ျမန္မာ့စာေပ လက္ရာေကာင္းမ်ား စုစည္းထားသည့္ ဂႏၱ၀င္စာအုပ္တြဲ ထုတ္ေဝမည္

0
171

ေမ ၂၆
ယဥ္ေကႏြယ္

ႏိုင္ငံတကာတြင္ ဂုဏ္ယူစြာျပသႏိုင္မည့္ စာေပလက္ရာေကာင္းမ်ား စုစည္းထားသည့္ ျမန္မာ့ဂႏၱဝင္ စာအုပ္တြဲမ်ား ထုတ္ေဝရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

စာအုပ္အား အုပ္တြဲ ၁၀၀ ထုတ္ေ၀ရန္စီစဥ္ထားၿပီး လာမည့္ တစ္လအတြင္း ပထမအုပ္တြဲ ၃ တြဲ ထြက္ရွိနိုင္ရန္အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္းလည္း ေဒါက္တာေဖျမင့္ က ေမလ ၂၅ ရက္ က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

“ ျမန္မာ့ဂႏၱဝင္စာစဥ္ ကို အုပ္တြဲ ၁၀၀ စီစဥ္ထုတ္ေဝဖို႔အတြက္ စာေပပညာရွင္မ်ားနဲ႔ ညိႈႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ ေနပါတယ္ “ ဟု သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေဒါက္တာေဖျမင့္ က ေျပာသည္။
အဆိုပါစာအုပ္သည္ နွစ္ေပါင္း ၉၀၀ ေက်ာ္ ၁၀၀၀ နီးပါးရွိလာခဲ့ၿပီး ျမန္မာသမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ထင္ရွားခဲ့သည့္ စာအုပ္တြဲျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

ႏွစ္ေျခာက္္ဆယ္ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိေသာ ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္းကိုလည္း ေခတ္ကာလႏွင့္ ေလ်ာညီသည့္ စြယ္စံုက်မ္းမူသစ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေနေၾကာင္းလည္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေျပာၾကားခ်က္ အရ သိရသည္။

ပထမတြဲစြယ္စံုက်မ္းကို ယခုႏွစ္အတြင္း ထြက္လာႏိုင္ရန္အတြက္ ျပင္ပစာေပအဖြဲ႔အစည္း၊ လူမႈအဖြဲ႔ အစည္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ ထြန္းေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေမ ၂၆
ယဥ္ေကႏြယ္

ႏိုင္ငံတကာတြင္ ဂုဏ္ယူစြာျပသႏိုင္မည့္ စာေပလက္ရာေကာင္းမ်ား စုစည္းထားသည့္ ျမန္မာ့ဂႏၱဝင္ စာအုပ္တြဲမ်ား ထုတ္ေဝရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

စာအုပ္အား အုပ္တြဲ ၁၀၀ ထုတ္ေ၀ရန္စီစဥ္ထားၿပီး လာမည့္ တစ္လအတြင္း ပထမအုပ္တြဲ ၃ တြဲ ထြက္ရွိနိုင္ရန္အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္းလည္း ေဒါက္တာေဖျမင့္ က ေမလ ၂၅ ရက္ က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

“ ျမန္မာ့ဂႏၱဝင္စာစဥ္ ကို အုပ္တြဲ ၁၀၀ စီစဥ္ထုတ္ေဝဖို႔အတြက္ စာေပပညာရွင္မ်ားနဲ႔ ညိႈႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ ေနပါတယ္ “ ဟု သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေဒါက္တာေဖျမင့္ က ေျပာသည္။
အဆိုပါစာအုပ္သည္ နွစ္ေပါင္း ၉၀၀ ေက်ာ္ ၁၀၀၀ နီးပါးရွိလာခဲ့ၿပီး ျမန္မာသမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ထင္ရွားခဲ့သည့္ စာအုပ္တြဲျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

ႏွစ္ေျခာက္္ဆယ္ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိေသာ ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္းကိုလည္း ေခတ္ကာလႏွင့္ ေလ်ာညီသည့္ စြယ္စံုက်မ္းမူသစ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေနေၾကာင္းလည္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေျပာၾကားခ်က္ အရ သိရသည္။

ပထမတြဲစြယ္စံုက်မ္းကို ယခုႏွစ္အတြင္း ထြက္လာႏိုင္ရန္အတြက္ ျပင္ပစာေပအဖြဲ႔အစည္း၊ လူမႈအဖြဲ႔ အစည္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ ထြန္းေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply