ရခိုင္ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းကုိ ရာထူးမွ ရပ္စဲႏုိင္ေရး လႊတ္ေတာ္က စတင္စစ္ေဆးေန

0
131

ေမ ၁၉
​ေမာင္​စပ္​စု

ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဘ႑ာ/အခြန္/စီမံကိန္းနဲ႔စီးပြားေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းကုိ ရာထူးမွ ရပ္စဲႏုိင္ေရး လႊတ္ေတာ္က စတင္စစ္ေဆးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕က ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းကုိ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရုံးခန္းမသုိ႔ ​ေခၚယူစစ္ေဆးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ နစ္နာဆံုးရႈံးမႈကုိ အေလးထားၿပီး စစ္ေဆးပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕က လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ တစ္ဘက္သတ္ စစ္ေဆးတာမရွိပါဘူး။ ဝန္ႀကီးကိုလည္း ေရွ႕ေနနဲ႔၊ ဥပေဒအႀကံေပးေတြနဲ႔ သူ႔အေနနဲ႔ ေခၚေဆာင္ၿပီးေတာ့ သူ႔ကုိ ထြက္ဆုိခ်က္ေတြ၊ ထုေခ်လႊာေတြ က်ေနာ္တို႔ အခြင့္အေရးေတြ ​ေပးထားပါတယ္။ ေနာက္ စစ္ေဆးရာမွာလည္း ဝန္ႀကီးအေနနဲ႔ လြတ္လပ္စြာထြက္ဆုိခြင့္နဲ႔ လြတ္လပ္စြာ သက္ေသေတြကိုလည္း အျပန္အလွန္ ေမးခြန္းေမးႏုိင္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြကုိလည္း က်ေနာ္တို႔ေပးၿပီးေတာ့ တရားမွ်တစြာ ဥပေဒအရ စစ္ေဆးေနပါတယ္”ဟု စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ဥကၠ႒ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးႏုိင္ၾကြယ္ေအးက ေျပာသည္။

ယင္းသုိ႔စစ္ေဆးရာတြင္ ဝန္ႀကီးကို အေရးယူေပးရန္တုိင္ၾကားထားသည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအဝင္ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိလည္း သက္ေသအျဖစ္ စစ္ေဆးေနျခင္း ျဖစ္သည္။

“၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္ေအးသိန္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ ဝန္ႀကီးက လံုးဝ မတရားလုပ္ထားတာလို႔ပဲ ျမင္ပါတယ္။ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔ မညီတာေတြကုိ မတရားဘူးလု႔ိ ျမင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဦးေလးက တုိင္တာေလ။ ဝန္ႀကီးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ သမာသမတ္က်က် လုပ္ေစခ်င္တယ္ေပါ့ေလ”ဟု ဝန္ႀကီးအား အေရးယူေပးရန္ တုိင္ၾကားခဲ့သည့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕မွ ေက်ာ္လႊားသဇင္ကုမၸဏီတာဝန္ရွိသူ ဦးေအာင္ေက်ာ္ျမက ေျပာသည္။

ဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္ေအးသိန္းသည္ ဥပေဒအရ ေပးအပ္ေသာတာဝန္မ်ားကုိ ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္မႈမရွိသည့္အျပင္ ႏွစ္စဥ္ဘ႑ာေရးႏွစ္အလိုက္ ျပည္နယ္ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြမ်ားကုိ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ မရွိသည့္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ ​ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား မ်ားစြာထိခိုက္နစ္နာဆံုးရႈံးေနသည္ဟုဆိုကာ ဝန္ႀကီးကုိ ရာထူးမွရပ္စဲႏုိင္ရန္ ယခုကဲ့သုိ႔ စစ္ေဆးေနျခင္းျဖစ္သည္။

စစ္ေဆးခံေနရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္ေအးသိန္း၏ သေဘာထားအား ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း တစ္စံုတစ္ရာ မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာဆုိမႈ မရွိခဲ့ပါ။

ဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္ေအးသိန္းအေပၚ စစ္ေဆးခ်က္အစီရင္ခံစာကုိ ေမလ ၃ဝ ရက္ေန႔တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရုံးသုိ႔တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။

NLD အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ဝင္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဦးမင္းေအာင္ကုိလည္း ဥပေဒအရေပးအပ္သည့္တာဝန္ကို ေက်ပြန္စြာမထမ္းေဆာင္၍ဟုဆိုကာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ဓာတ္ပံု – လႊတ္ေတာ္တြင္ စစ္ေဆးခံ၍ထြက္လာသည့္ ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းအား ေတြ႕ရစဥ္။

ေမ ၁၉
​ေမာင္​စပ္​စု

ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဘ႑ာ/အခြန္/စီမံကိန္းနဲ႔စီးပြားေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းကုိ ရာထူးမွ ရပ္စဲႏုိင္ေရး လႊတ္ေတာ္က စတင္စစ္ေဆးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕က ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းကုိ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရုံးခန္းမသုိ႔ ​ေခၚယူစစ္ေဆးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ နစ္နာဆံုးရႈံးမႈကုိ အေလးထားၿပီး စစ္ေဆးပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕က လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ တစ္ဘက္သတ္ စစ္ေဆးတာမရွိပါဘူး။ ဝန္ႀကီးကိုလည္း ေရွ႕ေနနဲ႔၊ ဥပေဒအႀကံေပးေတြနဲ႔ သူ႔အေနနဲ႔ ေခၚေဆာင္ၿပီးေတာ့ သူ႔ကုိ ထြက္ဆုိခ်က္ေတြ၊ ထုေခ်လႊာေတြ က်ေနာ္တို႔ အခြင့္အေရးေတြ ​ေပးထားပါတယ္။ ေနာက္ စစ္ေဆးရာမွာလည္း ဝန္ႀကီးအေနနဲ႔ လြတ္လပ္စြာထြက္ဆုိခြင့္နဲ႔ လြတ္လပ္စြာ သက္ေသေတြကိုလည္း အျပန္အလွန္ ေမးခြန္းေမးႏုိင္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြကုိလည္း က်ေနာ္တို႔ေပးၿပီးေတာ့ တရားမွ်တစြာ ဥပေဒအရ စစ္ေဆးေနပါတယ္”ဟု စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ဥကၠ႒ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးႏုိင္ၾကြယ္ေအးက ေျပာသည္။

ယင္းသုိ႔စစ္ေဆးရာတြင္ ဝန္ႀကီးကို အေရးယူေပးရန္တုိင္ၾကားထားသည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအဝင္ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိလည္း သက္ေသအျဖစ္ စစ္ေဆးေနျခင္း ျဖစ္သည္။

“၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္ေအးသိန္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ ဝန္ႀကီးက လံုးဝ မတရားလုပ္ထားတာလို႔ပဲ ျမင္ပါတယ္။ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔ မညီတာေတြကုိ မတရားဘူးလု႔ိ ျမင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဦးေလးက တုိင္တာေလ။ ဝန္ႀကီးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ သမာသမတ္က်က် လုပ္ေစခ်င္တယ္ေပါ့ေလ”ဟု ဝန္ႀကီးအား အေရးယူေပးရန္ တုိင္ၾကားခဲ့သည့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕မွ ေက်ာ္လႊားသဇင္ကုမၸဏီတာဝန္ရွိသူ ဦးေအာင္ေက်ာ္ျမက ေျပာသည္။

ဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္ေအးသိန္းသည္ ဥပေဒအရ ေပးအပ္ေသာတာဝန္မ်ားကုိ ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္မႈမရွိသည့္အျပင္ ႏွစ္စဥ္ဘ႑ာေရးႏွစ္အလိုက္ ျပည္နယ္ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြမ်ားကုိ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ မရွိသည့္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ ​ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား မ်ားစြာထိခိုက္နစ္နာဆံုးရႈံးေနသည္ဟုဆိုကာ ဝန္ႀကီးကုိ ရာထူးမွရပ္စဲႏုိင္ရန္ ယခုကဲ့သုိ႔ စစ္ေဆးေနျခင္းျဖစ္သည္။

စစ္ေဆးခံေနရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္ေအးသိန္း၏ သေဘာထားအား ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း တစ္စံုတစ္ရာ မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာဆုိမႈ မရွိခဲ့ပါ။

ဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္ေအးသိန္းအေပၚ စစ္ေဆးခ်က္အစီရင္ခံစာကုိ ေမလ ၃ဝ ရက္ေန႔တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရုံးသုိ႔တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။

NLD အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ဝင္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဦးမင္းေအာင္ကုိလည္း ဥပေဒအရေပးအပ္သည့္တာဝန္ကို ေက်ပြန္စြာမထမ္းေဆာင္၍ဟုဆိုကာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ဓာတ္ပံု – လႊတ္ေတာ္တြင္ စစ္ေဆးခံ၍ထြက္လာသည့္ ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းအား ေတြ႕ရစဥ္။

Leave a Reply