အား/ကာ ဥကၠ႒ဖလား ျမန္မာ့သိုင္း ဗန္တိုအတိုက္ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပ

0
195

ေမ ၁၉

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး အားကစား ႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာန၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျမန္မာ့သိုင္းဆပ္ေကာ္မတီမွ ႀကီးမွဴး၍ ေမ(၁၉)ရက္ေန့က ျမန္မာ့သိုင္း ဗန္တိုအတိုက္ၿပိဳင္ပြဲကို ဗထူးကြင္းအားကစားရံု၌ က်င္းပခဲ့သည္။

ယင္းျမန္မာ့သိုင္း ဗန္တိုအတိုက္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ (၄၀)ဦးေက်ာ္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္းစံု လူေရြးပြဲအေနျဖင့္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ကာ ဗန္တိုကစားသမားေတြ လာေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည္။

ျမန္မာ့သိုင္းပညာကို သိုင္းပညာရပ္တစ္ခုအျဖစ္သာမက အားကစားနည္းတစ္ခုအျဖစ္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ျပန္ႏွံ႕လာေစရန္ နွင့္ ပိုမိုသိရွိလာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာ့သိုင္း ဗန္တိုအတိုက္ ၿပိဳင္ပြဲကို က်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျမန္မာ့သိုင္းဆပ္ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးမိုးေဇာ္ က ေျပာသည္။

ယင္းၿပိဳင္ပြဲမွာ အႏိုင္ရရွိသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ယခုႏွစ္ ဇြန္(၅)ရက္ေန့တြင္ က်င္းပမည့္ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံ သိုင္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဖလား ၿပိဳင္ပြဲသို႕ သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမ ၁၉

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး အားကစား ႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာန၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျမန္မာ့သိုင္းဆပ္ေကာ္မတီမွ ႀကီးမွဴး၍ ေမ(၁၉)ရက္ေန့က ျမန္မာ့သိုင္း ဗန္တိုအတိုက္ၿပိဳင္ပြဲကို ဗထူးကြင္းအားကစားရံု၌ က်င္းပခဲ့သည္။

ယင္းျမန္မာ့သိုင္း ဗန္တိုအတိုက္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ (၄၀)ဦးေက်ာ္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္းစံု လူေရြးပြဲအေနျဖင့္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ကာ ဗန္တိုကစားသမားေတြ လာေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည္။

ျမန္မာ့သိုင္းပညာကို သိုင္းပညာရပ္တစ္ခုအျဖစ္သာမက အားကစားနည္းတစ္ခုအျဖစ္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ျပန္ႏွံ႕လာေစရန္ နွင့္ ပိုမိုသိရွိလာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာ့သိုင္း ဗန္တိုအတိုက္ ၿပိဳင္ပြဲကို က်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျမန္မာ့သိုင္းဆပ္ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးမိုးေဇာ္ က ေျပာသည္။

ယင္းၿပိဳင္ပြဲမွာ အႏိုင္ရရွိသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ယခုႏွစ္ ဇြန္(၅)ရက္ေန့တြင္ က်င္းပမည့္ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံ သိုင္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဖလား ၿပိဳင္ပြဲသို႕ သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply