ေတာဆင္ရိုင္းသတ္ျဖတ္မႈ တစ္ဟုန္ထိုး ျမင့္မားေန

0
173

ေမ ၁၈
ယဥ္ေကႏြယ္

အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ား၏ အလြန္အမင္း ေစ်းကြက္ေတာင္းဆိုေနမႈမ်ားေၾကာင့္ တစ္နွစ္ထက္တစ္နွစ္ ​ေတာဆင္ရိုင္းမ်ားအား သတ္ျဖတ္ေနမႈမွာ ပိုမိုမ်ားျပားလွ်က္ရွိေၾကာင္း သံယံဇာတနွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

“ေတာဆင္ရိုင္းအဓိကသတ္ျဖတ္ခံရမႈအေၾကာင္းအရင္းက အာဖရိကဆင္နဲ႔ အာရွဆင္ကြဲျပားမႈက အာရွဆင္ရဲ႕ဆင္စြယ္က အရြယ္အစားမႀကီးမားဘူး။ ယခင္က တရားမ၀င္သတ္ျဖတ္တာက ဆင္စြယ္တစ္ခုတည္းေၾကာင့္ပါ။ ဒါေပမဲ့လည္း ပြင့္လင္းစြာေျပာရရင္ အိမ္နီးနားခ်င္းနိုင္ငံတစ္ခုရဲ႕ အလြန္အမင္းေစ်းကြက္ေတာင္းဆိုမႈက စားသံုးမႈအတြက္ေကာ၊ ေဆး၀ါးေဖာ္မႈအတြက္ေကာ ဆင္နွာေမာင္း၊အေရခြံ႔နဲ႔အသားေတြပါ ပါလာတဲ့အတြက္ ေတာဆင္ရိုင္းသတ္ျဖတ္မႈဟာ တစ္ဟုန္တိုး တိုးတက္လာပါတယ္” ဟု သံယံဇာတနွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္က ေျပာသည္။

သတ္ျဖတ္ခံရမႈမ်ားတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ အမ်ားဆံုး သတ္ျဖတ္ခံေနရေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

ေတာရိုင္းဆင္မ်ားေသဆံုးမႈမ်ား၌ ၂၀၁၄ နွစ္တြင္ ပံုမွန္ေသဆံုးမႈ ၂၅ ေကာင္၊ ၊သတ္ျဖတ္ခံရမႈအေနျဖင့္ ၇ ေကာင္၊ ၂၀၁၅ ခုနွစ္တြင္ ပံုမွန္ေသဆံုးမႈ ၁၅ ေကာင္၊သတ္ျဖတ္ခံရမႈ ၂၀၊ ၂၀၁၆ ခုနွစ္တြင္ မွာ သတ္ျဖတ္ခံရမႈ ၁၈ ေကာင္ တို႔ေသဆံုးမႈမ်ားမ်ားျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္မွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ထို႔အတူ ၂၀၁၇ ပံုမွန္တိုင္းေသဆံုးမႈ ၁၃ ေကာင္၊ သတ္ျဖတ္ခံရမႈ ၄၆ ေကာင္နွင့္၂၀၁၈ ခုနွစ္အတြင္း ဧၿပီလနွင့္ေမလအတြင္း သတ္ျဖတ္ခံရမႈသည္ ၁၁ ေကာင္ထိရွိလာေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ယမန္ေန႔ (​ေမ ၁၇)က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ျပည္သူ႔အတြက္ ဒုတိယတစ္နွစ္တာကာလအတြင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္မွ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚအထက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တရားခံဖမ္းဆီးရမိမႈအေနျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုနွစ္မွာ ၃၂ ဦး ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ တရားခံ ၅၆ ဦး ကို တရားရံုးသို႔ု တင္နိုင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ၂ လအတြင္း တရားခံ ၁၀ ဦး အား အမႈ ၆ မႈျဖင့္ တရားရံုးသို႔တရားစြဲတင္ထားေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

ဆင္မ်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈကို အေျခခံသည့္ (ECBT) ဆင္စန္းမ်ားကို ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးနွစ္မွစ စတင္ကာ ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာမွ ခရီးသြားဆင္စခန္း ၁၈ ခုအထိ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္နိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆက္လက္၍ လုပ္ငန္းသ​ေဘာသဘာ၀ျဖင့္ ကိုက္ညီသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ဆင္ထိန္းသိမ္းေရးအေျချပဳခရီးသြားစခန္းမ်ား ထပ္မံ၍ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သံယံဇာတနွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

ဓာတ္ပံု – credit

ယခုလ အတြင္း ဧရာဝတီတိုင္အတြင္းမွ သတ္ျဖတ္ခံရေသာ ေတာဆင္႐ိုင္း

ေမ ၁၈
ယဥ္ေကႏြယ္

အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ား၏ အလြန္အမင္း ေစ်းကြက္ေတာင္းဆိုေနမႈမ်ားေၾကာင့္ တစ္နွစ္ထက္တစ္နွစ္ ​ေတာဆင္ရိုင္းမ်ားအား သတ္ျဖတ္ေနမႈမွာ ပိုမိုမ်ားျပားလွ်က္ရွိေၾကာင္း သံယံဇာတနွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

“ေတာဆင္ရိုင္းအဓိကသတ္ျဖတ္ခံရမႈအေၾကာင္းအရင္းက အာဖရိကဆင္နဲ႔ အာရွဆင္ကြဲျပားမႈက အာရွဆင္ရဲ႕ဆင္စြယ္က အရြယ္အစားမႀကီးမားဘူး။ ယခင္က တရားမ၀င္သတ္ျဖတ္တာက ဆင္စြယ္တစ္ခုတည္းေၾကာင့္ပါ။ ဒါေပမဲ့လည္း ပြင့္လင္းစြာေျပာရရင္ အိမ္နီးနားခ်င္းနိုင္ငံတစ္ခုရဲ႕ အလြန္အမင္းေစ်းကြက္ေတာင္းဆိုမႈက စားသံုးမႈအတြက္ေကာ၊ ေဆး၀ါးေဖာ္မႈအတြက္ေကာ ဆင္နွာေမာင္း၊အေရခြံ႔နဲ႔အသားေတြပါ ပါလာတဲ့အတြက္ ေတာဆင္ရိုင္းသတ္ျဖတ္မႈဟာ တစ္ဟုန္တိုး တိုးတက္လာပါတယ္” ဟု သံယံဇာတနွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္က ေျပာသည္။

သတ္ျဖတ္ခံရမႈမ်ားတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ အမ်ားဆံုး သတ္ျဖတ္ခံေနရေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

ေတာရိုင္းဆင္မ်ားေသဆံုးမႈမ်ား၌ ၂၀၁၄ နွစ္တြင္ ပံုမွန္ေသဆံုးမႈ ၂၅ ေကာင္၊ ၊သတ္ျဖတ္ခံရမႈအေနျဖင့္ ၇ ေကာင္၊ ၂၀၁၅ ခုနွစ္တြင္ ပံုမွန္ေသဆံုးမႈ ၁၅ ေကာင္၊သတ္ျဖတ္ခံရမႈ ၂၀၊ ၂၀၁၆ ခုနွစ္တြင္ မွာ သတ္ျဖတ္ခံရမႈ ၁၈ ေကာင္ တို႔ေသဆံုးမႈမ်ားမ်ားျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္မွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ထို႔အတူ ၂၀၁၇ ပံုမွန္တိုင္းေသဆံုးမႈ ၁၃ ေကာင္၊ သတ္ျဖတ္ခံရမႈ ၄၆ ေကာင္နွင့္၂၀၁၈ ခုနွစ္အတြင္း ဧၿပီလနွင့္ေမလအတြင္း သတ္ျဖတ္ခံရမႈသည္ ၁၁ ေကာင္ထိရွိလာေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ယမန္ေန႔ (​ေမ ၁၇)က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ျပည္သူ႔အတြက္ ဒုတိယတစ္နွစ္တာကာလအတြင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္မွ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚအထက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တရားခံဖမ္းဆီးရမိမႈအေနျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုနွစ္မွာ ၃၂ ဦး ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ တရားခံ ၅၆ ဦး ကို တရားရံုးသို႔ု တင္နိုင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ၂ လအတြင္း တရားခံ ၁၀ ဦး အား အမႈ ၆ မႈျဖင့္ တရားရံုးသို႔တရားစြဲတင္ထားေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

ဆင္မ်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈကို အေျခခံသည့္ (ECBT) ဆင္စန္းမ်ားကို ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးနွစ္မွစ စတင္ကာ ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာမွ ခရီးသြားဆင္စခန္း ၁၈ ခုအထိ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္နိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆက္လက္၍ လုပ္ငန္းသ​ေဘာသဘာ၀ျဖင့္ ကိုက္ညီသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ဆင္ထိန္းသိမ္းေရးအေျချပဳခရီးသြားစခန္းမ်ား ထပ္မံ၍ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သံယံဇာတနွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

ဓာတ္ပံု – credit

ယခုလ အတြင္း ဧရာဝတီတိုင္အတြင္းမွ သတ္ျဖတ္ခံရေသာ ေတာဆင္႐ိုင္း

Leave a Reply