႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး ထိန္းသိမ္းခံရ

0
187

 

 

ရန္ကုန္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၇။

႐ိုက္တာသတင္းဌာန၏ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကို ေထာက္ၾကန္႔ရဲစခန္းတြင္ ယမန္ေန႔က ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ထားေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ လံုျခံဳေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ စာရြက္စာတမ္းမိတၱဴ အခ်ိဳ႕ ကို လက္ဝယ္ေတြ႔ရွိမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း ကနဦးစံုစမ္း သိရွိရၿပီး ေထာက္ၾကန္႔ရဲစခန္းသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းေသာ္လည္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားျခင္း မရွိခဲ့ပါ။

ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရသည္ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးမွာ သက္ဦးေမာင္ (ခ) ဝလံုးနွင့္ ေက်ာ္စိုးဦး (ခ) မိုးေအာင္ တို႔ျဖစ္ၿပီး ဖမ္းဆီးခံရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သက္ဦးေမာင္ ဇနီးသည္ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းေသာ္လည္း ႐ိုက္တာ သတင္းဌာနသို႔သာ အီးေမလ္ျဖင့္ ေမးရန္ျပန္လည္ ေျဖၾကားသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၇။

႐ိုက္တာသတင္းဌာန၏ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကို ေထာက္ၾကန္႔ရဲစခန္းတြင္ ယမန္ေန႔က ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ထားေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ လံုျခံဳေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ စာရြက္စာတမ္းမိတၱဴ အခ်ိဳ႕ ကို လက္ဝယ္ေတြ႔ရွိမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း ကနဦးစံုစမ္း သိရွိရၿပီး ေထာက္ၾကန္႔ရဲစခန္းသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းေသာ္လည္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားျခင္း မရွိခဲ့ပါ။

ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရသည္ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးမွာ သက္ဦးေမာင္ (ခ) ဝလံုးနွင့္ ေက်ာ္စိုးဦး (ခ) မိုးေအာင္ တို႔ျဖစ္ၿပီး ဖမ္းဆီးခံရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သက္ဦးေမာင္ ဇနီးသည္ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းေသာ္လည္း ႐ိုက္တာ သတင္းဌာနသို႔သာ အီးေမလ္ျဖင့္ ေမးရန္ျပန္လည္ ေျဖၾကားသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply