မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ စက္ခလုတ္ႏွိတ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးစနစ္ ေျပာင္းလဲမည္

0
175

 

မႏၱေလး။ ဒီဇင္ဘာ ၁၄။၂၀၁၇။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ လာမည့္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ား မွစတင္ကာ စက္ခလုတ္ႏွိတ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးစနစ္ျဖင့္ မဲေပးႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ယခင္က မတ္တပ္ရပ္မဲေပးစနစ္ျဖင့္ မဲေပးရျခင္းျဖစ္ကာ ေရတြက္မႈ မွားယြင္းျခင္းမ်ားၾကံဳေတြ႕ရေၾကာင္း သိရသည္ ။

“အစည္းအေဝးမွာ ေထာက္ခံမဲနဲ႔ ကန္႔ကြက္မဲ ေၾကျငာတုန္းက မွားခဲ့တယ္ ။ မွားၿပီး ေၾကျငာမိတဲ့အတြက္လည္း မွားေၾကာင္းေျပာခဲ့တယ္ ။ စက္ခုလုတ္နဲ႔တိုရင္ မွားေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး ။” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦး က ေျပာသည္ ။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အတြင္း မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ မွ ဝန္ႀကီး ႏွစ္ဦး ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒခ်ဳပ္ ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္တို႔မွာ မဲေပးခြင့္မရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မွာ မဲေပးခြင့္ရွိသူ (၇၁) ဦးရွိသည္ ။

စက္ခလုတ္မွာ ပါရွိသည့္ နံပါတ္ (၂) ခလုတ္သည္ ေထာက္ခံမဲ ၊ နံပါတ္ (၃) ခလုတ္သည္ ၾကားေနမဲ နဲ႔ နံပါတ္ (၄) ခလုတ္သည္ ကန္႔ကြက္မဲတို႔ျဖစ္ၿပီး စက္ခလုတ္မ်ားမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက တင္သြင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလး။ ဒီဇင္ဘာ ၁၄။၂၀၁၇။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ လာမည့္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ား မွစတင္ကာ စက္ခလုတ္ႏွိတ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးစနစ္ျဖင့္ မဲေပးႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ယခင္က မတ္တပ္ရပ္မဲေပးစနစ္ျဖင့္ မဲေပးရျခင္းျဖစ္ကာ ေရတြက္မႈ မွားယြင္းျခင္းမ်ားၾကံဳေတြ႕ရေၾကာင္း သိရသည္ ။

“အစည္းအေဝးမွာ ေထာက္ခံမဲနဲ႔ ကန္႔ကြက္မဲ ေၾကျငာတုန္းက မွားခဲ့တယ္ ။ မွားၿပီး ေၾကျငာမိတဲ့အတြက္လည္း မွားေၾကာင္းေျပာခဲ့တယ္ ။ စက္ခုလုတ္နဲ႔တိုရင္ မွားေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး ။” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦး က ေျပာသည္ ။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အတြင္း မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ မွ ဝန္ႀကီး ႏွစ္ဦး ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒခ်ဳပ္ ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္တို႔မွာ မဲေပးခြင့္မရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မွာ မဲေပးခြင့္ရွိသူ (၇၁) ဦးရွိသည္ ။

စက္ခလုတ္မွာ ပါရွိသည့္ နံပါတ္ (၂) ခလုတ္သည္ ေထာက္ခံမဲ ၊ နံပါတ္ (၃) ခလုတ္သည္ ၾကားေနမဲ နဲ႔ နံပါတ္ (၄) ခလုတ္သည္ ကန္႔ကြက္မဲတို႔ျဖစ္ၿပီး စက္ခလုတ္မ်ားမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက တင္သြင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply