ဘာသာေပါင္းစံုၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တဲြေနထိုင္ေရးကို အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္က အေလးထားဟုဆို

0
195

ရန္ကုန္ ။ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ။ ၂၀၁၇

ဘာသာေပါင္းစံုၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တဲြေနထိုင္ေရးကို အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္က အေလးအနက္ထားေၾကာင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးရန္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အသီးသီးမွ ဘာသာေရးႏွင့္ လူမႈအဖဲြ႕ အစည္းေခါင္းေဆာင္ မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာMyanmar Interfaith Dialogue Forum 2017 ကို ဒီဇင္ဘာ၁၃ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ International Business center (IBC) ၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး ယင္းက အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အစိုးရေရာ ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ေလးအေလးထားပါတယ္။ တိုင္းျပည္စည္းလံုး ညီညြတ္ဖို႔ တိုင္းျပည္မၿငိမ္းခ်မ္းဘူးဆုိရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕ အရသာကို အဲ့ဒီက်မွ သိပါလိမ့္မယ္”ဟု ဦးရန္လင္းကေျပာ သည္။

ယခုက်င္းပသည့္ ဖိုရမ္သည္ အဆိုပါ ျမန္မာ့လႈမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း တြင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတည္ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ ကဲြျပားစံုလင္ သည့္ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားအၾကား နားလည္လက္ခံႏိုင္စြမ္းမ်ား ေရရွည္ တည္ၿမဲေရး အတြက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္စိတ္ကူးႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကိုေဆြးေႏြး ဖလွယ္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဖိုရမ္မက်င္းပမွီ ဘာသာေပါင္းစံုမွ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သခဲ့ၿပီး အလင္းတိုင္ထြန္း၍ ဆု ေတာင္းမႈျပဳ လုပ္ခဲ့ၾကသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏိုင္ငံရဲ႕ဘာသာတရားအားလံုးၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုေဆာင္ရြက္
ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းျမန္မာအဖဲြ႕ကို ၀မ္းသာအားရ ႀကိဳဆိုပါတယ္”ဟု ဦးရန္လင္းကေျပာသည္။

အဆိုပါပဲြတြင္အဖြင့္ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားကိုဗုဒၶဘာသာဆရာေတာ္ႏွစ္ပါးျဖစ္ သည့္ ဘဒၵႏၱဦးစိႏိၱႏွင့္ အရွင္ဣႆ ရိယတို႔က ၾသ၀ါဒျမြက္ၾကားခဲ့သည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းျမန္မာအဖဲြ႕(PMI)သည္ မတူညီသည့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ၅၀ခန္႔ႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား စုေပါင္း ကာၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ေသာယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားေရးတို႔အတြက္ အရွိန္ အဟုန္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ဖဲြ႕ စည္းတည္ေဆာက္ထားသည့္ ျပည္တြင္း ကြန္ယက္တစ္ခုျဖစ္သည္။

ယခုက်င္းပသည့္ဖိုရမ္သည္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအျဖစ္ ပထမဆံုးက်င္းပသည့္ ဖိုရမ္ျဖစ္ၿပီး PMIအေနျဖင့္ အရည္အေသြးျမွင့္ သင္တန္းမ်ားပို႕ခ်ျခင္း၊ အႏုပညာႏွင့္အားကစားကိုအေျခခံသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ ရြက္ျခင္း ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား က်င္းပျခင္း တို႔ကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ခုႏွစ္အထိ ဘာသာေပါင္းစံုၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ စီမံကိန္းမ်ားရွိေၾကာင္း အရွင္ဣႆရိယက မိန္႔ ၾကားခဲ့သည္။

ကိုဥာဏ္

ဓာတ္ပံု- ေ၀ယံ

ရန္ကုန္ ။ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ။ ၂၀၁၇

ဘာသာေပါင္းစံုၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တဲြေနထိုင္ေရးကို အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္က အေလးအနက္ထားေၾကာင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးရန္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အသီးသီးမွ ဘာသာေရးႏွင့္ လူမႈအဖဲြ႕ အစည္းေခါင္းေဆာင္ မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာMyanmar Interfaith Dialogue Forum 2017 ကို ဒီဇင္ဘာ၁၃ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ International Business center (IBC) ၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး ယင္းက အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အစိုးရေရာ ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ေလးအေလးထားပါတယ္။ တိုင္းျပည္စည္းလံုး ညီညြတ္ဖို႔ တိုင္းျပည္မၿငိမ္းခ်မ္းဘူးဆုိရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕ အရသာကို အဲ့ဒီက်မွ သိပါလိမ့္မယ္”ဟု ဦးရန္လင္းကေျပာ သည္။

ယခုက်င္းပသည့္ ဖိုရမ္သည္ အဆိုပါ ျမန္မာ့လႈမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း တြင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတည္ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ ကဲြျပားစံုလင္ သည့္ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားအၾကား နားလည္လက္ခံႏိုင္စြမ္းမ်ား ေရရွည္ တည္ၿမဲေရး အတြက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္စိတ္ကူးႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကိုေဆြးေႏြး ဖလွယ္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဖိုရမ္မက်င္းပမွီ ဘာသာေပါင္းစံုမွ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သခဲ့ၿပီး အလင္းတိုင္ထြန္း၍ ဆု ေတာင္းမႈျပဳ လုပ္ခဲ့ၾကသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏိုင္ငံရဲ႕ဘာသာတရားအားလံုးၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုေဆာင္ရြက္
ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းျမန္မာအဖဲြ႕ကို ၀မ္းသာအားရ ႀကိဳဆိုပါတယ္”ဟု ဦးရန္လင္းကေျပာသည္။

အဆိုပါပဲြတြင္အဖြင့္ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားကိုဗုဒၶဘာသာဆရာေတာ္ႏွစ္ပါးျဖစ္ သည့္ ဘဒၵႏၱဦးစိႏိၱႏွင့္ အရွင္ဣႆ ရိယတို႔က ၾသ၀ါဒျမြက္ၾကားခဲ့သည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းျမန္မာအဖဲြ႕(PMI)သည္ မတူညီသည့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ၅၀ခန္႔ႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား စုေပါင္း ကာၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ေသာယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားေရးတို႔အတြက္ အရွိန္ အဟုန္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ဖဲြ႕ စည္းတည္ေဆာက္ထားသည့္ ျပည္တြင္း ကြန္ယက္တစ္ခုျဖစ္သည္။

ယခုက်င္းပသည့္ဖိုရမ္သည္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအျဖစ္ ပထမဆံုးက်င္းပသည့္ ဖိုရမ္ျဖစ္ၿပီး PMIအေနျဖင့္ အရည္အေသြးျမွင့္ သင္တန္းမ်ားပို႕ခ်ျခင္း၊ အႏုပညာႏွင့္အားကစားကိုအေျခခံသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ ရြက္ျခင္း ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား က်င္းပျခင္း တို႔ကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ခုႏွစ္အထိ ဘာသာေပါင္းစံုၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ စီမံကိန္းမ်ားရွိေၾကာင္း အရွင္ဣႆရိယက မိန္႔ ၾကားခဲ့သည္။

ကိုဥာဏ္

ဓာတ္ပံု- ေ၀ယံ

Leave a Reply