အသက္ ၅၇ ႏွစ္ရြယ္ ခ်င္ပန္ဇီမႀကီး ရီတာအတြက္ ေမြးေန႔ပဲြက်င္းပ

0
203

ေဒလီ။ ဒီဇင္ဘာ ၁၄။

အိႏိၵယႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ နယူးေဒလီရွိ တိရစာၦန္႐ုံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားသည္ ခ်င္ပန္ဇီမႀကီး ရီတာ၏ ၅၇ ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔အတြက္ ပါတီပဲြတစ္ခုကို က်င္းပေနၿပီျဖစ္သည္။

ေမြးေန႔ရွင္ ရီတာသည္ လက္ေဆာင္မ်ားကိုရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ရီတာအတြက္ ေမြးေန႔ကိတ္ကုိလည္း စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိရစာၦန္႐ုံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရီႏူးဆင္းက ဘီဘီစီသတင္းဌာနသို႔ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အိႏိၵယရွိ အသက္အႀကီးဆံုး ခ်င္ပန္ဇီကုိ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္တြင္ အမ္စတာဒမ္ၿမိဳ႕၌ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး အသက္ေလးႏွစ္အရြယ္တြင္ ေဒလီသို႔ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ လူသားႏွင့္ရင္းႏွီးေသာ ခ်င္ပန္ဇီတစ္ေကာင္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္းကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ ကိတ္မုန္႔လွီးၿပီး တစ္ျခမ္းကို ရီတာအား ေကၽြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ရီတာ၏ေမြးေန႔သည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းေန႔သည္ တိရစာၦန္႐ုံပိတ္ရက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ေမြးေန႔ပဲြသို႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေလးမ်ားလည္း တက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ ရီတာရရွိမည့္ လက္ေဆာင္မ်ားတြင္ ေဘာလံုးေပ်ာ့တစ္လံုး၊ကစားစရာမ်ားႏွင့္ ေစာင္တစ္ထည္ ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ဆိုင္ရာ ႐ုပ္ရွင္မ်ားကို ျပသမည္ျဖစ္ကာ ရီတာသည္ ယင္း႐ုပ္ရွင္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈရသည္ကို ႏွစ္သက္ေၾကာင္း မစၥဆင္းကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ရီတာသည္ ၎ေနသည့္ ေနရာမွ လူျမင္ကြင္းသို႔မ်ားစြာထြက္ေလ့မရွိေသာေၾကာင့္ ၎ကို ဗီဒီယိုကင္မရာျဖင့္ တုိက္႐ိုက္႐ိုက္ကူးမည္ျဖစ္ၿပီး ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားသည္ အျပင္ဘက္တြင္ထားရွိမည့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္မွ တစ္ဆင့္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ရီတာသည္ ေဒလီတြင္ သက္တမ္းထက္ဝက္ေက်ာ္ေနထုိင္ခဲ့ရသည္။ ၁၉၈၅ မွ ၂၀၀၆ ခုနွစ္အထိ ရီတာသည္သည္ မ်ိဳးပြားရန္အတြက္ ပန္ဂ်တ္ရွိ တိရစာၦန္႐ုံတစ္႐ုံ၌ သြားေရာက္ေနထုိင္ခဲ့ရသည္။

ခ်င္ပန္ဇီမ်ားသည္ ေတာထဲတြင္ ေနထုိင္ပါက အသက္ ၄၀ ခန္႔အထိသာ ေနထုိင္ၾကရသည္။ ကမာၻ႕အသက္အႀကီးဆံုး ခ်င္ပန္ဇီ မာမာေလးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ဆာဖာရီသစ္ေတာတစ္ခု၌ လြန္ခဲ့ေသာလတြင္ အသက္ ၇၉ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ေသဆံုးခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ပံုစာ။ ခ်င္ပန္ဇီမႀကီး ရီတာ

 

ေဒလီ။ ဒီဇင္ဘာ ၁၄။

အိႏိၵယႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ နယူးေဒလီရွိ တိရစာၦန္႐ုံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားသည္ ခ်င္ပန္ဇီမႀကီး ရီတာ၏ ၅၇ ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔အတြက္ ပါတီပဲြတစ္ခုကို က်င္းပေနၿပီျဖစ္သည္။

ေမြးေန႔ရွင္ ရီတာသည္ လက္ေဆာင္မ်ားကိုရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ရီတာအတြက္ ေမြးေန႔ကိတ္ကုိလည္း စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိရစာၦန္႐ုံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရီႏူးဆင္းက ဘီဘီစီသတင္းဌာနသို႔ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အိႏိၵယရွိ အသက္အႀကီးဆံုး ခ်င္ပန္ဇီကုိ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္တြင္ အမ္စတာဒမ္ၿမိဳ႕၌ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး အသက္ေလးႏွစ္အရြယ္တြင္ ေဒလီသို႔ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ လူသားႏွင့္ရင္းႏွီးေသာ ခ်င္ပန္ဇီတစ္ေကာင္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္းကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ ကိတ္မုန္႔လွီးၿပီး တစ္ျခမ္းကို ရီတာအား ေကၽြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ရီတာ၏ေမြးေန႔သည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းေန႔သည္ တိရစာၦန္႐ုံပိတ္ရက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ေမြးေန႔ပဲြသို႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေလးမ်ားလည္း တက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ ရီတာရရွိမည့္ လက္ေဆာင္မ်ားတြင္ ေဘာလံုးေပ်ာ့တစ္လံုး၊ကစားစရာမ်ားႏွင့္ ေစာင္တစ္ထည္ ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ဆိုင္ရာ ႐ုပ္ရွင္မ်ားကို ျပသမည္ျဖစ္ကာ ရီတာသည္ ယင္း႐ုပ္ရွင္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈရသည္ကို ႏွစ္သက္ေၾကာင္း မစၥဆင္းကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ရီတာသည္ ၎ေနသည့္ ေနရာမွ လူျမင္ကြင္းသို႔မ်ားစြာထြက္ေလ့မရွိေသာေၾကာင့္ ၎ကို ဗီဒီယိုကင္မရာျဖင့္ တုိက္႐ိုက္႐ိုက္ကူးမည္ျဖစ္ၿပီး ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားသည္ အျပင္ဘက္တြင္ထားရွိမည့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္မွ တစ္ဆင့္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ရီတာသည္ ေဒလီတြင္ သက္တမ္းထက္ဝက္ေက်ာ္ေနထုိင္ခဲ့ရသည္။ ၁၉၈၅ မွ ၂၀၀၆ ခုနွစ္အထိ ရီတာသည္သည္ မ်ိဳးပြားရန္အတြက္ ပန္ဂ်တ္ရွိ တိရစာၦန္႐ုံတစ္႐ုံ၌ သြားေရာက္ေနထုိင္ခဲ့ရသည္။

ခ်င္ပန္ဇီမ်ားသည္ ေတာထဲတြင္ ေနထုိင္ပါက အသက္ ၄၀ ခန္႔အထိသာ ေနထုိင္ၾကရသည္။ ကမာၻ႕အသက္အႀကီးဆံုး ခ်င္ပန္ဇီ မာမာေလးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ဆာဖာရီသစ္ေတာတစ္ခု၌ လြန္ခဲ့ေသာလတြင္ အသက္ ၇၉ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ေသဆံုးခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ပံုစာ။ ခ်င္ပန္ဇီမႀကီး ရီတာ

Leave a Reply