ႀကိဳးပမ္းလာျခင္းျဖစ္ၿပီး ယမန္ႏွစ္ကလည္း
တနသၤာရီအပတ္စဥ္ပါ ေအာင္လြင္ (ကံေပါက္သား) ေရးသားထားသည့္ ငါးရံ႕တစ္ေကာင္၏ ရင္ဖြင့္သံေဆာင္းပါး ကိုလည္း ဒယ္လ္ကို သတၱဳတြင္းကုမၸဏီ က တရားစြဲဆိုခဲ့ဖူးသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

 

Leave a Reply