မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြင္း ယာဥ္လိုင္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္အၾကံျပဳ

0
181

မႏၱေလး ။ဒီဇင္ဘာ ၁၃။ ၂၀၁၇။

မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြင္း ယာဥ္ေၾကာရႈပ္ေထြးမႈမျဖစ္ေစရန္ ယာဥ္လိုင္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးသိန္းဟန္ က လႊတ္ေတာ္မွတစ္ဆင့္ အၾကံျပဳ ခဲ့သည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြင္း ေျပးဆြဲေနတဲ့ ယာဥ္လိုင္းမ်ား ယခုထက္ ပိုမိုေကာင္း မြန္စြာ စနစ္တက်ေျပးဆြဲေစေရး ၾကပ္မတ္စီမံေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ အစီအစဥ္ကို သိရွိလိုေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔က က်င္းပတဲ့ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ဗိုလ္မွဴးသိန္းဟန္က ေမးျမန္းခဲ့သည္ ။

“မႏၲေလးၿမိဳ႕ကို လာေရာက္အလုပ္လုပ္ၾကတဲ့သူေတြ အေနနဲ႔က ကိုယ္ပိုင္ဆိုင္ကယ္ ဒါမွမဟုတ္ အငႇားဆိုင္ကယ္ေတြကို အသံုးျပဳတာအမ်ားဆံုးျဖစ္တယ္ ။ ယာဥ္လိုင္းမ်ားကို အမ်ားျပည္သူအသံုးျပဳ မ်ားတဲ့ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ေျပးဆြဲျခင္း ၊ ယာဥ္လိုင္းမ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိရွိႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ၊ ယာဥ္လိုင္းမ်ား အခ်ိန္မွန္မွန္ေျပးဆြဲမယ္ဆိုရင္ အမ်ားျပည္သူအသံုးျပဳမ်ားလာမွာျဖစ္ၿပီး ျပည္သူေတြ ကုန္က်သရိတ္သက္သာလာျခင္း ၊ သြားလာေရး လြယ္ကူေစျခင္း ၊ ၿမိဳ႕တြင္းမွာ ဆိုင္ကယ္ အသြားအလာ ရႈပ္ေထြးမႈ ေလွ်ာ့နည္းလာျခင္း စတဲ့အက်ိဳးေက်းဇူးေတြရလာႏိုင္တယ္ ။” ဟု တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴး သိန္းဟန္ က ေျပာသည္ ။

အဆိုပါ ေမးခြန္းႏွင့္ ပက္သက္၍ မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြင္း ခရီးသည္နားေနရန္ စင္တာမ်ား ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လိုင္းမ်ား ရပ္နားရန္ မွတ္တိုင္မ်ား ထပ္မံေဆာက္လုပ္သြားမည္ဟု မႏၲေလးတိုင္း ဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအင္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးဇာနည္ေအာင္ကျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့သည္ ။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ယာဥ္လုပ္ငန္းမ်ားႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ (ၿမိဳ႕တြင္း) လက္ေအာက္တြင္ ယာဥ္အသင္း ၄၃ သင္း ယာဥ္အစီးေရ ၈၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလး ။ဒီဇင္ဘာ ၁၃။ ၂၀၁၇။

မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြင္း ယာဥ္ေၾကာရႈပ္ေထြးမႈမျဖစ္ေစရန္ ယာဥ္လိုင္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးသိန္းဟန္ က လႊတ္ေတာ္မွတစ္ဆင့္ အၾကံျပဳ ခဲ့သည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြင္း ေျပးဆြဲေနတဲ့ ယာဥ္လိုင္းမ်ား ယခုထက္ ပိုမိုေကာင္း မြန္စြာ စနစ္တက်ေျပးဆြဲေစေရး ၾကပ္မတ္စီမံေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ အစီအစဥ္ကို သိရွိလိုေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔က က်င္းပတဲ့ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ဗိုလ္မွဴးသိန္းဟန္က ေမးျမန္းခဲ့သည္ ။

“မႏၲေလးၿမိဳ႕ကို လာေရာက္အလုပ္လုပ္ၾကတဲ့သူေတြ အေနနဲ႔က ကိုယ္ပိုင္ဆိုင္ကယ္ ဒါမွမဟုတ္ အငႇားဆိုင္ကယ္ေတြကို အသံုးျပဳတာအမ်ားဆံုးျဖစ္တယ္ ။ ယာဥ္လိုင္းမ်ားကို အမ်ားျပည္သူအသံုးျပဳ မ်ားတဲ့ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ေျပးဆြဲျခင္း ၊ ယာဥ္လိုင္းမ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိရွိႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ၊ ယာဥ္လိုင္းမ်ား အခ်ိန္မွန္မွန္ေျပးဆြဲမယ္ဆိုရင္ အမ်ားျပည္သူအသံုးျပဳမ်ားလာမွာျဖစ္ၿပီး ျပည္သူေတြ ကုန္က်သရိတ္သက္သာလာျခင္း ၊ သြားလာေရး လြယ္ကူေစျခင္း ၊ ၿမိဳ႕တြင္းမွာ ဆိုင္ကယ္ အသြားအလာ ရႈပ္ေထြးမႈ ေလွ်ာ့နည္းလာျခင္း စတဲ့အက်ိဳးေက်းဇူးေတြရလာႏိုင္တယ္ ။” ဟု တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴး သိန္းဟန္ က ေျပာသည္ ။

အဆိုပါ ေမးခြန္းႏွင့္ ပက္သက္၍ မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြင္း ခရီးသည္နားေနရန္ စင္တာမ်ား ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လိုင္းမ်ား ရပ္နားရန္ မွတ္တိုင္မ်ား ထပ္မံေဆာက္လုပ္သြားမည္ဟု မႏၲေလးတိုင္း ဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအင္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးဇာနည္ေအာင္ကျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့သည္ ။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ယာဥ္လုပ္ငန္းမ်ားႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ (ၿမိဳ႕တြင္း) လက္ေအာက္တြင္ ယာဥ္အသင္း ၄၃ သင္း ယာဥ္အစီးေရ ၈၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply