ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆိုင္ရာအေျခခံမူမ်ားကို ဦးစြာေဆြးေႏြးရယူရန္လိုအပ္ေၾကာင္း KNUဥကၠ႒ ေစာမူတူးေစးဖိုး တိုက္တြန္း

0
174

 

ရန္ကုန္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ။ ၂၀၁၇။

NCAတြင္လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္အဖဲြ႕ႏွင့္လက္မွတ္ေရးထိုးရျခင္းမရွိေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕EAO မ်ားအၾကား အာလံုး လက္ခံႏိုင္ သည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားကို ဦးစြာေဆြးေႏြးရယူ ႏိုင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ကရင္ အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးKNUဥကၠ႒ ေစာမူတူးေစးဖိုးက တိုက္တြန္ေျပာၾကားသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္NCAတြင္ လက္မွတ္ေရး ထိုးထားသည့္ အဖဲြ႕၈ဖဲြ႕၏ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖဲြ႕PPSTႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားအၾကားျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လံုတတိယအစည္းအေ၀းဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအစည္းအေ၀း တြင္ PPSTအဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္ ေစာမူးေစးဖိုးက ယင္းသို႔တိုက္တြန္းေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“EAOေတြအၾကား လက္ရွိႏိုင္ငံေရးျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈေတြအေပၚ ႐ႈျမင္သံုးသပ္မႈမတူညီၾကတဲ့ အေျခခံကေနNCA လက္မွတ္ထိုးသူ၊ မထိုးသူေတြရယ္လို႕ျဖစ္ေနတဲ့ အခုလိုအေနအထားမွာ အားလံုး လက္ခံႏိုင္တဲ့ ၊လက္ခံၿပီးျဖစ္တဲ့ ဒီမိုက ေရစီနဲ႔ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေတြကိုဦးစြာေဆြးေႏြး ရယူဘို႕ရယူဖို႔ လိုအပ္တယ္ လို႔ျမင္ပါတယ္”ဟု ေစာမူးတူးေစးဖိုးကေျပာသည္။

ေဆြးေႏြးပဲြကို ဒီဇင္ဘာ၁၄ရက္မွ ၁၈ရက္ေန႔အထိက်င္းပသြားမည္ျဖစ္ကာ အဖဲြ႕(၈)ဖဲြ႕၏ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ(၅)ခုမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသို႔တင္ျပမည့္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ စာတမ္းမ်ားကို PPSTထံတင္ျပေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

မွန္ကန္ၿပီးတရားမွ်တသည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြအခင္းအက်င္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈရလာဒ္မ်ားသည္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးမည့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားထပ္မံေပၚေပါက္ေရးကိုအားေပးႏုိင္မည္ ၎ကဆက္လက္ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားမွ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္လံု ေလာက္မႈ၊ အေၾက အလည္ေဆြးေႏြးႏိုင္မႈ ၊ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈမ်ားကိုအေျချပဳသည့္ မွန္ကန္တရားမွ်တသည့္ႏိုင္ ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားျဖစ္ေပၚလာရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လံု တတိယ အစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီလတြင္က်င္းပျပဳလုပ္ မည္ဟု အစိုးရကေျပာဆိုထားသည္။

NCAလက္မွတ္ကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာ ၁၅ရက္ေန႔က ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး KNU ၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS ၊ ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳကရင္တပ္မေတာ္ DKBA ၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး/ကရင္ အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ) KNU/KNLA(PC) ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုး ဆုိင္ရာေက်ာင္း သားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး ABSDF ၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသား တပ္ဦး CNF ၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႕ PNLO ၊ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ALP တို႕က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

ကိုဥာဏ္

ဓာတ္ပံု- NCA-S EAO

ရန္ကုန္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ။ ၂၀၁၇။

NCAတြင္လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္အဖဲြ႕ႏွင့္လက္မွတ္ေရးထိုးရျခင္းမရွိေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕EAO မ်ားအၾကား အာလံုး လက္ခံႏိုင္ သည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားကို ဦးစြာေဆြးေႏြးရယူ ႏိုင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ကရင္ အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးKNUဥကၠ႒ ေစာမူတူးေစးဖိုးက တိုက္တြန္ေျပာၾကားသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္NCAတြင္ လက္မွတ္ေရး ထိုးထားသည့္ အဖဲြ႕၈ဖဲြ႕၏ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖဲြ႕PPSTႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားအၾကားျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လံုတတိယအစည္းအေ၀းဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအစည္းအေ၀း တြင္ PPSTအဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္ ေစာမူးေစးဖိုးက ယင္းသို႔တိုက္တြန္းေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“EAOေတြအၾကား လက္ရွိႏိုင္ငံေရးျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈေတြအေပၚ ႐ႈျမင္သံုးသပ္မႈမတူညီၾကတဲ့ အေျခခံကေနNCA လက္မွတ္ထိုးသူ၊ မထိုးသူေတြရယ္လို႕ျဖစ္ေနတဲ့ အခုလိုအေနအထားမွာ အားလံုး လက္ခံႏိုင္တဲ့ ၊လက္ခံၿပီးျဖစ္တဲ့ ဒီမိုက ေရစီနဲ႔ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေတြကိုဦးစြာေဆြးေႏြး ရယူဘို႕ရယူဖို႔ လိုအပ္တယ္ လို႔ျမင္ပါတယ္”ဟု ေစာမူးတူးေစးဖိုးကေျပာသည္။

ေဆြးေႏြးပဲြကို ဒီဇင္ဘာ၁၄ရက္မွ ၁၈ရက္ေန႔အထိက်င္းပသြားမည္ျဖစ္ကာ အဖဲြ႕(၈)ဖဲြ႕၏ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ(၅)ခုမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသို႔တင္ျပမည့္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ စာတမ္းမ်ားကို PPSTထံတင္ျပေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

မွန္ကန္ၿပီးတရားမွ်တသည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြအခင္းအက်င္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈရလာဒ္မ်ားသည္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးမည့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားထပ္မံေပၚေပါက္ေရးကိုအားေပးႏုိင္မည္ ၎ကဆက္လက္ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားမွ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္လံု ေလာက္မႈ၊ အေၾက အလည္ေဆြးေႏြးႏိုင္မႈ ၊ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈမ်ားကိုအေျချပဳသည့္ မွန္ကန္တရားမွ်တသည့္ႏိုင္ ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားျဖစ္ေပၚလာရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လံု တတိယ အစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီလတြင္က်င္းပျပဳလုပ္ မည္ဟု အစိုးရကေျပာဆိုထားသည္။

NCAလက္မွတ္ကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာ ၁၅ရက္ေန႔က ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး KNU ၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS ၊ ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳကရင္တပ္မေတာ္ DKBA ၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး/ကရင္ အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ) KNU/KNLA(PC) ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုး ဆုိင္ရာေက်ာင္း သားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး ABSDF ၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသား တပ္ဦး CNF ၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႕ PNLO ၊ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ALP တို႕က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

ကိုဥာဏ္

ဓာတ္ပံု- NCA-S EAO

Leave a Reply