ဦးပုိင္ကုမၸဏီႏွင့္ ၀မ္ေပါင္ ကုမၸဏီအား အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္ထံ တုိင္ၾကား 

0
152

ေနျပည္ေတာ္။ဒီဇင္ဘာ ၁၃။၂၀၁၇။

ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပုိင္းက ျမနန္းဘုံသာလမ္းရွိ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနထုိင္သည္႔ ၿခံ၀င္းအေရွ႕သုိ႔ စစ္ကုိင္းေဒသႀကီး၊ လက္ပံေတာင္ေၾကးနီးစီမံကိန္းအနီးမွ ေက်းရြာမ်ားရွိ ေဒသခံေတာင္သူအခ်ဳိ႕လာေရာက္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထုိကဲ႔သုိ႔လာေရာက္ခဲ႔မႈသည္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ေနသည္႔ အေပၚ ေဒသခံ ေတာင္သူမ်ားမွ နစ္နာဆုံးရႈံးမႈမ်ားေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ႏွင္႔ စုံ/ေကာ္ အစီရင္ခံစာကုိ မလုိက္နာသည္႔ ဦးပုိင္ ကုမၸဏီႏွင့္ ၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီကုိ အေရးယူေပးပါရန္ အတြက္ တုိင္ၾကားစာလာေရာက္တင္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္။ဒီဇင္ဘာ ၁၃။၂၀၁၇။

ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပုိင္းက ျမနန္းဘုံသာလမ္းရွိ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနထုိင္သည္႔ ၿခံ၀င္းအေရွ႕သုိ႔ စစ္ကုိင္းေဒသႀကီး၊ လက္ပံေတာင္ေၾကးနီးစီမံကိန္းအနီးမွ ေက်းရြာမ်ားရွိ ေဒသခံေတာင္သူအခ်ဳိ႕လာေရာက္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထုိကဲ႔သုိ႔လာေရာက္ခဲ႔မႈသည္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ေနသည္႔ အေပၚ ေဒသခံ ေတာင္သူမ်ားမွ နစ္နာဆုံးရႈံးမႈမ်ားေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ႏွင္႔ စုံ/ေကာ္ အစီရင္ခံစာကုိ မလုိက္နာသည္႔ ဦးပုိင္ ကုမၸဏီႏွင့္ ၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီကုိ အေရးယူေပးပါရန္ အတြက္ တုိင္ၾကားစာလာေရာက္တင္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply