ျပည္တြင္း ေလဆိပ္မ်ားသုိ႔ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ခရီးသည္ ၀င္ေရာက္မႈ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ထိျမင့္တက္

0
156

ေမ ၂၂
ယဥ္ေကႏြယ္

ျပည္တြင္းေလဆိပ္မ်ားသုိ႔ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ခရီးသည္ ၀င္ေရာက္္မႈ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ျမင္႔တက္လာခဲ႔ေၾကာင္း ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင္႔ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

“၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနွစ္မွာ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးသည္ ၉ ဒသမ ၂ သန္း ေလာက္ခရီးသည္မ်ားအသံုးျပဳခဲ့ၿပီးေတာ့ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနွစ္အတြင္း မွာေတာ့ျပည္တြင္း ျပည္ပခရီးသည္ ၁၀ သန္းေလာက္ခရီးသည္မ်ားတိုးတက္လာတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပိုၿပီးေတာ့ တိုးတက္္လာပါတယ္” ဟု ပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦး၀င္းခန္႔ကေျပာသည္။

ျပည္တြင္း၌ ႏုိင္ငံတကာမွ ဆင္းသက္အသုံးျပဳႏုိင္သည္႔ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္ႀကီး ၃ ခုအပါအ၀င္ ေလဆိပ္ေပါင္း ၃၃ ခုရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျမစ္ႀကီးနား ေလဆိပ္၊ လားရႈိးေလဆိပ္၊ စစ္ေတြေလဆိပ္၊ သံတြဲေလဆိပ္၊ ပူတာအုိ ေလဆိပ္၊ မုိင္းဆက္ေလဆိပ္၊ လြဳိင္ေကာ္ ေလဆိပ္ႏွင္႔ မာန္ေအာင္ေလဆိပ္ တုိ႔သည္ ခရီး၀င္ေရာက္မႈ မ်ားျပားသည္႔ ေလဆိပ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္း သိရွိရသည္။
ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ခရီးသည္မ်ား အသုံးျပဳမႈမ်ားျပားလာသည္႔ႏွင္႔ အညီ ႏုိင္ငံတကာ ေလဆိပ္မ်ားကဲ႔သုိ႔ အဆင္႔ျမွင္႔တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေၾကာင္း ဦး၀င္းခန္႔က ေျပာသည္။

ေလယာဥ္မ်ားအား ၎တို႔ပိုင္နက္အတြင္း ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ပ်ံသန္းနိုင္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္း destination ၃၆ ခု ျပည္ပ destination ၂၀ ခုရွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါ destination မ်ား ၂၄ နာရီပ်ံသန္းနိုင္ေရးအတြက္ ေလေၾကာင္းဦးစီးဌာနမွ ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနွစ္အေျခအေနနွင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနွစ္အေျခအေနမ်ား ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္မည္ဆိုပါက ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနွစ္အတြင္းမွာ ဆင္းသက္ရပ္နားမႈအႀကိမ္အေရအတြက္ေပါင္း ၁၅၃၆၈ ႀကိမ္ရွိၿပီး ယခုနွစ္တြင္ ၁၅၆၄၉ ႀကိမ္ေလာက္ဆင္းသက္ပ်ံသန္းမႈရွိေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ ျဖတ္ေက်ာ္ပ်ံသန္းမႈႏႈန္းတြင္လည္း ယခင္နွစ္တြင္ ၂ သိန္း ၃ ေထာင္ေက်ာ္ေလာက္ျဖတ္ ေက်ာ္ပ်ံသန္းမႈရွိခဲ့ရာမွ ယခုနွစ္တြင္ ၂သိန္း ၂ ေသာင္းေက်ာ္ရွိခဲ့ေၾကာင္းလည္း ဦး၀င္းခန္႔မွ ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေမလ ၂၁ ရက္ က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ျပည္သူ႔အတြက္ ဒုတိယတစ္နွစ္တာ ကာလအတြင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဦး၀င္းခန္႔မွ အထက္ပါအတိုင္းရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေမ ၂၂ 
ယဥ္ေကႏြယ္

ျပည္တြင္းေလဆိပ္မ်ားသုိ႔ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ခရီးသည္ ၀င္ေရာက္္မႈ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ျမင္႔တက္လာခဲ႔ေၾကာင္း ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင္႔ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

“၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနွစ္မွာ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးသည္ ၉ ဒသမ ၂ သန္း ေလာက္ခရီးသည္မ်ားအသံုးျပဳခဲ့ၿပီးေတာ့ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနွစ္အတြင္း မွာေတာ့ျပည္တြင္း ျပည္ပခရီးသည္ ၁၀ သန္းေလာက္ခရီးသည္မ်ားတိုးတက္လာတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပိုၿပီးေတာ့ တိုးတက္္လာပါတယ္” ဟု ပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦး၀င္းခန္႔ကေျပာသည္။

ျပည္တြင္း၌ ႏုိင္ငံတကာမွ ဆင္းသက္အသုံးျပဳႏုိင္သည္႔ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္ႀကီး ၃ ခုအပါအ၀င္ ေလဆိပ္ေပါင္း ၃၃ ခုရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျမစ္ႀကီးနား ေလဆိပ္၊ လားရႈိးေလဆိပ္၊ စစ္ေတြေလဆိပ္၊ သံတြဲေလဆိပ္၊ ပူတာအုိ ေလဆိပ္၊ မုိင္းဆက္ေလဆိပ္၊ လြဳိင္ေကာ္ ေလဆိပ္ႏွင္႔ မာန္ေအာင္ေလဆိပ္ တုိ႔သည္ ခရီး၀င္ေရာက္မႈ မ်ားျပားသည္႔ ေလဆိပ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္း သိရွိရသည္။
ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ခရီးသည္မ်ား အသုံးျပဳမႈမ်ားျပားလာသည္႔ႏွင္႔ အညီ ႏုိင္ငံတကာ ေလဆိပ္မ်ားကဲ႔သုိ႔ အဆင္႔ျမွင္႔တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေၾကာင္း ဦး၀င္းခန္႔က ေျပာသည္။

ေလယာဥ္မ်ားအား ၎တို႔ပိုင္နက္အတြင္း ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ပ်ံသန္းနိုင္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္း destination ၃၆ ခု ျပည္ပ destination ၂၀ ခုရွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါ destination မ်ား ၂၄ နာရီပ်ံသန္းနိုင္ေရးအတြက္ ေလေၾကာင္းဦးစီးဌာနမွ ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနွစ္အေျခအေနနွင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနွစ္အေျခအေနမ်ား ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္မည္ဆိုပါက ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနွစ္အတြင္းမွာ ဆင္းသက္ရပ္နားမႈအႀကိမ္အေရအတြက္ေပါင္း ၁၅၃၆၈ ႀကိမ္ရွိၿပီး ယခုနွစ္တြင္ ၁၅၆၄၉ ႀကိမ္ေလာက္ဆင္းသက္ပ်ံသန္းမႈရွိေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ ျဖတ္ေက်ာ္ပ်ံသန္းမႈႏႈန္းတြင္လည္း ယခင္နွစ္တြင္ ၂ သိန္း ၃ ေထာင္ေက်ာ္ေလာက္ျဖတ္ ေက်ာ္ပ်ံသန္းမႈရွိခဲ့ရာမွ ယခုနွစ္တြင္ ၂သိန္း ၂ ေသာင္းေက်ာ္ရွိခဲ့ေၾကာင္းလည္း ဦး၀င္းခန္႔မွ ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေမလ ၂၁ ရက္ က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ျပည္သူ႔အတြက္ ဒုတိယတစ္နွစ္တာ ကာလအတြင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဦး၀င္းခန္႔မွ အထက္ပါအတိုင္းရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Leave a Reply