အီေကြေဒါဒုတိယသမၼတ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္နွစ္ခ်မွတ္ခံရ

0
176

ကြီတို ဒီဇင္ဘာ ၁၄

ဘရာဇီးေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီႀကီး အုိဒဲဘရတ္ခ်္ပါဝင္ေသာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး အီေကြေဒါဒုတိယသမၼတ ေဟာ့ဟဲဂလာ့စ္သည္ ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္္ႏွစ္ခ်မွတ္ခံလိုက္ရၿပီျဖစ္သည္။

လက္တင္အေမရိကႏွင့္ အျခားေဒသမ်ားအထံ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈအ႐ႈပ္ေတာ္ပံုႀကီးအတြင္း ေဟာ့ဟဲဂလာ့စ္သည္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည့္ အဆင့္အျမင့္ဆံုး အစိုးရအရာရွိ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဂလာ့စ္သည္ လာဘ္ေငြအျဖစ္ ေဒၚလာ ၁၃ ဒသမ ၅ သန္းကို ရယူခဲ့ေၾကာင္း ဥပေဒအရာရွိမ်ားက စြပ္စဲြခဲ့သည္။ သမၼတသည္ ဂလာ့စ္၏ ဒုတိယသမၼတအျဖစ္္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ၿပီျဖစ္ၿပီး ဂလာ့စ္သည္ ေအာက္တိုဘာကတည္းက ရဲတပ္ဖဲြ႕၏ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းကိုခံခဲ့ရသည္။

အိုဒဲဘရတ္ခ်္ကုမၸဏီသည္ အစိုးရအရာရွိမ်ားအား ကန္ထ႐ိုက္ လုပ္ခြင့္မ်ားရရွိေစရန္ လာဘ္ေငြမ်ားေပးခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံ ၁၂ ႏုိင္ငံ၌ လာဘ္ေငြ ေဒၚလာ ၇၈၈ သန္းကို ေပးခဲ့ရၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အိုဒဲဘရတ္္ခ်္ကဝန္ခံခဲ့သည္။ ဂလာ့စ္သည္ ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္တြင္ အဖမ္းခံခဲ့ရသည္။

ဂလာ့စ္သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကတည္း ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ ခံခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈစဲြခ်က္မ်ားရွိလာခဲ့ၿပီးေနာက္ သမၼတ လီနင္ေမာ္ရဲႏိုသည္ ဂလာ့စ္၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ၾသဂုတ္တြင္ ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။

ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးေရးသေဘာတူညီမႈအရ အိုဒဲဘရတ္ခ်္၏ အီေကြေဒါ ဆိုင္ရာအမႈေဆာင္အရာရွိေဟာင္း ဟုိေဆး ကြန္ေဆေကာက္ ဆန္တို႔စ္က ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွစၿပီး အီေကြေဒါရွိ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ ဂလာ့စ္အား လာဘ္ေငြ ေဒၚလာ ၃၃ ဒသမ ၅ သန္းကိုေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ဖြင့္ဟဝန္ခံခဲ့သည္။

ဂလာ့စ္သည္ ဦးေလးျဖစ္သူ ရီကာဒိုရစ္ဗာရာမွတစ္ဆင့္ လာဘ္ေငြမ်ားကိုယူခဲ့ေၾကာင္း ဥပေဒအရာရွိမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ရီကာဒိုရစ္ဗာရာႏွင့္ အျခားလူသံုးဦးသည္လည္း ျခစားမႈတြင္ပါဝင္မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္ႏွစ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။

ဂလာ့စ္၏ေရွ႕ေနက ျပစ္မႈႏွင့္ျပစ္ဒဏ္မမွ်တေၾကာင္း မတရားေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဂလာ့စ္ကို ဒုတိယသမၼတခန္႔အပ္ခဲ့သည့္ သမၼတေဟာင္း ရာဖယ္ေကာ္ရီယာကလည္း ယခုအမႈသည္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ႀကံမႈသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ယခင္ကေျပာဆုိခဲ့ဖူးသည္။

တရား႐ုံးက အတည္ျပဳၿပိီးမွသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို က်ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ဂလာ့စ္အပါအဝင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ ခံထားရ သူမ်ားသည္ အယူခံဝင္ခြင့္ရွိေနသည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ပံုစာ။ အီေကြေဒါဒုတိယသမၼတ ေဟာ့ဟဲဂလာ့စ္။

ကြီတို ဒီဇင္ဘာ ၁၄

ဘရာဇီးေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီႀကီး အုိဒဲဘရတ္ခ်္ပါဝင္ေသာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး အီေကြေဒါဒုတိယသမၼတ ေဟာ့ဟဲဂလာ့စ္သည္ ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္္ႏွစ္ခ်မွတ္ခံလိုက္ရၿပီျဖစ္သည္။

လက္တင္အေမရိကႏွင့္ အျခားေဒသမ်ားအထံ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈအ႐ႈပ္ေတာ္ပံုႀကီးအတြင္း ေဟာ့ဟဲဂလာ့စ္သည္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည့္ အဆင့္အျမင့္ဆံုး အစိုးရအရာရွိ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဂလာ့စ္သည္ လာဘ္ေငြအျဖစ္ ေဒၚလာ ၁၃ ဒသမ ၅ သန္းကို ရယူခဲ့ေၾကာင္း ဥပေဒအရာရွိမ်ားက စြပ္စဲြခဲ့သည္။ သမၼတသည္ ဂလာ့စ္၏ ဒုတိယသမၼတအျဖစ္္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ၿပီျဖစ္ၿပီး ဂလာ့စ္သည္ ေအာက္တိုဘာကတည္းက ရဲတပ္ဖဲြ႕၏ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းကိုခံခဲ့ရသည္။

အိုဒဲဘရတ္ခ်္ကုမၸဏီသည္ အစိုးရအရာရွိမ်ားအား ကန္ထ႐ိုက္ လုပ္ခြင့္မ်ားရရွိေစရန္ လာဘ္ေငြမ်ားေပးခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံ ၁၂ ႏုိင္ငံ၌ လာဘ္ေငြ ေဒၚလာ ၇၈၈ သန္းကို ေပးခဲ့ရၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အိုဒဲဘရတ္္ခ်္ကဝန္ခံခဲ့သည္။ ဂလာ့စ္သည္ ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္တြင္ အဖမ္းခံခဲ့ရသည္။

ဂလာ့စ္သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကတည္း ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ ခံခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈစဲြခ်က္မ်ားရွိလာခဲ့ၿပီးေနာက္ သမၼတ လီနင္ေမာ္ရဲႏိုသည္ ဂလာ့စ္၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ၾသဂုတ္တြင္ ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။

ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးေရးသေဘာတူညီမႈအရ အိုဒဲဘရတ္ခ်္၏ အီေကြေဒါ ဆိုင္ရာအမႈေဆာင္အရာရွိေဟာင္း ဟုိေဆး ကြန္ေဆေကာက္ ဆန္တို႔စ္က ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွစၿပီး အီေကြေဒါရွိ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ ဂလာ့စ္အား လာဘ္ေငြ ေဒၚလာ ၃၃ ဒသမ ၅ သန္းကိုေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ဖြင့္ဟဝန္ခံခဲ့သည္။

ဂလာ့စ္သည္ ဦးေလးျဖစ္သူ ရီကာဒိုရစ္ဗာရာမွတစ္ဆင့္ လာဘ္ေငြမ်ားကိုယူခဲ့ေၾကာင္း ဥပေဒအရာရွိမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ရီကာဒိုရစ္ဗာရာႏွင့္ အျခားလူသံုးဦးသည္လည္း ျခစားမႈတြင္ပါဝင္မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္ႏွစ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။

ဂလာ့စ္၏ေရွ႕ေနက ျပစ္မႈႏွင့္ျပစ္ဒဏ္မမွ်တေၾကာင္း မတရားေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဂလာ့စ္ကို ဒုတိယသမၼတခန္႔အပ္ခဲ့သည့္ သမၼတေဟာင္း ရာဖယ္ေကာ္ရီယာကလည္း ယခုအမႈသည္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ႀကံမႈသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ယခင္ကေျပာဆုိခဲ့ဖူးသည္။

တရား႐ုံးက အတည္ျပဳၿပိီးမွသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို က်ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ဂလာ့စ္အပါအဝင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ ခံထားရ သူမ်ားသည္ အယူခံဝင္ခြင့္ရွိေနသည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ပံုစာ။ အီေကြေဒါဒုတိယသမၼတ ေဟာ့ဟဲဂလာ့စ္

Leave a Reply