မႏၲေလးေတာင္ေျခတြင္ ေဆာက္လုပ္မည့္ အထပ္ျမင့္ဟိုတယ္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေတာင္ေတာ္အလွႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈျမင္ကြင္းမ်ား ထိခိုက္ႏိုင္

0
166

 

မႏၱေလး။ဒီဇင္ဘာ ၁၄။၂၀၁၇။

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ ၊မႏၲေလးေတာင္ေျခ ေရႊမန္းေတာင္ေဂါက္ကြင္းအတြင္း ေဆာက္လုပ္မည့္ အထပ္ျမင့္ ဟိုတယ္စီမံကိန္းၾကာင့္ ေတာင္ေတာ္အလွႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈျမင္ကြင္းမ်ား ထိခိုက္ႏိုင္ၾကာင္း ေအာင္ေျမသာစံမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာညီမင္းဟန္ က မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည္ ။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အေနျဖင့္ အထပ္ျမင့္ဟိုတယ္စီမံကိန္းကို ျပန္လည္စီစစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီအထပ္နိမ့္ဟိုတယ္စီမံကိန္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္ အစီအစဥ္ရွိ /မရွိ ေမးခြန္းကို ေမးျမန္းျခင္းျဖစ္သည္ ။

“စီမံကိန္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကို တားစီးျခင္းမဟုတ္ပါဘူး ။ အထပ္နိမ့္အျဖစ္ေျပာင္းလဲေပးဖို႔ တားဆီးေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ /မရွိ ကို ေမးျမန္းတာျဖစ္ပါတယ္ ။” ဟု ေအာင္ေျမသာစံမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာညီမင္းဟန္ က ေျပာသည္ ။

ယင္းဟိုေတာ္စီမံကိန္းသည္ မႏၲေလးေတာင္ သာသနာ့နယ္ေျမႏွင့္ နီးစြာတည္ရွိေနသည့္အျပင္ မႏၲေလးေတာင္၏ အလွ ရႈခင္းမ်ားလည္း ကြယ္ရာေရာက္ေၾကာင္း သိရသည္ ။ ေဆာက္လုပ္မည့္ ဟိုတယ္အျမင့္မွာ ၇ ထပ္ရွိၿပီး ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ၃၁၄ ေပရွိမည္ျဖစ္သည္ ။

“အထပ္ျမင့္ ဟိုတယ္စီမံကိန္းဟာ ေတာင္ေတာ္နဲ႔မကြယ္ႏိုင္ဘူး ။ ေရွးေဟာင္ဦးစီး႒ာနရဲ႕ ေျပာျပခ်က္အရကေတာ့ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ဇုန္ထဲမွာ မပါဘူး ။” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမတ္သူ က ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ယင္းအထပ္ျမင့္ဟိုတယ္စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ မႏၲေလးေတာင္ေတာ္ ေဂါပက အဖြဲ႕ႏွင့္ ၾသဝါဒဆရာေတာ္မ်ားကလည္း ကန္႔ကြက္ထားေၾကာင္း သိရသည္ ။

ႏိုင္လင္းဦး

ပံုစာ- မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမတ္သူ

 

မႏၱေလး။ဒီဇင္ဘာ ၁၄။၂၀၁၇။

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ ၊မႏၲေလးေတာင္ေျခ ေရႊမန္းေတာင္ေဂါက္ကြင္းအတြင္း ေဆာက္လုပ္မည့္ အထပ္ျမင့္ ဟိုတယ္စီမံကိန္းၾကာင့္ ေတာင္ေတာ္အလွႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈျမင္ကြင္းမ်ား ထိခိုက္ႏိုင္ၾကာင္း ေအာင္ေျမသာစံမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာညီမင္းဟန္ က မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည္ ။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အေနျဖင့္ အထပ္ျမင့္ဟိုတယ္စီမံကိန္းကို ျပန္လည္စီစစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီအထပ္နိမ့္ဟိုတယ္စီမံကိန္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္ အစီအစဥ္ရွိ /မရွိ ေမးခြန္းကို ေမးျမန္းျခင္းျဖစ္သည္ ။

“စီမံကိန္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကို တားစီးျခင္းမဟုတ္ပါဘူး ။ အထပ္နိမ့္အျဖစ္ေျပာင္းလဲေပးဖို႔ တားဆီးေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ /မရွိ ကို ေမးျမန္းတာျဖစ္ပါတယ္ ။” ဟု ေအာင္ေျမသာစံမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာညီမင္းဟန္ က ေျပာသည္ ။

ယင္းဟိုေတာ္စီမံကိန္းသည္ မႏၲေလးေတာင္ သာသနာ့နယ္ေျမႏွင့္ နီးစြာတည္ရွိေနသည့္အျပင္ မႏၲေလးေတာင္၏ အလွ ရႈခင္းမ်ားလည္း ကြယ္ရာေရာက္ေၾကာင္း သိရသည္ ။ ေဆာက္လုပ္မည့္ ဟိုတယ္အျမင့္မွာ ၇ ထပ္ရွိၿပီး ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ၃၁၄ ေပရွိမည္ျဖစ္သည္ ။

“အထပ္ျမင့္ ဟိုတယ္စီမံကိန္းဟာ ေတာင္ေတာ္နဲ႔မကြယ္ႏိုင္ဘူး ။ ေရွးေဟာင္ဦးစီး႒ာနရဲ႕ ေျပာျပခ်က္အရကေတာ့ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ဇုန္ထဲမွာ မပါဘူး ။” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမတ္သူ က ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ယင္းအထပ္ျမင့္ဟိုတယ္စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ မႏၲေလးေတာင္ေတာ္ ေဂါပက အဖြဲ႕ႏွင့္ ၾသဝါဒဆရာေတာ္မ်ားကလည္း ကန္႔ကြက္ထားေၾကာင္း သိရသည္ ။

ႏိုင္လင္းဦး

ပံုစာ- မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမတ္သူ

Leave a Reply